top of page

Mighty Yogyakarta Sangkelat keris, kris - Yogyakarta Mataram abad XX (first half 20th century) – Amazing wilah (blade) with Wahyu Tumurun pamor and Sangkelat dapur (shape) with 13 luk (waves) – Nunggak-sei hilt on a cooper selut – Yogyakarta branggah warangka of Jati wood – Copper bunton pendok.

(Article number: 1917)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This mighty Yogyakarta Sangkelat keris dates from the Yogyakarta Mataram abad XX-era (first half 20th century).

 

The might of this keris becomes evident when the keris is pulled from the wilah. The wilah (blade) is forged with 13 luk (waves) to Sangkelar dapur (shape).

 

A Sangkelat or Sengkelat keris looks quite simple, apparently innocent with few decorations, it is like a jet black dragon without a crown. But behind the simplicity, Sengkelat is a keris that chooses to compete and has its own place in the hearts of Tosan Aji lovers. There are many legends that accompany this sengkelat so that it became a very famous kris. Sultan Harto, who won six elections and reigned for 32 years, owned a pusaka with dhapur sengkelat as one of his pawns. It is no wonder that before and election this keris is addressed by political candidates to become a successful representative of the people. The keris sengkelat story that we can read in Demak's writings contains high spiritual values. Historically, keris with Sengkelat dapur were reserved for high officials and politicians because a Sengkelat keris gives the owner natural authority. Sengkelat kerises possess spiritual powers that enhance the owner's authority and leadership skills. In the Javanese version of numerology, thirteen (telulas: Java), telulas las-lasan means ing urip, eating a meal that has the nuance of an invitation to return to the direction of the spiritual path. Keris Luk 13 also symbolizes a stable and peaceful life.

 

Furthermore, the wilah is forged with an intricate version of pamor Wahyu Tumurun.  Wahyu Tumurun literally means 'revelation that descends'. Just by its name, this pamor motif has an element of high expectations, an honorable position and also an established value in life. Pamor Wahyu Tumurun kris is interpreted as a symbol of attaining a high position through the intercession of the almighty. Even if one is smart and skilled in science, literature and so on, but if you have not received a revelation then of course you cannot get a position. Wahyu Tumurun possesses magical powers that make its owner exude an attitude of prowess through which the owner will receive revelations in both material and immaterial sense. In history, this pamor motif was much sought after by high-ranking soldiers and statesmen. Today this pamor is popular among managers, directors and other executives.

 

The top of the keris is adorned with a Nunggak-semi hilt, set on an elaborately decorated copper cup. The keris is housed in a Yogyakarta branggah warangka of Jati wood. A copper bunton pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Sangkelat – 13 luk (waves)

Pamor: Wahyu Tumurun

Tangguh: Yogyakarta Mataram abad XX (first half 20th century)

Warangka: Yogyakarta branggah

Kayu: Jati

 

Dimensions:

Total length: 49,5cm.

Length of the Keris: 47,5cm.

Length of the Wilah: 37,5cm.

 

Machtige Yogyakarta Sangkelat keris, kris - Yogyakarta Mataram abad XX (eerste helft 20e eeuw) – Imposante wilah (lemmet) met Wahyu Tumurun pamor en Sangkelat dapur (vorm) met 13 luk (golven) – Nunggak-sei greep op een kuiper selut – Yogyakarta branggah warangka van Jati hout – Koperen bunton pendok.

 

Deze machtige Yogyakarta Sangkelat keris dateert uit het Yogyakarta Mataram abad XX-tijdperk (eerste helft 20e eeuw).

 

De kracht van deze keris wordt duidelijk wanneer de keris uit de wilah wordt getrokken. De wilah (lemmet) is gesmeed met 13 luk (golven) naar Sangkelar dapur (vorm).

 

Een Sangkelat of Sengkelat keris ziet er vrij eenvoudig uit, ogenschijnlijk onschuldig met weinig versieringen, het is als een gitzwarte draak zonder kroon. Maar achter de eenvoud is Sengkelat een keris die ervoor kiest om te concurreren en een eigen plekje heeft in de harten van Tosan Aji-liefhebbers. Er zijn veel legendes die deze sengkelat vergezellen, zodat het een zeer beroemde kris werd. Sultan Harto, die zes verkiezingen won en 32 jaar regeerde, bezat een pusaka met dhapur sengkelat als een van zijn pionnen. Het is geen wonder dat deze keris vóór en bij de verkiezingen door politieke kandidaten wordt aangesproken om een succesvolle vertegenwoordiger van het volk te worden. Het Keris Sengkelat-verhaal dat we in Demaks geschriften kunnen lezen, bevat hoge spirituele waarden. Historisch gezien waren keris met Sengkelat dapur gereserveerd voor hoge functionarissen en politici omdat een Sengkelat keris de eigenaar natuurlijk gezag geeft. Sengkelat kerises bezitten spirituele krachten die de autoriteit en leiderschapskwaliteiten van de eigenaar versterken. In de Javaanse versie van de numerologie, dertien (telulas: Java), betekent telulas las-lasan ing urip, het eten van een maaltijd die de nuance heeft van een uitnodiging om terug te keren naar de richting van het spirituele pad. Keris Luk 13 symboliseert ook een stabiel en vredig leven.

 

Bovendien is de wilah gesmeed met een ingewikkelde versie van pamor Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun betekent letterlijk 'openbaring die neerdaalt'. Alleen al door zijn naam heeft dit pamormotief een element van hoge verwachtingen, een eervolle positie en ook een gevestigde waarde in het leven. Pamor Wahyu Tumurun kris wordt geïnterpreteerd als een symbool van het bereiken van een hoge positie op voorspraak van de almachtige. Ook al ben je slim en bedreven in wetenschap, literatuur enzovoort, maar als je geen openbaring hebt ontvangen, kun je natuurlijk geen baan krijgen. Wahyu Tumurun bezit magische krachten die ervoor zorgen dat de eigenaar een houding van bekwaamheid uitstraalt waardoor de eigenaar openbaringen zal ontvangen in zowel materiële als immateriële zin. In de geschiedenis was dit pamormotief zeer gewild bij hooggeplaatste soldaten en staatslieden. Tegenwoordig is deze pamor populair onder managers, directeuren en andere leidinggevenden.

 

Aan de bovenzijde van de kris prijkt een Nunggak-semi greep, geplaatst op een rijkelijk versierde koperen cup. De keris huit in een Yogyakarta branggah warangka van Jati-hout. Een koperen bunton-pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Sangkelat – 13 luk (golven)

Pamor: Wahyu Tumurun

Tangguh: Yogyakarta Mataram abad XX (eerste helft 20e eeuw)

Warangka: Yogyakarta branggah

Kayu: Jati

 

Dimensies:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 47,5cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

Mighty Yogyakarta Sangkelat keris, kris - Wahyu Tumurun pamor and Sangkelat

€ 250,00Price
    bottom of page