top of page

Majestic Bali Jangkung Cinarita keris, kris - Wilah with ganja wilut and bright Wusing wutah entip pamor motif - Sesrengatan warangka - Silver finely chased pendok - Beautiful bebondolan handle - Silver wewer pendek with zirconia stones.

 

The wilah of this Majestic Bali keris is a pure masterpiece. To begin with, the ganja is of the ganja wilut (scalloped) type. Furthermore, the wilah is forged to Jangkung Cinarita dapur with 3 luk (waves). It implies that in human life it is always good to get closer to the supernatural, which is protected and helped by our spiritual and supernatural resources. If called upon by us humans, they will bring to a successful conclusion difficult matters and events that occur in our lives. The 3 luk (curves) of a Jangkung Cinarita keris is an odd number that represents the equilibrium. Number 3: There are people who always have the nature of the three things of life. For example; There are 3 things in life that cannot be returned, namely time, speech and opportunity, so it must be guarded so that there will be no regrets later on. There are 3 things we never know namely fortune, age and partner, ask the supernatural, and finally there are 3 things in life that are certain: old, sick and dead, so prepare well.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with a clear and radiant Wusing wutah and tip pamor motif. Wusing Wutah means rice spilled that is spilled because of abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately provide for his life needs. It possesses magical powers that bring serenity, prosperity and an abundance of natural resources to its owner. Owning this keris will help the owner to promote his career more quickly or make his own business flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The keris is housed in a Sesrengatan warangka made of the noble pellet wayang wood. In the past, these warangkas were reserved for priests of the highest Balinese caste and today still belongs to the rather rare sheath shapes.

 

The gandar is covered by a silver pendok with deeply embossed motifs.

 

Characteristics:

Dapur: Jangkung Cinarita

Pamor: Wusing wutah and tip

Tangguh: Bali abad XIX (19th century)

Warangka: Sesrengatan

Kayu: Pelet wayang

 

Dimensions:

Total length: 58cm.

Keris length: 54.5 cm.

Length of the Wilah: 41cm.

 

Majestueuze Bali Jangkung Cinarita keris, kris – Wilah met ganja wilut en heldere Wusing wutah entip pamormotief – Sesrengatan warangka – Zilveren, fijn gedreven pendok – Beeldige bebondolan greep – Zilveren wewer pendek met zirkonia stenen.

 

De wilah van deze Majestueuze Bali keris is een puur meesterwerk. Om te beginnen is de ganja van het type ganja wilut (geschulpt). Verder is de wilah gesmeed naar Jangkung Cinarita dapur met 3 luk (bochten). Het impliceert dat het in het menselijke leven altijd goed is om dichter tot het bovennatuurlijke te komen waardoor men beschermt en geholpen wordt door onze spirituele en boevennatuurlijke hulpbronnen. Zij zullen, indien aangeroepen door ons mensen, moeilijke zaken en voorvallen die zich in ons leven voordoen tot een goed einde laten komen. De 3 luk (bochten) van een Jangkung Cinarita keris is een oneven getal dat het evenwicht weergeeft. Nummer 3: er zijn mensen die altijd de aard hebben van de drie dingen van het leven. Bijvoorbeeld; Er zijn 3 dingen in het leven die niet kunnen worden teruggegeven, namelijk tijd, spraak en gelegenheid, dus het moet worden bewaakt zodat er later geen spijt van zal zijn. Er zijn 3 dingen die we nooit weten, namelijk fortuin, leeftijd en partner, vraag het aan het bovennatuurlijke, en tot slot zijn er 3 dingen in het leven die zeker zijn: oud, ziek en dood, dus bereid je goed voor.

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met een heldere en stralende Wusing wutah entip pamormotief. Wusing Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Het bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

De keris huist in een Sesrengatan warangka van het edele pelet wayang hout. In het verleden waren deze warangka’s voorbehouden aan priesters van de hoogste Balinese kaste en behoort ook thans nog tot de vrij zeldzame schedevormen.

 

De gandar wordt bedekt door een zilveren pendok met diep gedreven motieven.

 

Kenmerken:

Dapur: Jangkung Cinarita

Pamor: Wusing wutah entip

Tangguh: Bali abad XIX (19de eeuw)

Warangka: Sesrengatan

Kayu: Pelet wayang

 

Afmetingen:

Totale lengte: 58cm.

Lengte van de Keris: 54,5cm.

Lengte van de Wilah: 41cm.

 

Majestic Bali Jangkung Cinarita keris, kris - Wilah with ganja wilut

€ 675,00Price
    bottom of page