top of page

Mesem keris, kris – Pajajaran era (12th century) – Wilah (blade) with Wengkon pamor and Mesem dapur – Beautifully carved Nunggak semi hilt – Silver mendak.

 

This antique Mesem keris dates to the Pajajaran era (12th century).

 

The pitch black wilah (blade) is forged with a white wengkon pamormotif. Pamor wengkon is sometimes also called ‘Tepen’ or pamor Lis-lisan, which is a ‘rekan’ type of pamor, meaning that it was created intentionally by the empu. Though this particular pamor motif may seem rather ordinary, yet it is considered an extremely difficult pattern to forge; only an experienced and highly skilled empu will be capable of making a keris that has the pamor Wengkon on it. It is, however, not a ‘chosen’ type of pamor, and thus can be owned by any person. A keris with Wengkon pamor has mystical powers that protect the owner and his family against disasters, slander and nuisance from wild animals, evil spirits and negative persons.

 

As mentioned before, pamor Wengkon is classified in the earthly elemements ‘rekan’ (fire). The element fire is the most powerful element of the 5 elements. Fire provides heat, energy and has a transformative effect. A devastating fire can emerge from a first small flame. It keeps changing and "eats up" all the fuel it encounters along the way. However, it also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The subtler meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire". Which means something like being very enthusiastic. Our "inner fire" consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to undertake, to do things. To create.

 

Furthermore, the wilah is forged to Mesem dapur (shape). The philosophy of a keris with Mesem dapur is the message that the water you drink must be of the best quality. In other words, life is short and one must strive for the best quality during this short life, be it in materialistic or relationship perspective. This Mesem keris has powers that will help its owner to set and achieve his goals during life and to strive for only the best.

 

The top of the keris is adorned with a Nunggak semi hilt from Surakarta which is set on a silver Tumpalan mendak.

 

A two-part slorok pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Mesem

Pamor: Wengkon

Tangguh: Pajajaran era (12th century)

Warangka: Gayaman Solo

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 43cm.

Length of the Wilah: 33cm.

 

Mesem keris, kris - Pajajaran-tijdperk (12e eeuw) - Wilah (kling) met Wengkon-pamor en Mesem dapur - Prachtig gesneden Nunggak semi greep - Zilveren mendak.

 

Deze antieke Mesem keris dateert uit het Pajajaran-tijdperk (12e eeuw).

 

De pikzwarte wilah (kling) is gesmeed met een wit wengkon pamormotief. Pamor wengkon wordt soms ook ‘Tepen’ of pamor Lis-lisan genoemd, wat een ‘rekan’ soort pamor is, wat betekent dat het opzettelijk door de empu is gemaakt. Hoewel dit specifieke pamormotief nogal gewoon lijkt, wordt het toch als een buitengewoon moeilijk pamor beschouwd om te smeden; alleen een ervaren en zeer bekwame empu zal in staat zijn om een ​​keris te smeden met dit pamor. Het is echter geen ‘gekozen’ soort pamor en kan dus eigendom zijn van iedereen. Een keris met Wengkon-pamor heeft mystieke krachten die de eigenaar en zijn gezin beschermen tegen rampen, laster en overlast van wilde dieren, boze geesten en negatieve personen.

 

Zoals eerder vermeld, is pamor Wengkon geclassificeerd in de aardse elementen ‘rekan’ (vuur). Het element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerend effect. Een verwoestende brand kan ontstaan ​​uit een eerste kleine vlam. Het verandert voortdurend en "eet" alle brandstof op die het onderweg tegenkomt. Het heeft echter ook een zuiverende en creatieve werking. Na bosbranden ontstaan ​​nieuwe woonruimtes. De subtielere betekenis van het element vuur is te vinden in het spreekwoord "in brand". Dat betekent zoiets als heel enthousiast zijn. Ons "innerlijke vuur" bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als het element vuur in balans is, voel je energie en motivatie om dingen te ondernemen, dingen te doen. Maken.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Mesem dapur (vorm). De filosofie van een keris met Mesem dapur is de boodschap dat het water dat je drinkt van de beste kwaliteit moet zijn. Met andere woorden, het leven is kort en men moet streven naar de beste kwaliteit tijdens dit korte leven, of het nu in materialistisch of relatieperspectief is. Deze Mesem keris heeft krachten die de eigenaar zullen helpen om tijdens het leven zijn doelen te stellen en te bereiken en alleen naar het beste te streven.

 

Aan de bovenkant prijkt een Nunggak semi greep uit Surakarta dat is gezet op een zilveren Tumpalan mendak.

 

Een tweedelige slorok pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Mesem

Pamor: Wengkon

Tangguh: Pajajaran-tijdperk (12e eeuw)

Warangka: Gayaman Solo

Kayu: Trembalo

 

Dimensies:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 43 cm.

Lengte van de Wilah: 33cm.

 

 

 

Mesem keris, kris – Pajajaran era (12th century) – Wilah with Wengkon pamor

€ 250,00Price
    bottom of page