top of page

Sabuk Inten kris, keris - 17th century wilah from the Mataram, Sultan Agung era - Wilah with pamor titipan Alis Pelek and pamor Beras Wutah Tretep.

 

The wilah of this keris dates from the Mataram, Sultan Agung era (17th century). Keris dating from this era look tough. They bear the name of the famous Mataram king Sultan Agung also known as Raden Mas Rangsang. Kerisses from this era are harmonious and pleasing to the eye. The iron used is rather rough because the forging process is not optimal. The pamor motif is usually Beras Wutah. Due to the inadequate forging process, this keris does not produce a ringing sound when it is tapped with a finger. This keris is about 35-40 cm in size.

 

The wilah is forged to Sabuk Inten dapur (shape) with 11 luk (waves). Dapur Sabuk Inten is one of the dapurs (forms) of kerises with 11 luk (waves). Kerisses with dapur Sabuk Inten have been very popular among keris collectors since the 1970s, as it was mentioned in the Javanese silat storybook Nagasasra Sabuk Inten by S.H Mintardja. These kerises are said to be the legacy of the Majapahit era. Both are often mentioned in a series of Nogosro-Sabuk Inten. It is because these kerises are thought to be symbols of karahayon or the prosperity of a kingdom. Nogososro represents the original revelations that were lost from the throne of Demak and Sabuk Inten represented its glory and prestige. The dragon of Inten is not only an heirloom in the shape of a keris, but a symbol of the wandering life of people in search of true perfection in life and in the world. However, in modern times such as now, a Sabuk Inten kris is more attractive than ever for someone to own. This keris is believed to bring good luck and glory to its owner and his family.

 

Besides this dapur, the jet black wilah is forged with a Pamor Titipan namely Alis pelek. Pamor Titipan Alis pelek resembles a pamor circle located near the Kembang Kacang. It has magical powers that arouse the sexual desires in women. In addition, the wilah is forged with pamor Beras Wutah Tretep. Pamor Beras Wutah means spilled rice spilled because of abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately provide for his needs. Beras Wutah possesses magical powers that bring serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. Owning this keris will help the owner to promote his career more quickly or make his own business flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

At the top of the keris is a Nunggak semi grip of Surakarta.

 

The keris is housed in a Solo Ladrang warangka made of Liwung Lamen wood. The gandar is of the gandar Iras type. The gandar and warangka are cut from a solid piece of Liwung Lamen.

 

A copper Blewah (half open) pendok covers the gandar, allowing the gandar Iras to be admired.

 

Characteristics:

Dapur: Sabuk Inten, 11 Luk (curves).

Pamor: Beras Wutah Tretep and Pamor titipan Alis Pelek

Tangguh: Mataram - Sultan Agung - R.M Rangsang (Mid 17th century)

Warangka: Ladrang Solo Gandar Iras

Kayu: Liwung Lamen

 

Dimensions:

Total length: 49.5 cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 33cm.

 

Sabuk Inten kris, keris – 17de -eeuwse wilah van het Mataram, Sultan Agung tijdperk – Wilah met pamor titipan Alis Pelek en pamor Beras Wutah Tretep.

 

De wilah van deze keris dateert van het Mataram, Sultan Agung tijdperk (17de eeuw). Kerissen die dateren van dit tijdperk ogen stoer. Zij dragen de naam van de beroemde Mataram koning Sultan Agung ook wel bekend als Raden Mas Rangsang. Kerissen uit dit tijdperk zijn harmonieus en een lust voor het oog. Het gebruikte ijzer is nogal ruw omdat het smeedproces niet optimaal is. Het pamormotief is meestal Beras Wutah. Door het inadequate smeedproces produceert deze keris geen rinkelend geluid wanneer er met een vinger op wordt getikt. Deze keris is ongeveer 35-40 cm groot.

 

De wilah is gesmeed naar Sabuk Inten dapur (vorm) met 11 luk (bochten). Dapur Sabuk Inten is een van de dapurs (vormen) van kerissen met 11 luk (bochten). Kerissen met dapur Sabuk Inten zijn sinds de jaren zeventig zeer geliefd onder kerissen verzamelaars, omdat deze werd genoemd in het Javaanse silat-verhalenboek Nagasasra Sabuk Inten van S.H Mintardja. Deze kerissen zouden de erfenis zijn van het Majapahit-tijdperk. Beiden worden vaak genoemd in een reeks van Nogosro-Sabuk Inten. Het is omdat men denkt dat deze kerissen symbolen zijn van karahayon of de welvaart van een koninkrijk. Nogososro vertegenwoordigt de oorspronkelijke openbaringen die verloren zijn gegaan van de troon van Demak en Sabuk Inten vertegenwoordigd zijn gloriën en prestige. De draak van Inten is niet alleen een erfstuk in de vorm van een keris, maar een symbool van het zwervende leven van mensen die op zoek zijn naar ware perfectie in het leven en in de wereld. Echter, in moderne tijden zoals nu, is en Sabuk Inten kris aantrekkelijker dan ooit voor iemand om te bezitten. Het wordt aangenomen dat deze keris geluk en glorie brengt aan de eigenaar en diens gezin.  

 

Naast deze dapur is de gitzwarte wilah gesmeed met een Pamor Titipan namelijk Alis pelek. Pamor Titipan Alis pelek lijkt op een pamor cirkel die zich vlakbij de Kembang Kacang bevindt. Het heeft magische krachten die de seksuele verlangens bij vrouwen opwekt. Daarnaast is de wilah gesmeed met pamor Beras Wutah Tretep. Pamor Beras Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Beras Wutah bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Nunggak semi greep van Surakarta.

 

De keris huist in een Solo Ladrang warangka van Liwung Lamen hout. De gandar is van het type gandar Iras. De gandar en warangka zijn uit een massief stuk Liwung Lamen gesneden.

 

Een koperen Blewah (half open) pendok bedekt de gandar waardoor de gandar Iras kan worden bewonderd.  

 

Kenmerken:

Dapur: Sabuk Inten, 11 Luk (bochten).

Pamor: Beras Wutah Tretep en Pamor titipan Alis Pelek

Tangguh: Mataram – Sultan Agung - R.M Rangsang (Midden 17de eeuw)

Warangka: Ladrang Solo Gandar Iras

Kayu: Liwung Lamen

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 33cm.

 

Mataram, Sultan Agung - Sabuk Inten keris, kris - kerissen, krissen

€ 195,00Price
    bottom of page