top of page

Majestic Sempana keris, kris – Madura Abad XIX era (19th century) – Highly detailed Donorico hilt – Gold selut – Gilded pendok – Sempana wilah with silver Ngulit Semangka pamor motif.

 

I acquired this exclusive keris from a Viennese collector who emphasizes superior quality kerisses.

 

At first sight it can only be concluded that this Sempana keris is a majestic appearance.

 

To begin, a complexly carved Donorico hilt, set on a gold selut adornes the top of the keris. The warangka is carved to Solo Gayaman model from the noble Gembol Jati wood.

 

The gandar is covered with a beautiful, gilded pendok that features wayang figures.

 

The wilah of this exclusive keris is forged with a striking silver Ngulit Semangka pamor motif. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him very popular within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

Furthermore, the wilah is forged to dapur Sempana with 9 luk (turns). Dapur Sempana is one of the keris forms of a keris with 9 luk (waves). Although the appearance of this dapur is quite simple, it is very popular because historically, Sempana keris were reserved for royal servants, higher government officials and nobles.

 

Sempana literally means 'true dreams' or dreams that come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when they are based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes an elephant's trunk. In ancient Indonesian folklore the God Ganesha, the elephant god, who symbolized knowledge, always inhaling knowledge with her trunk. Keris with Sempana dapur will help the owner of the keris to realize his dreams, ideals and desires by constantly gaining knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

A beautiful piece that will complete every collection.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram

Warangka: Solo gayaman

Kayu: Gembol Jatic

 

Dimensions:

Total length: 51.5cm.

Length of the Keris: 49cm.

Length of the Wilah: 39.5 cm.

 

Majestueuze Sempana keris, kris – Madura Abad XIX era (19de eeuw) – Zeer gedetailleerde Donorico greep – Gouden selut – Vergulde pendok – Sempana wilah met zilveren Ngulit Semangka pamormotief.

 

Ik heb deze exclusieve keris mogen overnemen van een Weense verzamelaar die de nadruk legt op kerissen van superieure kwaliteit.

 

Bij de eerste aanblik kan alleen worden geconcludeerd dat deze Sempana keris een majestueuze verschijning is.

 

Om te beginnen prijkt een complex gesneden Donorico greep, gezet op een gouden selut aan de bovenzijde van de keris. De warangka is gesneden naar Solo Gayaman model uit het edele Gembol Jati hout.

 

De gandar wordt bedekt met een prachtige, vergulde pendok dat is voorzien van wayang figuren.

 

De wilah van deze exclusieve keris is gesmeed met een opvallende, zilveren Ngulit Semangka pamormotief. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Verder is de wilah gesmeed naar dapur Sempana met 9 luk (bochten). Dapur Sempana is een van de keris vormen van een keris met 9 luk (bochten). Hoewel het uiterlijk van dit dapur vrij eenvoudig is, is het zeer populair omdat in de historie Sempana kerissen voorbehouden waren aan koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen.

 

Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf. Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

Een prachtstuk dat iedere collectie zal completeren.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram

Warangka: Solo gayaman

Kayu: Gembol Jati

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51,5cm.

Lengte van de Keris: 49cm.

Lengte van de Wilah: 39,5cm.

 

Majestic Sempana keris, kris – Madura Abad XIX era - Golden selut and pendok

€ 675,00Price
    bottom of page