top of page

Majestic, antique Madura Jalak Tilam Sari keris, kris – Madura abad XVI-era (16th century) – Ancient wilah with snow white Pulo Tirto pamor and Jalak Tilam Sari dapur – Elaborately carved Madura Gabilan warangka – Antique Topengan pendok – Finely carved Donoriko hilt.

(Article number: 2148)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This majestic Madura Jalak Tilam Sari keris, kris dates from the Madura abad XVI-era (16th century).

 

Despite its considerable age the wi;ah is in a very good condition, a clear sign that this keris was treated as a true pusaka.

 

I had the wilah ritually and professionally treated with warangan. The snow white Pulo Tirto pamor contrasts beautifully again against the jet-black background of the wilah.

 

Pamor Pulo Tirto consists of two words, namely "Pulo" which means island and "Tirto" which means water. It is named Pulo Tirto because of the shape of the image that appears on the surface of the keris blade which looks like a cluster of islands in an ocean of water. Literally, water will fertilize the soil which turns plants to be fertile and fruitful. Symbolizes a prosperous life or the Javanese know it by the term "gemah ripah loh jinawi". It is believed that the good luck of Pulo Tirto's prestige is for prosperity, smooth sustenance, household security, and flexibility in socializing like water which can adapt itself to the various containers in which it is located. The old masters or Empu’s created this keris with the aim that the owner would never lack a source of water which symbolized a source of sustenance. The smoothness of the expected fortune will continue to multiply endlessly.

 

Furthermore, the wilah is forged to Jalak Tilam Sari dapur (shape). Jalak symbolizes a man as head of the family, 'Tilam' as a place to rest or a place to live quietly and peacefully. 'Sari' means fragrant in the sense of a pleasant and fragrant living environment where happiness and tranquility reign. The owner of the keris will live as breadwinner with his family, without material or financial worries, in peace and happiness, so that he can count on a lot of respect from his immediate environment.

 

The keris is housed in a beautifully carved Gabilan warangka. Waved decorations are surrounded by floral motifs. The gandar is covered by a copper Topengan pendok.

 

The top of the keris is adorned with an equally beautifully carved Donoriko hilt.

 

During my meditation with this spiritually powerful keris the isi revealed itself as an ancient noble person. He represents the element fire. He is passionate, powerful and versatile, and also very stable, secure and grounded. He encourages the owner of the keris to take courageous and bold steps, and not to be afraid to venture out into the unknown. He increases the self-confidence of the owner and is a strong motivator in troubled times. His red robe signifies passion and energy. He lets the owner bounce back from any negative situation simply on the strength of his inner powers.

 

Characteristics:

Dapur: Jalak Tilam Sari

Pamor: Pulo Tirto

Tangguh: Madura abad XVI-era (16th century)

Warangka: Madura Gabilan

 

Dimensions:

Total length: 45cm.

Length of the Keris: 44,5cm.

Length of the Wilah: 34,5cm.

 

Majestueuze, antieke Madura Jalak Tilam Sari keris, kris – Madura abad XVI-tijdperk (16e eeuw) – Oude wilah met sneeuwwitte Pulo Tirto pamor en Jalak Tilam Sari dapur – Rijkelijk gesneden Madura Gabilan warangka – Antieke Topengan pendok – Fijn gesneden Donoriko greep.

 

Deze majestueuze Madura Jalak Tilam Sari keris, kris dateert uit het Madura abad XVI-tijdperk (16e eeuw).

 

Ondanks zijn aanzienlijke leeftijd verkeert de wiah in een zeer goede staat, een duidelijk teken dat deze keris als een echte pusaka werd behandeld.

 

Ik heb de wilah ritueel en professioneel laten behandelen met warangan. De sneeuwwitte Pulo Tirto pamor contrasteert weer prachtig tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah.

 

Pamor Pulo Tirto bestaat uit twee woorden, namelijk "Pulo" wat eiland betekent en "Tirto" wat water betekent. Het wordt Pulo Tirto genoemd vanwege de vorm van het beeld dat verschijnt op het oppervlak van het kerisblad, dat lijkt op een groep eilanden in een oceaan van water. Letterlijk zal water de grond bemesten, waardoor planten vruchtbaar en vruchtbaar worden. Symboliseert een welvarend leven of de Javanen kennen het onder de term "gemah ripah loh jinawi". Er wordt aangenomen dat het geluk van het prestige van Pulo Tirto te danken is aan de welvaart, het goede levensonderhoud, de veiligheid van het huishouden en de flexibiliteit in sociale omgang, zoals water dat zich kan aanpassen aan de verschillende containers waarin het zich bevindt. De oude meesters of Empu’s creëerden deze keris met als doel dat het de eigenaar nooit zou ontbreken aan een waterbron die een bron van levensonderhoud symboliseerde. De gladheid van het verwachte fortuin zal zich eindeloos blijven vermenigvuldigen.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Jalak Tilam Sari dapur (vorm). Jalak symboliseert een man als hoofd van het gezin, 'Tilam' als een plek om uit te rusten of een plek om rustig en vredig te leven. 'Sari' betekent geurig in de zin van een prettige en geurige leefomgeving waar geluk en rust heersen. De eigenaar van de keris zal als kostwinner samen met zijn gezin, zonder materiële of financiële zorgen, in alle rust en geluk leven, waardoor hij op veel respect uit zijn directe omgeving kan rekenen.

 

De keris huist in een prachtig uitgesneden Gabilan warangka. Golvende decoraties worden omringd door bloemmotieven. De gandar is bedekt met een koperen Topengan-pendok.

 

Aan de bovenzijde prijkt een al even mooi uitgesneden Donoriko-handvat.

 

Tijdens mijn meditatie met deze spiritueel krachtige keris openbaarde de isi zich als een eeuwenoud nobel persoon. Hij vertegenwoordigt het element vuur. Hij is gepassioneerd, krachtig en veelzijdig, maar ook zeer stabiel, veilig en gegrond. Hij moedigt de eigenaar van de keris aan om moedige en gedurfde stappen te zetten, en niet bang te zijn om het onbekende in te gaan. Hij vergroot het zelfvertrouwen van de eigenaar en is een sterke motivator in roerige tijden. Zijn rode gewaad staat voor passie en energie. Hij laat de eigenaar uit elke negatieve situatie opveren, simpelweg op basis van zijn innerlijke krachten.

 

Kenmerken:

Dapur: Jalak Tilam Sari

Pamor: Pulo Tirto

Tangguh: Madura abad XVI-tijdperk (16e eeuw)

Warangka: Madura Gabilan

 

Dimensies: 

Totale lengte: 45cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

Majestic, antique Madura Jalak Tilam Sari keris, kris – Pulo Tirto pamor

€ 265,00Price
    bottom of page