top of page

Monarchal Madura Tilam Upih keris, kris – Tuban era (15th century) Tilam Upih wilah (blade) – Magnificent snow white Beras Wutah Halus pamor – Intricately carved Potre Sadu hilt – Rare Madura Sandang Walikat warangka of Timoho Pelet wood – Madura blewah pendok of suasa (gold alloy).

 

The snow white and complex pamor Beras Wutah with which the Tilam Upih wilah (blade) contrasts magnificently on the pitch black wilah which dates to the Tuban era (15th century).

 

Dapur Tilam Upih is also called Tilam Petak or Tilam Putih in other areas of Indonesia. In the Yogyakarta keraton there are at least three heirlooms with Tilam Upih dapur, namely KK Pulanggeni, KK Sirap and KK Sri Sadono.

 

According to the science of the percussion symbol of Sunan Kalijaga, Tilam Upih is a symbol of women. It contains the meaning of Pasemon when someone who has loved his keris, his attitude is like a person who loves a woman who becomes a garwa, where the memory of his mind is always fixed on him.

 

Like a soldier who regards his firearm as a second woman, because a keris is like a second woman who needs attention, care and love. In Indonesian culture, this keris is one of the symbols of real men.

 

A keris with Tilam Upih dapur possesses magical properties that reinforces the owner's masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and enables him to maintain and protect his family.

 

Pamor Beras Wutah Halus is the most complex of the three Beras Wutah pamors. The wilah is almost completely covered with this beautiful snow white pamor. Pamor Wos Wutah means spilled rice that is spilled due to abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately provide for his necessities of life. Beras Wutah possesses magical powers that give serenity, prosperity and an abundance of natural resources to the owner. By owning this keris, the owner will be promoted faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The top of the keris is adorned with a magnificently carved Madura Potre Sadu hilt of Staghorn which is set on a silver Widhengan mendak.

 

The keris is housed in a rare Madura Sandang Walikat gandar (sheath) which is carved from rare Timoho Pelet wood.

 

A Suasa (gold alloy) antique Madura blewah pendok covers the gandar. The pendok is open at the front so that the beautiful Timoho Pelet wood of the gandar can be admired.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Tuban (15th century)

Warangka: Madura Sandang Walikat

Kayu: Timoho Pelet

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 45cm.

Length of the Wilah: 35,5cm.

 

Vorstelijke Madura Tilam Upih keris, kris - Tuban-tijdperk (15e eeuw) Tilam Upih wilah (kling) - Prachtige sneeuwwitte Beras Wutah Halus pamor - Complex gesneden Potre Sadu-greep - Zeldzame Madura Sandang Walikat warangka en gandar van Timoho Pelet-hout - Madura blewah pendok van suasa (gouden legering).

 

De sneeuwwitte en complexe pamor Beras Wutah waarmee de Tilam Upih wilah (kling) is gesmeed contrasteert prachtig tegen de pikzwarte wilah die dateert uit het Tuban-tijdperk (15e eeuw).

 

Dapur Tilam Upih wordt in andere delen van Indonesië ook Tilam Petak of Tilam Putih genoemd. In de keraton van Yogyakarta zijn er ten minste drie erfstukken met Tilam Upih dapur, namelijk KK Pulanggeni, KK Sirap en KK Sri Sadono.

 

Volgens de wetenschap van het percussiesymbool van Sunan Kalijaga is Tilam Upih een symbool van vrouwen. Het bevat de betekenis van Pasemon wanneer iemand die van zijn keris heeft gehouden, zijn houding is als een persoon die van een vrouw houdt die een garwa wordt, waarbij de herinnering aan zijn geest altijd op hem is gefixeerd. Zoals een soldaat die zijn vuurwapen beschouwt als een tweede vrouw, want een keris is als een tweede vrouw die aandacht, zorg en liefde nodig heeft. In de Indonesische cultuur is deze keris een van de symbolen van echte mannen.

 

Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de mannelijkheid van de eigenaar versterken. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

Pamor Beras Wutah Halus is de meest complexe van de drie Beras Wutah-pamoren. De wilah is bijna volledig bedekt met deze prachtige sneeuwwitte pamor. Pamor Wos Wutah betekent gemorste rijst die door overvloed wordt gemorst. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in staat zullen stellen om ruimschoots in zijn levensbehoeften te voorzien. Beras Wutah bezit magische krachten die de eigenaar rust, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen geven. Door het bezit van deze keris wordt de eigenaar sneller gepromoot in zijn carrière of bloeit zijn eigen bedrijf op. De eigenaar zal zich kunnen concentreren op het bereiken van zijn levensdoelen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een prachtig gesneden Madura Potre Sadu-greep van hertshoorn dat op een zilveren Widhengan-mendak is geplaatst.

 

De keris is huist in een zeldzame Madura Sandang Walikat gandar (schede) die is gesneden uit zeldzaam Timoho Pelet-hout.

 

Een Suasa (goudlegering) antieke Madura blewah pendok bedekt de gandar. De pendok is aan de voorzijde open zodat het prachtige Timoho Pelet hout van de gandar te bewonderen is.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Tuban (15e eeuw)

Warangka: Madura Sandang Walikat

Kayu: Timoho Pelet

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50 cm.

Lengte van de Keris: 45 cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

 

Monarchal Madura Tilam Upih keris, kris – Tuban era (15th century) Tilam Upih

€ 450,00Price
    bottom of page