top of page

Mesem keris, kris - Segaluh era (12th century) - Wilah with Mesem dapur (shape) and Ilining Warih pamor - Antique Nunggak Semi hilt from Surakarta, model Cantheng - Two-piece Slorok pendok.

(Article number: 769)

 

 This antique keris dates from the Segaluh era (12th century).

 

The old wilah is forged to Meshem dapur (shape). The philosophy of a keris with Mesem dapur is the message that the water you drink should be of the best quality. In other words, life is short and one should strive for the best quality during this short life, be it in materialistic or relationship perspective. This Mesem keris has powers that help its owner determine and achieve his goals during life and strive for only the best.

 

In addition, the wilah is forged with pamor Ilining Warih. Pamor lines run the length of the keris, starting at the base of the wilah (blade) and continuing to the tip of the wilah (blade). Some pamor lines are intact, others are broken or branched. Ilining Warih means "flowing water" in Javanese. The pamor lines of this pamor motif run along the length of the Wilah, symbolizing flowing water. Water is a symbol of life. The nature of water adapts to the environment around it and can flow where there is space. This pamor has magical powers that will bring new situations and possibilities to its owners in difficult times in his life. Like the philosophy of water always flowing to find its own way from the mountain to the ocean. Ilining Warih also has powers that make it easy for the owner of the keris to adapt to changing circumstances that will make his career or business flourish and make him successful in life. This pamor is highly sought after as it brings good luck to its owner.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of exotic Trembalo wood. A two piece slorok pendok with silver insert, which is decorated with a naga, covers the gandar.

 

At the top is a Nunggak Semi hilt from Surakarta, model Cantheng, which is trimmed with an antique mendak.

 

Characteristics:

Dapur: Mesem

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Segaluh Abad 12 (12th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 51cm.

Length of the Keris: 44.5 cm.

Length of the Wilah: 34cm.

 

Mesem keris, kris - Segaluh era (12de eeuw) – Wilah met Mesem dapur (vorm) en Ilining Warih pamor – Antieke Nunggak Semi greep van Surakarta, model Cantheng – Tweedelige Slorok pendok.

 

Deze antieke keris stamt van de Segaluh era (12de eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed naar Mesem dapur (vorm). De filosofie van een keris met Mesem dapur is de boodschap dat het water dat je drinkt van de beste kwaliteit moet zijn. Met andere woorden, het leven is kort en men moet streven naar de beste kwaliteit tijdens dit korte leven, of dat nu in materialistisch of relatieperspectief is. Deze Mesem keris heeft krachten die de eigenaar helpen zijn doelen tijdens het leven te bepalen en te bereiken en te streven naar alleen het beste.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met pamor Ilining Warih. Pamorlijnen lopen langs de lengte van de keris, beginnend bij de basis van de Wilah (kling) en doorlopend tot de punt van de Wilah (kling). Sommige pamorlijnen zijn intact, andere zijn gebroken of vertakt. Ilining Warih betekent "stromend water" in het Javaans. De pamorlijnen van deze pamormotief draaien langs de lengte van de Wilah en symboliseren stromend water. Water is een symbool van leven. De aard van water past zich aan de omgeving eromheen aan en kan stromen waar ruimte is. Dit pamor heeft magische krachten die de eigenaren in moeilijke tijden in zijn leven nieuwe situaties en mogelijkheden zullen bieden. Zoals de filosofie van water dat altijd stroomt om zijn eigen weg te vinden van de berg naar de oceaan. Ilining Warih heeft ook krachten die het de eigenaar van de keris gemakkelijk maken om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden die zijn carrière of bedrijf zullen laten floreren en hem succesvol in het leven zullen maken. Dit pamor is erg gewild omdat het de eigenaar veel geluk brengt.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het exotische Trembalo hout. Een twee delige slorok pendok met zilverkleurige inzet, dat versierd is met een naga, bedekt de gandar.

 

Aan de bovenzijde prijkt een Nunggak Semi greep van Surakarta, model Cantheng dat is afgezet met een antieke mendak.

 

Kenmerken:

Dapur: Mesem

Pamor: Ilining Warih 

Tangguh: Segaluh Abad 12 (12de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 34cm.

 

Mesem keris, kris - Segaluh era (12th century) - Ilining Warih pamor

€ 160,00Price
    bottom of page