top of page

Majestic, antique Sabuk Inten keris, kris - Paku buwono VII-era (Mid 19th century) – Wilah with amazing execution of pamor Beras Wutah Halus and Sabuk Inten dapur (shape) with 11 luk – Solo Ladrang warangka of Nagasari wood – Solo Nunggak-semi hilt set on a gold plated Selut – Antique Blewah pendok with red Kemalo décor.
(Article number: 2080)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This majestic Sabuk Inten keris dates from the Paku buwono VII-era (Mid 19th century).

 

All aspects of this keris are of an equally high standard. To begin, the wilah is forged with a complex and stunning execution of pamor Beras Wutah Halus. I had the wilah ritually and professionally treated with warangan in Indonesia, the pamor now contrasts beautifully again against the black background of the wilah.

 

Beras Wiltah is a pamor motif quite well known in the kris world, the pamor pattern is dominated by white grains resembling scattered rice. It means that it is a non-verbal mantra so that those who have it do not lack food and clothing. For an agricultural society, rice, in addition to sustaining life, also has a symbolic meaning in a tradition that is inherent from generation to generation. For the Sundanese, rice, the staple food of daily life, has its own religious value. Urang Sunda considers rice to be the incarnation of Nyi Pohaci Sanghyang Sri (Dewi Sri), a symbol of fertility. In daily life, when eating rice is not finished, it is considered something that is not good. This is reflected in the expression "ulah sok miceunan sangu bisi ceurik", which means you don't like to waste rice, because the rice can cry. Beras Wutah possesses spiritual powers which gives serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. By owning this keris, the owner will be promoted faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

Furthermore, the wilah is forged to Sabuk Inten dapur (shape) with 11 luk (waves). These kerisses are said to be the legacy of the Majapahit era. Both are often mentioned in a series of Nogosro-Sabuk Inten. It is because these keris are believed to be symbols of karahayon or the prosperity of a kingdom. Nogososro represents the original revelations lost from the throne of Demak and Sabuk Inten represents its glories and prestige. The Dragon of Inten is not just an heirloom in the form of a keris, but a symbol of the wandering life of people seeking true perfection in life and in the world. However, in modern times like now, and Sabuk Inten kris is more attractive than ever for anyone to own. It is believed that this keris brings good luck and glory to its owner and his family.

 

The top of the keris is adorned with a Solo Nunggak-semi hilt which is set on a gold plated selut with red natural stones.

 

The keris is housed in a Solo Ladrang warangka of the beautiful Nagasari wood. A blewah pendok with red Kemalo covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Sabuk Inten – 11 luk

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Paku buwono VII (Mid 19th century)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Nagasari

 

Dimensions:

Total length: 51,5cm.

Length of the Keris: 48cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Majestueuze, antieke Sabuk Inten keris, kris - Paku buwono VII-tijdperk (midden 19e eeuw) – Wilah met verbazingwekkende uitvoering van pamor Beras Wutah Halus en Sabuk Inten dapur (vorm) met 11 luk – Solo Ladrang warangka van Nagasari hout – Solo Nunggak-semi greep gezet op een vergulde Selut – Antieke Blewah pendok met rood Kemalo decor.

 

Deze majestueuze Sabuk Inten keris dateert uit het Paku buwono VII-tijdperk (midden 19e eeuw).

 

Alle aspecten van deze keris zijn van een even hoog niveau. Om te beginnen is de wilah gesmeed met een complexe en verbluffende uitvoering van pamor Beras Wutah Halus. De wilah heb ik in Indonesië ritueel en professioneel laten behandelen met warangan, de pamor contrasteert nu weer prachtig tegen de zwarte achtergrond van de wilah.

 

Beras Wiltah is een pamormotief dat vrij bekend is in de kriswereld. Het pamorpatroon wordt gedomineerd door witte korrels die lijken op verspreide rijst. Het betekent dat het een non-verbale mantra is, zodat degenen die deze mantra hebben geen gebrek aan voedsel en kleding hebben. Voor een agrarische samenleving heeft rijst, naast het in stand houden van het leven, ook een symbolische betekenis in een traditie die inherent is van generatie op generatie. Voor de Soendanezen heeft rijst, het hoofdvoedsel van het dagelijks leven, zijn eigen religieuze waarde. Urang Sunda beschouwt rijst als de incarnatie van Nyi Pohaci Sanghyang Sri (Dewi Sri), een symbool van vruchtbaarheid. Als het eten van rijst in het dagelijks leven nog niet op is, wordt het als iets niet goeds beschouwd. Dit komt tot uiting in de uitdrukking "ulah sok miceunan sangu bisi ceurik", wat betekent dat je niet graag rijst verspilt, omdat de rijst kan huilen. Beras Wutah bezit spirituele krachten die de eigenaar rust, voorspoed en overvloed aan natuurlijke hulpbronnen geven. Door deze keris te bezitten, zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen bedrijf floreren. De eigenaar zal zich kunnen concentreren op het bereiken van zijn doelen in het leven.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Sabuk Inten dapur (vorm) met 11 luk (golven). Deze kerissen zouden de erfenis zijn van het Majapahit-tijdperk. Beiden worden vaak genoemd in een serie Nogosro-Sabuk Inten. Het is omdat wordt aangenomen dat deze keris symbolen zijn van karahayon of de welvaart van een koninkrijk. Nogososro vertegenwoordigt de oorspronkelijke onthullingen die verloren zijn gegaan van de troon van Demak en Sabuk Inten vertegenwoordigt zijn glorie en prestige. De Draak van Inten is niet zomaar een erfstuk in de vorm van een keris, maar een symbool van het zwervende leven van mensen die op zoek zijn naar ware perfectie in het leven en in de wereld. In moderne tijden zoals nu is Sabuk Inten Kris echter voor iedereen aantrekkelijker dan ooit om te bezitten. Er wordt aangenomen dat deze keris de eigenaar en zijn familie geluk en glorie brengt.

 

Aan de bovenzijde prijkt een Solo Nunggak-semi-greep dat is geplaatst op een vergulde selut met rode natuurstenen.

 

De keris huist in een Solo Ladrang warangka van het prachtige Nagasari-hout. Een blewah pendok met rood Kemalo bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Sabuk Inten – 11 luk

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Paku buwono VII (midden 19e eeuw)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Nagasari

 

Dimensies:

Totale lengte: 51,5cm.

Lengte van de Keris: 48cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

Majestic, antique Sabuk Inten keris, kris - Paku buwono VII-era

€ 495,00Price
    bottom of page