top of page

Breathtakingly beautiful Mesem keris, kris - Hameng Kubuwono VII-era (19th century) - Sheath of the very rare Pandan Laut wood - Mesem wilah with the rare Lar Gangsir pamor motif - Beautifully carved Yogyakarta Nunggak semi hilt.

(Article number: 1548)

 

This breathtakingly beautiful Mesem keris dates from the Hameng Kubuwono VII era (19th century).

 

All aspects of this particular keris are exceptional, starting with the Gandar Iras (gandar and warangka are carved from a solid piece of wood) of the very rare and precious Pandan Laut wood. This type of wood has a really beautiful pattern. Pandan Laut leaves have been known for centuries for their medicinal properties against a wide range of diseases and ailments.

 

The spectacle continues as the wilah (blade) is pulled from the gandar. The wilah is forged with a very complex performance by pamor Lar Gangsir. Lar Gangsir's pamor motif is classified as an exclusive pamor because it is very difficult to make so that it is rarely found, making this pamor high in value. In keeping with the name Lar = wing and Gangsir = a type of large cricket, the pamor motif is similar to that on the wings of a cricket. Pamor lar gangsir has mythical powers that bring good luck to the owner and prevent the owner from being attacked by witchcraft and disturbance by ghosts and malicious persons. Lar Gangsir = The title of Ageman Siro, it is said to be a teaching of makrifat Sunan kalijaga which means the title or position of rank, fame, wealth, beauty and good looks and so on in this world is just an 'ageman' or clothing that can be worn and taken off. It's not forever for the owner, it's all a deposit from the Almighty that he will surely ask again one day. Like a pamphlet in our lives, we must not be caught by the brilliance of the sparkling world life. Not even because of the advantages we have that make us arrogant, arrogant, forgetful and act arbitrarily towards others and undermine their dignity. Don't let the strengths we have make a boomerang for ourselves. Let's bring these teachings into our lives so that we can be more introspective and grateful, more able to respect other people and it will naturally make us wiser in responding to our strengths and weaknesses. (ojo dumeh, ojo gumelar).

 

 

Furthermore, the wilah is forged to Meshem dapur (shape). The philosophy of a keris with Mesem dapur is the message that the water you drink should be of the best quality. In other words, life is short and one should strive for the best quality during this short life, be it in materialistic or relationship perspective. This Mesem keris has powers that help the owner determine and achieve his goals during life and strive for only the best.

 

The isi of this particular keris is as breathtaking as the keris itself. I would be happy to tell you more about this upon request.

 

Characteristics:

Dapur: Mesem

Pamor: Lar Gangsir

Tangguh: Hameng Kubuwono VII (19th century)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Pandan Laut

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 45cm.

Length of the Wilah: 35.5 cm.

 

Adembenemend mooie Mesem keris, kris - Hameng Kubuwono VII-era (19de eeuw) – Schede van het zeer zeldzame Pandan Laut hout – Mesem wilah met het zeldzame Lar Gangsir pamormotief – Mooi gesneden Yogyakarta Nunggak semi greep.

 

Deze adembenemend mooie Mesem keris dateert van de Hameng Kubuwono VII-era (19de eeuw).

 

Alle aspecten van deze bijzondere keris zijn uitzonderlijk, om te beginnen met de Gandar Iras (gandar en warangka zijn uit een massief stuk hout gesneden) van het zeer zeldzame en kostbare Pandan Laut hout. Dit houtsoort kent een werkelijk prachtig patroon. De bladeren van de Pandan Laut zijn al eeuwenlang bekend om hun geneeskrachtige werking tegen een breed scala aan ziektes en kwalen.

 

Het schouwspel zet zich voort wanneer de wilah (kling) uit de gandar wordt getrokken. De wilah is gesmeed met een zeer complexe uitvoering van pamor Lar Gangsir. Het pamormotief van Lar Gangsir wordt geclassificeerd als een exclusief pamor, omdat het zeer moeilijk te maken is zodat dat het zelden wordt gevonden, waardoor de waarde van dit pamor hoog is. In overeenstemming met de naam Lar = vleugel en Gangsir = een soort grote krekel, is het pamormotief vergelijkbaar met dat op de vleugels van een krekel. Pamor lar gangsir heeft mythische krachten die de eigenaar veel geluk brengt het voorkomt dat de eigenaar wordt aangevallen door hekserij en verstoring door geesten en kwaadwillende personen. Lar Gangsir = De titel van Ageman Siro, er wordt gezegd dat het een leer is van makrifat Sunan kalijaga, wat betekent dat de titel of positie van rang, roem, rijkdom, schoonheid en goed uiterlijk enzovoort in deze wereld slechts een ‘ageman’ is of kleding die kan worden gedragen en uitgetrokken. Het is niet eeuwig voor de eigenaar, het is allemaal een aanbetaling van de Almachtige die hij op een dag zeker nog een keer zal vragen. Als een pamflet in ons leven mogen we niet worden gevangen door de schittering van het sprankelende wereldleven. Ook niet door de voordelen die we hebben, waardoor we arrogant, arrogant, vergeetachtig zijn en willekeurig handelen tegenover anderen en hun waardigheid ondermijnen. Laat de sterke punten die we hebben geen boemerang voor onszelf maken. Laten we deze leringen in ons leven brengen, zodat we introspectiever en dankbaarder kunnen zijn, meer in staat zijn om andere mensen te respecteren en het zal ons natuurlijk wijzer maken in het reageren op onze sterke en zwakke punten. (ojo dumeh, ojo gumelar).

 

 

Verder is de wilah gesmeed naar Mesem dapur (vorm). De filosofie van een keris met Mesem dapur is de boodschap dat het water dat je drinkt van de beste kwaliteit moet zijn. Met andere woorden, het leven is kort en men moet streven naar de beste kwaliteit tijdens dit korte leven, of dat nu in materialistisch of relatieperspectief is. Deze Mesem keris heeft krachten die de eigenaar helpen zijn doelen tijdens het leven te bepalen en te bereiken en te streven naar alleen het beste.

 

De isi van deze bijzondere keris is even adembenemend als de keris zelf. Op verzoek vertel ik graag hier meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Mesem

Pamor: Lar Gangsir

Tangguh: Hameng Kubuwono VII (19de eeuw)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Pandan Laut

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 45cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

 

Mesem keris, kris - Lar Gangsir pamor - Sheath of Pandan Laut wood

€ 295,00Price
    bottom of page