top of page

Megantoro Kinatah Sepuh Emas keris, kris – Wilah with impressive Kinatah (gold plated) floral decorations – Rare Megantoro dapur with 7 luk – Kamarikan era - Gayaman Yogya warangka of Galih wood – Openwork selut.

(Article number: 1415)

 

The wilah of this rare keris is forged to Megantoro dapur (shape). Megantoro is a form of dapur of keris with 7 luk seven which is very rare. At first glance it looks like a 5 luk keris with a straight piece at the end of the wilah. However, this is exactly what makes Megantoro's dapur unique, as it has a combination of the luk at the base (where the distance between the luks keeps getting bigger) and the 'fall' of the last luk (6th and 7) is often faint, right at the tip of the wilah.

 

Dhapur Megantoro also has a unique kembang kacang, which is called 'nyucuk peksi' kembang kacang. It has the resemblance of "bird's beak".

 

 It must be admitted that Megantoro is one of the dhapur keris that is very hard to find. Its present existence is like a myth. In addition, this keris is strongly believed to have magical powers that can create great authority for its owner, so it is sought after by those who are actively involved in politics, military, and government.

 

Megantoro comes from the words Mego and Antoro (Jw), which literally means mego or cloud, and antoro is between or border. Clouds seem to be the boundary between the upper world (sky) and the underworld (earth). For a leader to be an important reminder, that he is just a collection of floating clouds. And above the clouds there will always be a higher sky. As if we want to affirm that whoever we are, no matter how great we are, there are still people who are bigger than us. There is nothing to be proud of in all that we have or have achieved. However, there are many things to be thankful for instead of complaining, for there is still the earth below that needs it and is written down as a responsibility. Clouds also help us learn more wisely that everything in the world had a beginning. Beginning in the form of nothing, then slowly appearing and going on until it unites, is large and contained, and then falls back to Earth. When we think about this, no matter how great our capacity in the world is, eventually everything must have an end planned by the Creator.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is decorated with detailed Kinatah (gold plated) floral patterns.

 

The keris is housed in a Gayaman Yogya warangka of Galih wood and a two-piece Yogya Slorok pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Megantoro

Pamor: Pendaringan Kebak

Tangguh: Kamardikan

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Galiha

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 48cm.

Length of the Wilah: 37.5 cm.

 

Megantoro Kinatah Sepuh Emas keris, kris – Wilah met indrukwekkende Kinatah (goud verguld) florale decoraties – Zeldzame Megantoro dapur met 7 luk – Kamarikan era - Gayaman Yogya warangka van Galih hout – Opengewerkte selut.

 

De wilah van deze bijzondere keris is gesmeed naar Megantoro dapur (vorm). Megantoro is een vorm van dapur van kerissen met 7 luk zeven die zeer zeldzaam is. Op het eerste gezicht lijkt het op een 5 luk keris met een recht stuk aan het uiteinde van de wilah. Dit is echter precies wat Megantoro's dapur uniek maakt, omdat het een combinatie heeft van de luk aan de basis (waar de afstand tussen de luks steeds groter wordt) en de 'val' van de laatste luk (6e en 7) is vaak flauw, recht aan de punt van de wilah.

 

Dhapur Megantoro draagt ​​meestal ook een unieke kembang kacang, die 'nyucuk peksi' kembang kacang wordt genoemd. Het heeft de gelijkenis van "vogelbek".

 

 Toegegeven moet worden dat Megantoro een van de dhapur keris is die erg moeilijk te vinden is. Het huidige bestaan ​​ervan is als een mythe. Bovendien wordt sterk aangenomen dat deze keris magische krachten heeft die grote autoriteit kunnen creëren voor de eigenaar, dus hij is gewild bij degenen die actief betrokken zijn bij politiek, leger en overheid.

 

Megantoro komt van de woorden Mego en Antoro (Jw), wat letterlijk mego of wolk betekent, en antoro is tussen of grens. Wolken lijken de grens te zijn tussen de bovenwereld (lucht) en de onderwereld (aarde). Voor een leider om een ​​belangrijke herinnering te zijn, waar hij slechts een verzameling drijvende wolken is. En boven de wolken zal er altijd een hogere lucht zijn. Alsof we een bevestiging willen geven dat wie we ook zijn, hoe geweldig we ook zijn, er nog steeds mensen zijn die groter zijn dan wij. Er is niets om trots op te zijn van alles wat we hebben of hebben bereikt. Er zijn echter veel dingen om dankbaar voor te zijn in plaats van te klagen, want er is nog steeds de aarde eronder, die het nodig heeft en is opgeschreven als een verantwoordelijkheid. Door de wolken kunnen we ook verstandiger leren dat alles in de wereld een begin had. Beginnend in de vorm van niets, verschijnt dan langzaam en gaat zo verder dat het zich verenigt, groot is en bevat, en dan terugvalt naar de aarde. Als we hierover nadenken, hoe groot onze capaciteit in de wereld ook is, uiteindelijk moet alles een einde hebben dat door de Schepper is uitgestippeld.

 

Naast het zeldzame dapur is de wilah gedecoreerd met gedetaileerde Kinatah (goud verguld) florale patronen.

 

De keris huist in een Gayaman Yogya warangka van Galih hout en een tweedelige Yogya Slorok pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Megantoro

Pamor: Pendaringan Kebak

Tangguh: Kamardikan

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Galih

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 48cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

 

Megantoro Kinatah Sepuh Emas keris, kris – Wilah with impressive Kinatah (gold)

€ 450,00Price
    bottom of page