top of page

Mighty Singo Barong Bali keris, kris - 13 Luk (curves) wilah (blade) with a stylized Singa (lion) on the gandhik - Wusing wutah motif Ngulit Semangka pamor - Batun Poh warangka - Silver finely driven pendok.

 

On the gandhik of the wilah (blade) of this mighty Bali keris is a stylized Singa (lion).

 

One of the pusakas of the Indian archipelago whose name is quite exciting for keris lovers is the Kyai Singo Barong Keris. For centuries this keris with the shape of the Singo Barong dapur (shape) has been hunted by collectors because a Singo Barong keris is esoterically very strong. This male lion dapur will give the owner or keeper of this keris a brave and dignified character as a lion full of strength and courage. The stylized shape of the lion on the gandik enhances the owner's leadership qualities. In addition, it is esoterically able to neutralize dangers that come in the path of its owner. In Hindu / Buddhist culture, the lion is a symbol of reincarnation (incarnation) that is always there and rather incarnates in the bodies of saints and kings. In Indonesian history, Patih Gajah Mada, who was famous for his mighty mandraguna, fought with Princess Dyah Phytaloka, injuring the princess Gajah Mada. As a result of the wound, Gajah Mada suffered an incurable disease and eventually died.

 

The wilah is further forged with a clear pamor Wusing wutah motif Ngulit Semangka. Pamor Wusing wutah means spilled rice spilled because of abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately provide for his life needs. It possesses magical powers that bring serenity, prosperity and abundant natural resources to its owner. Owning this keris will allow the owner to promote his career more quickly or make his own business flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

At the top is a bobondolan handle that is trimmed with a robyong wewer set with 8 colored stones.

 

The gandar is covered with a silver pendok with finely carved Balinese figures.

 

Characteristics:

Dapur: Singo Barong, 13 Luk turns.

Pamor: Wusing wutah motif Ngulit Semangka

Tangguh: Bali Abad XX (Early 20th century)

Warangka: Batun poh

Kayu: Timoho

 

Dimensions:

Total length: 61.5 cm

Length of the Keris: 56cm.

Length of the Wilah: 44cm.

 

Machtige Singo Barong Bali keris, kris – 13 Luk (bochten) wilah (kling) met een gestileerde Singa (leeuw) op de gandhik – Wusing wutah motif Ngulit Semangka pamor – Batun Poh warangka – Zilveren fijn gedreven pendok.

 

Op de gandhik van de wilah (kling) van deze machtige Bali keris prijkt een gestileerde Singa (leeuw).

 

Een van de pusakas van de Indische archipel waarvan de naam behoorlijk opwindend is voor liefhebbers van kerissen, is de Kyai Singo Barong Keris. Sinds eeuwen wordt op deze keris met de vorm van de Singo Barong dapur (vorm) gejaagd door verzamelaarts omdat een Singo Barong keris esoterisch erg sterk is. Deze mannelijke leeuw dapur zal de eigenaar of houder van deze keris een dapper en waardig karakter geven als een leeuw vol kracht en moed. De gestileerde vorm van de leeuw op de gandik versterkt de leiderschapskwaliteiten van de eigenaar. Daarnaast is het esoterisch in staat om gevaren die op de pad van de eigenaar komen te neutraliseren. In de hindoeïstische/ boeddhistische cultuur is de leeuw een symbool van reïncarnatie (incarnatie) die er altijd is en eerder incarneert in de lichamen van heiligen en koningen. In de Indonesische historie vocht Patih Gajah Mada, die beroemd was om zijn machtige mandraguna, met prinses Dyah Phytaloka, de prinses verwonden Gajah Mada. Als gevolg van de wond leed Gajah Mada aan een ongeneeslijke ziekte en stierf uiteindelijk.

 

De wilah is verder gesmeed met een heldere pamor Wusing wutah motif Ngulit Semangka. Pamor Wusing wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Het bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Aan de bovenzijde prijkt een bobondolan greep dat is afgezet met een robyong wewer bezet met 8 gekleurde steentjes.

 

De gandar wordt bedekt met een zilveren pendok met zeer fijn gedreven Balinezen figuren.

 

Kenmerken:

Dapur: Singo Barong, 13 Luk bochten.

Pamor: Wusing wutah motif Ngulit Semangka

Tangguh: Bali Abad XX (Vroeg 20ste eeuw)

Warangka: Batun poh

Kayu: Timoho

 

Afmetingen:

Totale lengte: 61,5cm

Lengte van de Keris: 56cm.

Lengte van de Wilah: 44cm.

 

(1211)

Mighty Singo Barong Bali keris, kris - stylized Singa (lion) on the gandhik

€ 295,00Price
    bottom of page