top of page

Magnificent, antique Sangkelat keris, kris - Mataram Surakarta abad XIX-era (19th century) – Wilah with Sangkelat dapur (shape) and 13 luk (waves) –Putri Kinurung hilt – Solo Gayaman warangka with detailed, decorative carving.

(Article number: 1978)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This magnificent, antique Sangkelat keris dates from the Mataram Surakarta abad XIX-era (19th century).

 

At first glance the beauty and spiritual strength of this keris is evident. The warangka is carved to Solo Gayaman shape from the ivory-colored Kemuning Gading wood. Amazingly detailed, decorative carving adorn the warangka and the Putri Kinurung hilt.

 

The antique wilah is equally stunning. It is forged tot Sangkelat dapur (shape) with no less than 13 luk (waves). A Sengkelat keris looks quite simple, apparently innocent with few decorations, it is like a jet black dragon without a crown. But behind the simplicity, Sengkelat is a keris that chooses to compete and has its own place in the hearts of Tosan Aji lovers. There are many legends that accompany this sengkelat so that it became a very famous kris. Sultan Harto, who won six elections and reigned for 32 years, owned a pusaka with dhapur sengkelat as one of his pawns. It is no wonder that before and election this keris is addressed by political candidates to become a successful representative of the people. The keris sengkelat story that we can read in Demak's writings contains high spiritual values. Historically, keris with Sengkelat dapur were reserved for high officials and politicians because a Sengkelat keris gives the owner natural authority. Sengkelat kerises possess spiritual powers that enhance the owner's authority and leadership skills. In the Javanese version of numerology, thirteen (telulas: Java), telulas las-lasan means ing urip, eating a meal that has the nuance of an invitation to return to the direction of the spiritual path. Keris Luk 13 also symbolizes a stable and peaceful life.

 

Furthermore, the wilah is forged with a striking, white version of pamor Ngulit Semangka that contrasts beautifully against the jet-black wilah. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase both his assets and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that we should not be discouraged in this life to reach our dreams and goals. It reinforces the owner's faith to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to go on without being discouraged, struggling and never giving up.

 

A magnificent keris with equally magnificent spiritual and magical powers. On request I will gladly tell you more about its spiritual powers.

 

Characteristics:

Dapur: Sangkelat – 13 luk (waves)

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Surakarta abad XIX (19th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Kemuning Gading

 

Dimensions:

Total length: 52cm.

Length of the Keris: 48cm.

Length of the Wilah: 36,5cm.

 

Magnifieke, antieke Sangkelat keris, kris - Mataram Surakarta abad XIX-tijdperk (19e eeuw) - Wilah met Sangkelat dapur (vorm) en 13 luk (golven) - Putri Kinurung greep - Solo Gayaman warangka met gedetailleerd, decoratief snijwerk.

 

Deze schitterende antieke Sangkelat keris dateert uit het Mataram Surakarta abad XIX-tijdperk (19e eeuw).

 

Op het eerste gezicht is de schoonheid en spirituele kracht van deze kris duidelijk. De warangka is in Solo Gayaman-vorm gesneden uit het ivoorkleurige Kemuning Gading-hout. Verbazingwekkend gedetailleerd, decoratief snijwerk sieren de warangka en het Putri Kinurung-greep.

 

De antieke wilah is even verbluffend. Het is gesmeed tot Sangkelat dapur (vorm) met maar liefst 13 luk (golven). Een Sengkelat keris ziet er vrij eenvoudig uit, ogenschijnlijk onschuldig met weinig versieringen, het is als een gitzwarte draak zonder kroon. Maar achter de eenvoud is Sengkelat een keris die ervoor kiest om te concurreren en zijn eigen plekje heeft in de harten van Tosan Aji-liefhebbers. Er zijn veel legendes die deze sengkelat vergezellen, zodat het een zeer beroemde kris werd. Sultan Harto, die zes verkiezingen won en 32 jaar regeerde, bezat een pusaka met dhapur sengkelat als een van zijn pionnen. Het is geen wonder dat deze keris voor en tijdens verkiezingen wordt aangesproken door politieke kandidaten om een succesvolle vertegenwoordiger van het volk te worden. Het keris sengkelat-verhaal dat we in Demaks geschriften kunnen lezen, bevat hoge spirituele waarden. Historisch gezien waren keris met Sengkelat dapur gereserveerd voor hoge ambtenaren en politici omdat een Sengkelat keris de eigenaar natuurlijk gezag geeft. Sengkelat Kerises bezitten spirituele krachten die de autoriteit en leiderschapskwaliteiten van de eigenaar versterken. In de Javaanse versie van de numerologie, dertien (telulas: Java), betekent telulas las-lasan ing urip, het eten van een maaltijd die de nuance heeft van een uitnodiging om terug te keren naar de richting van het spirituele pad. Keris Luk 13 symboliseert ook een stabiel en vredig leven.

 

Verder is de wilah gesmeed met een opvallende, witte versie van pamor Ngulit Semangka die mooi afsteekt tegen de gitzwarte wilah. Het prestigieuze pamormotief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij erg populair is binnen dit netwerk, waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en gemakkelijker zullen worden bereikt. De deur van het lot gaat immers steeds verder open zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamorlijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende wegen die naar een richting leiden. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het vertrouwen van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te gebruiken om zijn doelen en idealen te bereiken en door te gaan zonder ontmoedigd te raken, te worstelen en nooit op te geven.

 

Een magnifieke keris met even magnifieke spirituele als magische krachten. Op verzoek vertel ik je graag meer over de spirituele krachten ervan.

 

Kenmerken:

Dapur: Sangkelat – 13 luk (golven)

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Surakarta abad XIX (19e eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Kemuning Gading

 

Dimensies:

Totale lengte: 52cm.

Lengte van de Keris: 48cm.

Lengte van de Wilah: 36,5cm.

Magnificent, antique Sangkelat keris, kris - 13 luk (waves) –Putri Kinurung

€ 350,00Price
    bottom of page