top of page

Majestic Jarang Guyang keris, kris – Majapahit era (13th century) – Jarang Guyang dapur – Beras Wutah pamor – Blewah pendok with gold gilt and brown kemalo – Nunggak Semi hilt. 

(Article number: 1260)

 

This majestic keris dates from the Majapahit era (13th century).

 

The wilah is forged with a silver pamor beras wutah contrasts beautifully against the pitch-black background of the wilah. Pamor Wos Wutah means spilled rice spilled because of abundance. This pamor has magical properties that will always enable the owner to more than adequately provide for his necessities. Beras Wutah possesses magical powers that give serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. By owning this keris, the owner will promote faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

In addition, the wilah is forged to Jarang Guyang dapur (shape). Jaran Guyang means bathed horse (jaran) (guyang). Therefore, the philosophy is that horses are happy animals when they bathe. If the owner or human bathes the horse happily and voluntarily, the animal will obey and appreciate the bond with its owner. This is a symbol of human relations based on compassion.

 

The purpose of a master Empu to forge a kris is certainly not for pragmatic purposes, but for the sake of teaching noble teachings, by forging the Dapur and Pamor to make it an heirloom. Keris jaran guyang actually preserves meaning in terms of romance according to Javanese philosophy. As is known, 'asmaragama' for Javanese also has a spiritual dimension. Sex in the sense of Java is not a lust, but is the first gate for people to understand the two main concepts in Javanese cultural relations, namely the concept of 'sangkan paraning dumadi' (related to the origin of life) and the concept of maneuvering Kawula-Gusti (the main goal of life, namely unity with the Supreme).

 

The keris is housed in a majestic warangka and gandar of the golden Trembalo wood. A blewah (semi-open) pendok with remains of gold gilt on the front and brown kemalo on the back covers the gandar. In history, a pendok with brown kemalo was reserved for village heads

 

I acquired this l keris from the well-known author of books about keris, Jean Greffioz. Jean has, among others, written the book 'The Kris Legendary weapon from Indonesia'.

 

Characteristics:

Dapur: Jarang Guyang

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Majapahit era (13th century)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 51cm.

Length of the Keris: 46.5 cm.

Length of the Wilah: 36 cm.

 

Majestueuze Jarang Guyang keris, kris – Majapahit era (13de eeuw) – Jarang Guyang dapur – Beras Wutah pamor – Blewah pendok met goud verguldsel en bruin kemalo – Nunggak Semi greep.

 

Deze majestueuze keris stamt van de Majapahit era (13de eeuw).

 

De wilah is gesmeed met een zilverkleurige pamor beras wutah dat prachtig afsteekt tegen de pikzwarte achtergrond van de wilah. Pamor Wos Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Dit pamor heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Beras Wutah bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Jarang Guyang dapur (vorm). Jaran Guyang betekent gebaad paard (jaran) (guyang). Daarom is de filosofie dat paarden gelukkige dieren zijn wanneer zij baden. Als de eigenaar of mens het paard gelukkig en vrijwillig baadt, zal het dier gehoorzamen en de band met zijn eigenaar waarderen. Dit is een symbool van menselijke relaties op basis van mededogen.

 

Het doel van een meester Empu om een ​​kris te smeden is zeker niet voor pragmatische doeleinden, maar omwille van het onderwijzen van nobele leringen, door het smeden van de Dapur en Pamor om het tot een erfstuk te maken. Keris jaran guyang bewaart eigenlijk betekenis in termen van romantiek volgens de Javaanse filosofie. Zoals bekend heeft ‘asmaragama’ voor Javanen ook een spirituele dimensie. Seks in de zin van Java is geen lust, maar is de eerste poort voor mensen om de twee belangrijkste concepten in de Javaanse culturele relaties te begrijpen, namelijk het concept van ‘sangkan paraning dumadi’ (gerelateerd aan de oorsprong van het leven) en het concept van het manoeuvreren van Kawula-Gusti (het belangrijkste doel van het leven, namelijk eenheid met de oppermachtige).

 

De keris huist in een majestueuze warangka en gandar van het goudkleurige Trembalo hout. Een blewah (half open) pendok met resten van goud verguldsel aan de voorzijde en bruin kemalo aan de achterzijde bedekt de gandar. In de historie was een pendok met bruin kemalo voorbehouden aan dorpshoofden 

 

Ik heb deze bijzondere keris over mogen nemen van de bekende auteur van boeken over kerissen, Jean Greffioz. Jean heeft onder anderen het boek ‘The Kris Legendary weapon from Indonesia’ geschreven.

 

Kenmerken:

Dapur: Jarang Guyang

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Majapahit era (13de eeuw)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte:  51cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 36 cm.

 

Antique Jarang Guyang keris, kris – Majapahit era (13th century) - Indonesia

€ 375,00Price
    bottom of page