top of page

Mystical and powerful, antique Mundharang keris, kris - Madura abad XVII-era (17th century) – Ancient wilah with the rare Mundharang dapur (shape) and Kelengan pamor – Donoriko hilt of Kabau horn – Ladrang warangka of Timoho Pelet Ngingrim wood.

(Article number: 2057)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This mystical and powerful, antique Mundharang keris dates from the Madura abad XVII-era (17th century).

 

The Isi of this ancient and rare keris is alive and willing to communicate. During my meditation revealed he revealed himself as an old and powerful magician. He stands for new beginnings and opportunities. He stood with one arm stretched upwards towards the Universe, and the other pointing down to the earth. His positioning represents his connection between the spiritual realms and the material realms. The isi uses this relationship to create and manifest his goals in the physical realm. He is the conduit that converts energy into matter. His robe is white, symbolizing purity, and his cloak is red, representing worldly experience and knowledge. As a master manifestor, the Isi brings you the tools, resources and energy you need to make your dreams come true. Seriously, everything you need right now is at your fingertips. You have the spiritual (fire), physical (earth), mental (air) and emotional (water) resources to manifest your desires. And when you combine them with the energy of the spiritual and earthly realms, you will become a manifestation powerhouse! The key is to bring these tools together synergistically so that the impact of what you create is greater than the separate parts. This is alchemy at its best!

 

The ancient wilah is forged to the rare Mundharang dapur (shape). This dapur is very rare and difficult to find. A Mundarang keris has mystical properties that are multifunctional:

They have powers that are excellent for solving business problems, strengthening and improving relationships, bringing in khodam reinforcements, opening the inner eye, opening the sixth sense, bringing wealth, generating energy, domestic peace, career, fortune, bringing the advent of livelihood, career success, business, trade, business, disaster repellent and disease healing.

 

Furthermore, the wilah is forged with Kelengan pamor. These keris absorb negative energy and above all give protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. In addition, these keris possess magical powers that will increase the owner's self-confidence, prudence and physical condition.

 

The keris houses in a Ladrang warangka of the rare Pelet Ngingrim wood. A Donoriko hilt, carved from black Karbau horn adorns the top of the keris.

 

Characteristics:

Dapur: Mundharang

Pamor: Kelengan

Tangguh: Madura abad XVII (17th century)

Warangka: Madura Ladrang

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 51cm.

Length of the Keris: 43cm.

Length of the Wilah: 33cm.

 

Mystieke en krachtige, antieke Mundharang keris, kris - Madura abad XVII-tijdperk (17e eeuw) – Oude wilah met de zeldzame Mundharang dapur (vorm) en Kelengan pamor – Donoriko greep van Kabau hoorn – Ladrang warangka van Timoho Pelet Ngingrim hout.

 

Deze mystieke en krachtige, antieke Mundharang keris dateert uit het Madura abad XVII-tijdperk (17e eeuw).

 

De Isi van deze oude en zeldzame keris leeft en is bereid om te communiceren. Tijdens mijn meditatie openbaarde hij zick als een oude en machtige magiër. Hij staat voor een nieuw begin en kansen. Hij stond met één arm omhoog gestrekt naar het heelal, en de andere naar de aarde gericht. Zijn positionering vertegenwoordigt zijn verbinding tussen de spirituele rijken en de materiële rijken. De Isi gebruikt deze relatie om zijn doelen in de fysieke wereld te creëren en te manifesteren. Hij is het kanaal dat energie in materie omzet. Zijn gewaad is wit, wat zuiverheid symboliseert, en zijn mantel is rood, wat wereldse ervaring en kennis vertegenwoordigt. Als meester manifestator brengt de Isi je de tools, middelen en energie die je nodig hebt om je dromen waar te maken. Serieus, alles wat je nu nodig hebt, is binnen handbereik. Je beschikt over de spirituele (vuur), fysieke (aarde), mentale (lucht) en emotionele (water) middelen om je verlangens te manifesteren. En wanneer je ze combineert met de energie van de spirituele en aardse rijken, zul je een krachtpatser voor manifestaties worden! De sleutel is om deze tools synergetisch samen te brengen, zodat de impact van wat je creëert groter is dan de afzonderlijke onderdelen. Dit is alchemie op zijn best!

 

De oude wilah is gesmeed naar de zeldzame Mundharang dapur (vorm). Deze dapur is zeer zeldzaam en moeilijk te vinden. Een Mundarang keris heeft mystieke eigenschappen die multifunctioneel zijn:

Ze hebben krachten die uitstekend zijn voor het oplossen van zakelijke problemen, het versterken en verbeteren van relaties, het binnenhalen van khodam-versterkingen, het openen van het innerlijke oog, het openen van het zesde zintuig, het brengen van rijkdom, het genereren van energie, binnenlandse vrede, carrière, fortuin, het brengen van de komst van levensonderhoud, carrièresucces, zakendoen, handel, zakendoen, rampenbestrijding en ziektegenezing.

 

Verder is de wilah gesmeed met Kelengan pamor. Deze keris absorberen negatieve energie en bieden vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden, of het nu om personen, geesten, ziekten of rampen gaat. Bovendien bezitten deze keris magische krachten die het zelfvertrouwen, de voorzichtigheid en de fysieke conditie van de eigenaar zullen vergroten.

 

De keris huizen in een Ladrang warangka van het zeldzame Pelet Ngingrim hout. Een Donoriko greep, gesneden uit zwarte Karbau-hoorn, siert de bovenzijde van de keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Mundharang

Pamor: Kelengan

Tangguh: Madura abad XVII (17e eeuw)

Warangka: Madura Ladrang

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensies:

Totale lengte: 51cm.

Lengte van de Keris: 43cm.

Lengte van de Wilah: 33cm.

Mystical and powerful, antique Mundharang keris, kris

€ 295,00Price
    bottom of page