top of page

Majestic Bali Kebo Dhendheng keris, kris – Bali abad XX (1st half 20th century) - Bali Kebo Dhendheng dapur with 5 luk and pamors Kol Buntet and Gajah Gelar – Beblatungan warangka and Bobondolan handle of Pelet Ngingrim wood.

(Article number: 1810)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This majestic Bali Kebo Dhendheng keris dates from the Bali abad XX (1st half 20th century).

 

The large keris measures no less than 54 cm. That the wilah (blade) is forged with two rare pamor motifs is proof that the keris was forged by a master Empu with great spiritual powers.

 

The Kol Buntet pamor motif can be admired at the base of the wilah. Pamor Kol Buntet symbolizes the navel of the earth. The name Kol Buntet is taken from a type of cabbage or sea creature such as clam/shellfish. Kol Buntet brings good luck, especially as a medium to solve problems when they are considered an impasse or when there is no way out. The dead end / closed form of Kol Buntet also symbolizes protection or shields the owner from harm, witchcraft, avoids slander of others and some of it is even believed to be related to supernatural powers / immunity.

 

The pamor turns into pamor Gajah Gelar. Gajah Gelar is a pamor motif depicted in the form of four to five straight lines extending from the sor-soran to the top of the wilah. This pamor possesses magical powers that increase its authority and make its owner more powerful. In terms of forging technique, this pamor is rare and difficult to forge. The thick pamor lines of pamor Gajah Degree are like the tracks of an elephant herd that was deployed to overcome obstacles and clear the way for others, while creating a path of change at the same time. For the owner, this pamor shows a great spirit, full of passion and determination to achieve goals. At the same time a powerful person to be imitated, great but not arrogant.

 

In addition to the two rare pamors, the wilah is forged to Kebo Dhendheng dapur with 5 luk (waves). A Kebo Dhengen keris possesses magical powers that bring good fortune to its owner. In addition, it ensures that the owner becomes a person with a strong character, so that he can count on a lot of respect and admiration from his environment.

 

The keris is housed in a Beblatungan warangka with a Bobondolan handle made of Pelet Ngingrim wood.

 

On request I am happy to tell you more about the spiritual powers of this special Bali keris.

 

Characteristics:

Dapur: Kebo Dhendheng

Pamor: Kol Buntet and Gajah Gelar

Tangguh: Bali abad XX (1st half 20th century)

Warangka: Bali Beblatungan

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 63cm.

Length of the Keris: 54cm.

Length of the Wilah: 41cm.

 

Majestueuze Bali Kebo Dhendheng keris, kris – Bali abad XX (1e helft 20ste eeuw) - Bali Kebo Dhendheng dapur met 5 luk en pamors Kol Buntet en Gajah Gelar – Beblatungan warangka en Bobondolan greep van Pelet Ngingrim hout.

 

Deze majestueuze Bali Kebo Dhendheng keris stamt van de Bali abad XX (1e helft 20ste eeuw).

 

De forse keris meet maar liefst 54cm. Dat de wilah (kling) is gesmeed met twee zeldzame pamor-motieven is bewijs dat de keris is gesmeed door een meester Empu met grote spirituele krachten.

 

Aan de basis van de wilah is het pamor-motief Kol Buntet te bewonderen. Pamor Kol Buntet symboliseert de navel van de aarde. De naam Kol Buntet is ontleend aan een soort kool of zeedier zoals schelp- / schelpdieren. Kol Buntet brengt geluk, vooral als medium om problemen op te lossen wanneer ze als een impasse worden beschouwd of als er geen uitweg is. De doodlopende / gesloten vorm van Kol Buntet symboliseert ook bescherming of schermt de eigenaar af tegen schade, hekserij, vermijdt laster van anderen en een deel ervan wordt zelfs verondersteld verband te houden met bovennatuurlijke krachten / immuniteit.

 

Het pamor gaat over in pamor Gajah Gelar. Gajah Gelar is een pamormotief dat wordt afgebeeld in de vorm van vier tot vijf rechte lijnen die zich uitstrekken van de sor-soran tot de bovenkant van de wilah. Dit pamor bezit magische krahten die de autoriteit vergroot en de eigenaar machtiger maakt. Qua smeedtechniek is dit een zeldzaam en moeilijk te smeden pamor. De dikke pamorlijnen van pamor Gajah Degree zijn als de sporen van een olifantentroep die werd ingezet om obstakels te overwinnen en de weg vrij te maken voor anderen, terwijl ze tegelijkertijd een pad van verandering creëerden. Voor de eigenaar toont dit pamor een geweldige geest, vol passie en vastberadenheid om doelen te bereiken. Tegelijkertijd een krachtig persoon die nagevolgd moet worden, groots maar niet arrogant.

 

Naast de twee zeldzame pamors is de wilah gesmeed naar Kebo Dhendheng dapur met 5 luk (bochten). Een Kebo Dhengen keris bezit magische krachten die de eigenaar voorspoed brengt. Daarnaast zorgt het ervoor dat de eigenaar een persoon met een sterk karakter wordt waardoor hij op veel respect en bewondering van zijn omgeving zal kunnen rekenen.


De keris huist in een Beblatungan warangka met een Bobondolan greep van Pelet Ngingrim hout.

 

Op verzoek vertel ik graag meer over de spirituele krachten van deze bijzxondere Bali keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Kebo Dhendheng

Pamor: Kol Buntet en Gajah Gelar

Tangguh: Bali abad XX (1e helft 20ste eeuw)

Warangka: Bali Beblatungan

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Afmetingen:

Totale lengte: 63cm.

Lengte van de Keris: 54cm.

Lengte van de Wilah: 41cm.

 

 

Majestic Bali Kebo Dhendheng keris, kris – 5 luk - Kol Buntet and Gajah Gelar

€ 375,00Price
    bottom of page