top of page

Majestic Jalak Ngore keris, kris - Tangguh Pakubuwono IV (18th century) - Jet black Jalak Ngore wilah with pure white Ngulit Semangka pamor - Warangka of the exclusive Pelet Nyamel wood - Deeply driven, copper Bunton Pendok.

 

This Jalak Ngore keris has a majestic appearance. To begin with, the Bunton pendok from Surakarta is decorated with deeply driven symmetrical, floral patterns. A Gayaman Kagor Bancih Warangka (barge) carved from rare Timoho Pelet Nyamel wood completes the decoration of this keris.

 

The jet black wilah (blade) is forged with a complex, snow-white Ngulit Semangka pamor that covers almost the entire wilah and dates from the Pakubuwono IV (18th century) era. I recently had the wilah washed professionally and ritually in Indonesia so that the pamor has regained its original luster.

 

The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, increasing his power and achieving his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

 

Besides this beautiful pamor the wilah is forged after Jalak Ngore dapur (shape). Dapur Jalak Ngore is a symbol of the attainment of happiness and freedom from all life problems related to material things. Starlings (Jalak) are symbols of good luck for the Javanese. They give a feeling of pleasure that removes sadness. When a starling flaps its wings loudly (Ngore) it tries to find food (income) to meet the needs of its family. In foraging for food, starlings render services to others, such as eating parasites from the back of a buffalo. A starling is also very loyal to its mate. This dapur possesses magical powers that help its owner to release and solve difficulties and problems. It increases his perseverance so that the owner achieves his goals in life and is able to provide more than enough for his necessity of life, so that peace and harmony in his relationship and family is guaranteed. In addition, the social character of the keris owner is enhanced and he is well loved and respected in his work and private environment.

 

A rare Nunggak Semi ukiran (hilt), Wanda Cantheng style, adorns the top of the keris, trimmed with a silver Surakarta pola Widhengan mendak.

 

This keris is part of an Indonesian collection which I acquired recentely.

 

Characteristics:

Dapur: Jalak Ngore

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Pakubuwono IV (18th century)

Warangka: Gayaman Surakarta Kagor Bancih

Kayu: Timoho Pelet Nyamel

 

Dimensions:

Total length: 52cm.

Length of the Keris: 41cm.

Length of the Wilah: 30cm.

 

Majestueuze Jalak Ngore keris, kris – Tangguh Pakubuwono IV (18e eeuw) – Gitzwarte Jalak Ngore wilah met spierwitte Ngulit Semangka pamor – Warangka van het bijzonere Pelet Nyamel hout – Diep gedreven, koperen Bunton Pendok.

 

Deze Jalak Ngore keris heeft een majestueuze uitstraling. Om te beginnen is de Bunton pendok van Surakarta versierd met diep gedreven symmetrische, florale patronen. Een Gayaman Kagor Bancih Warangka (schuit) gesneden uit het zeldzame Timoho Pelet Nyamel hout completeert de aankleding van deze keris.

 

De gitzwarte wilah (kling) is gesmeed met een complexe, hagelwitte Ngulit Semangka pamor dat bijna de gehele wilah bedekt en stamt van de Pakubuwono IV (18e eeuw) tijdperk. Ik heb de wilah recentelijk professioneel en ritueel in Indonesië laten wassen waardoor het pamor de originele luster heeft herkregen.

 

Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. 

 

Naast dit prachtige pamor is de wilah gesmeed naar Jalak Ngore dapur (vorm). Dapur Jalak Ngore is een symbool van het bereiken van geluk en vrij zijn van alle levensproblemen die met materiële zaken te maken hebben. Voor de Javanen zijn spreeuwen (Jalak) symbolen van goed geluk. Zij geven een gevoel van plezier waardoor verdriet wordt weggenomen. Wanneer een spreeuw luid met zijn vleugels klappert (Ngore) doet hij een poging om voedsel te vinden (inkomen) om aan de behoeften van zijn gezin te voldoen. Bij het zoeken naar voedsel verlenen spreeuwen wederdiensten aan anderen, zoals het eten van parasieten van de rug van een buffel. Een spreeuw is ook zeer loyaal aan zijn partner. Dit dapur bezit magische krachten die de eigenaar helpt om moeilijkheden en problemen los te laten en op te lossen. Het verhoogt zijn doorzettingsvermogen waardoor de eigenaar zijn doelen in het leven verwezenlijkt en ruimschoots in zijn levensbehoefte weet te voorzien waardoor rust en harmonie in zijn relatie en gezin gewaarborgd wordt. Daarnaast wordt het sociale karakter van de eigenaar van de keris versterkt en hij zeer geliefd en gerespecteerd is in zijn werk- en privéomgeving.  

 

Een zeldzame Nunggak Semi ukiran (greep) naar Wanda Cantheng prijkt aan de bovenzijde van de keris, afgezet met een zilveren Surakarta pola Widhengan mendak.

 

Deze keris is afkomstig van een Indonesische collectie die ik recentelijk mocht overnemen.

 

Kenmerken:

Dapur: Jalak Ngore

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Pakubuwono IV (18e eeuw)

Warangka: Gayaman Surakarta Kagor Bancih

Kayu: Timoho Pelet Nyamel

 

Afmetingen:

Totale lengte: 52cm.

Lengte van de Keris: 41cm.

Lengte van de Wilah: 30cm.

Majestic Jalak Ngore keris, kris - Tangguh Pakubuwono IV (18th century)

€ 375,00 Regular Price
€ 262,50Sale Price
    bottom of page