top of page

Magical, antique Cirebon Sangkelat keris, kris - Cirebon Abad XVII-era (17th century) – Ancient wilah with striking Ngulit Semangka pamor and Sangkelat dapur with 13 luk (waves) – Beautiful, antique bunton pendok with fine engravings – Nunggak-semi hilt with deeply carved patra-patra’s.

(Article number: 2053)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This magical, antique Cirebon Sangkelat keris dates from the Cirebon Abad XVII-era (17th century).

 

The ancient wilah is forged to Sangkelat dapur (shape) with no less than 13 lu (waves). Dapur Sengkelat is a dapur (shape) of kerisses with 13 Luk (waves). A Sengkelat keris looks quite simple, apparently innocent with few decorations, it is like a jet black dragon without a crown. But behind the simplicity, Sengkelat is a keris that chooses to compete and has its own place in the hearts of Tosan Aji lovers. There are many legends that accompany this sengkelat so that it became a very famous kris. Sultan Harto, who won six elections and reigned for 32 years, owned a pusaka with dhapur sengkelat as one of his pawns. It is no wonder that before and election this keris is addressed by political candidates to become a successful representative of the people. The keris sengkelat story that we can read in Demak's writings contains high spiritual values. Historically, keris with Sengkelat dapur were reserved for high officials and politicians because a Sengkelat keris gives the owner natural authority. Sengkelat kerises possess spiritual powers that enhance the owner's authority and leadership skills. In the Javanese version of numerology, thirteen (telulas: Java), telulas las-lasan means ing urip, eating a meal that has the nuance of an invitation to return to the direction of the spiritual path. Keris Luk 13 also symbolizes a stable and peaceful life.

 

Furthermore, the wilah is forged with a striking version of pamor Ngulit Semangka. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase both his assets and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that we should not be discouraged in this life to reach our dreams and goals. It reinforces the owner's faith to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to go on without being discouraged, struggling and never giving up.

 

The keris houses in a Gayaman Cirebon warangka of dark Sonokeling wood. An antique and amazingly beautiful copper bunton pendok with intricate engravings covers the gandar.

 

The spiritual and magical powers of the isi are equally stunning as the keris. The isi has a strong connection to the fifth Arcana. Upon request I will gladly tell you all about its magical and spiritual powers.  

 

Characteristics:

Dapur: Sangkelat – 13 luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon Abad XVII (17th century)

Warangka: Gayaman Cirebon

Kayu: Sonokeling

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 35cm.

 

Magische, antieke Cirebon Sangkelat keris, kris - Cirebon Abad XVII-tijdperk (17e eeuw) – Oude wilah met opvallende Ngulit Semangka pamor en Sangkelat dapur met 13 luk (golven) – Prachtige, antiek bunton pendok met fijne gravures – Nunggak-semi greep met diep gesneden patra-patra's.

 

Deze magische, antieke Cirebon Sangkelat keris dateert uit het Cirebon Abad XVII-tijdperk (17e eeuw).

 

De eeuwenoude wilah is gesmeed naar Sangkelat dapur (vorm) met maar liefst 13 lu (golven). Dapur Sengkelat is een dapur (vorm) van kerissen met 13 Luk (golven). Een Sengkelat keris ziet er vrij eenvoudig uit, ogenschijnlijk onschuldig met weinig versieringen, het is als een gitzwarte draak zonder kroon. Maar achter de eenvoud is Sengkelat een keris die ervoor kiest om te concurreren en een eigen plekje heeft in de harten van Tosan Aji-liefhebbers. Er zijn veel legendes die deze sengkelat vergezellen, zodat het een zeer beroemde kris werd. Sultan Harto, die zes verkiezingen won en 32 jaar regeerde, bezat een pusaka met dhapur sengkelat als een van zijn pionnen. Het is geen wonder dat deze keris vóór en bij de verkiezingen door politieke kandidaten wordt aangesproken om een succesvolle vertegenwoordiger van het volk te worden. Het Keris Sengkelat-verhaal dat we in Demaks geschriften kunnen lezen, bevat hoge spirituele waarden. Historisch gezien waren keris met Sengkelat dapur gereserveerd voor hoge functionarissen en politici omdat een Sengkelat keris de eigenaar natuurlijk gezag geeft. Sengkelat kerises bezitten spirituele krachten die de autoriteit en leiderschapskwaliteiten van de eigenaar vergroten. In de Javaanse versie van de numerologie, dertien (telulas: Java), betekent telulas las-lasan ing urip, het eten van een maaltijd die de nuance heeft van een uitnodiging om terug te keren naar de richting van het spirituele pad. Keris Luk 13 symboliseert ook een stabiel en vredig leven.

 

Verder is de wilah gesmeed met een opvallende versie van pamor Ngulit Semangka. Het prestigieuze pamormotief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer populair is binnen dit netwerk, waardoor zowel zijn vermogen toeneemt als zijn doelen sneller en gemakkelijker worden bereikt. De deur van het lot gaat immers steeds verder open, zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamorlijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende wegen die naar een richting leiden. Het is een boodschap dat we ons in dit leven niet moeten laten ontmoedigen om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het vertrouwen van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te gebruiken om zijn doelen en idealen te bereiken en door te gaan zonder ontmoedigd te raken, te worstelen en nooit op te geven.

 

De keris huizen in een Gayaman Cirebon warangka van donker Sonokeling-hout. Een antieke en verbazingwekkend mooie koperen bunton-pendok met ingewikkelde gravures bedekt de gandar.

 

De spirituele en magische krachten van de isi zijn net zo verbluffend als die van de keris. De isi heeft een sterke verbinding met de vijfde Arcana. Op verzoek vertel ik je graag alles over de magische en spirituele krachten ervan.

 

Kenmerken:

Dapur: Sangkelat – 13 luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon Abad XVII (17e eeuw)

Warangka: Gayaman Cirebon

Kayu: Sonokeling

 

Dimensies:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

Magical, antique Cirebon Sangkelat keris, kris - Ngulit Semangka - Sangkelat

€ 375,00Price
    bottom of page