top of page

Kidang Soka keris, kris - Mataram Amangkurat IV era (1st half 18th century) - Kidang Soka wilah with 7 luk and striking, white Ngulit Semangka pamor - Silver Yogyakarta bunton pendok - Finely carved Pakubuwanan handle - Silver Bejen mendak.

 

This keris is forged to the rare dapur (shape) Kidang Soka. The base of the wilah is elongated and the gandik is longer than most kerises. In addition, Wilah starts fairly straight and then proceeds into a series of waves.

 

Dapur Kidang Soka means a mourning deer. Human life will always include suffering, but people are reminded not to get too involved in the suffering they experience. Life is still going on and must be experienced with a zest for life. A Kidang Soka keris has mystical powers that make the owner mentally strong so that he can deal positively with situations in his life that are experienced as suffering. Think of illnesses, relationship problems, etc.

 

The wilah of this Kidang Soka keris has been recently, professionally and ritually washed so that the white Ngulit Semangka pamor motif contrasts beautifully against the jet black background of the old wilah.

 

The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will both increase his power and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It reinforces the owner's belief to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to keep going without being discouraged, to keep struggling and never to give up.

 

At the top of the keris is a finely carved Pakubuwanan handle that is trimmed with a silver Yogyakarta Bejen mendak.

 

The keris is housed in a Gayaman Yogyakarta warangka made of Trembalo wood. A very finely driven silver Yogyakarta bunton pendok covers the gandar.

 

This keris comes from an Austrian collection. The previous owner emphasized old-age kerises in top condition, including this keris.

 

I myself experience the Isi (spirit) of this keris as active and strong. It has a prestigious and strong positive and healing character.

 

Characteristics:

Dapur: Kidang Soka

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Amangkurat IV (1st half of the 18th century)

Warangka: Gayaman Yogyakarta Taman Ngabehan

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 47cm.

Length of the Keris: 42cm.

Length of the Wilah: 33.5 cm.

 

Kidang Soka keris, kris - Mataram Amangkurat IV era (1e helft 18e eeuw) –  Kidang Soka

wilah met 7 luk en opvallende, witte Ngulit Semangka pamor – Zilveren Yogyakarta bunton pendok – Fijngesneden Pakubuwanan greep – Zilveren Bejen mendak.

 

Deze keris is gesmeed naar het zeldzame dapur (vorm) Kidang Soka. De basis van de wilah is langwerpiger en de gandik loopt langer door dan het geval is bij de meeste kerissen. Daarnaast begint te wilah vrij recht om vervolgens over te gaan in een aantal bochten.

 

Dapur Kidang Soka betekent een rouwend hert. Een mensenleven zal altijd lijden bevatten, maar mensen worden eraan herinnerd niet te veel betrokken te raken bij het lijden dat ze ervaren. Het leven gaat nog steeds door en moet met veel levenslust worden ervaren. Een Kidang Soka keris bezit mystieke krachten die de eigenaar mentaal sterk maakt zodat hij op een positieve manier kan omgaan met situaties in zijn leven die als lijdend worden ervaren. Denk hierbij aan ziektes, relatieproblemen enz.

 

De wilah van deze Kidang Soka keris is recentelijk, professioneel en ritueel gewassen waardoor het witte Ngulit Semangka pamor motief prachtig contrasteert tegen de gitzwarte achtergrond van de oude wilah.

 

Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een fijngesneden Pakubuwanan greep die is afgezet met een zilveren Yogyakarta Bejen mendak.

 

De keris huist in een Gayaman Yogyakarta warangka van Trembalo hout. Een zeer fijn gedreven zilveren Yogyakarta bunton pendok bedekt de gandar.

 

Deze keris is afkomstig van een Oostenrijkse collectie. De vorige eigenaar legde de nadruk op kerissen van hoge leeftijd die in topconditie verkeren, zo ook deze keris.

 

Zelf ervaar ik de Isi (geest) van deze keris als actief en sterk. Het heeft een prestigieus en sterk positief en genezend karakter.

 

Kenmerken:

Dapur: Kidang Soka

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Amangkurat IV (1e helft 18e eeuw)

Warangka: Gayaman Yogyakarta Taman Ngabehan

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47cm.

Lengte van de Keris: 42cm.

Lengte van de Wilah: 33,5cm.

 

Kidang Soka keris, kris - Mataram Amangkurat IV era (1st half 18th century)

€ 295,00Price
    bottom of page