top of page

Stunning Lombok Ganesha keris, kris – Lombok, abad XX (20th century) – Wilah with Gensha in kinatah (gold plated) and full version of pamor Pendarigan Kebak – Tapukan hilt with Robyong wewer – Lombok Kekonjongan warangka in multicolored Timoho pelet wood.

(Article number: 1946)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands,

 

This stunning Lombok Ganesha keris dates from the Lombok, abad XX (20th century).

 

At the base of the wilah an amazingly detailed Ganesha can be admired which is executed in kinatah (gold plated). Lord Ganesha is the divine son of lord Siva and Goddess Parvati, the Lord of Wisdom, the Lord of the Multitudes, and the Protector at the door. Ganesha is the most powerful God in Hindu Religion,that’s why wise people always offer their worship to him first. Ganesha is believed to be in-charge of removing obstacles and binger of prosperity and happiness in life. Ganesha’s powers have a very strong impact on our lives. A Ganesha idol is a remarkable and indispensable element of every home. It represents a human being having the entire Cosmos in himself, with a massive amount of spiritual energy and authority. We should imbibe all these values of the great elephant God in our day-to-day lives. Ganesha, with his mysterious powers, will make one prosper. He is a symbol of love and is everyone’s well-wisher.

 

Powers/Abilities: Ganesha possesses the conventional physical attributes of the Hindu gods, such as superhuman strength, superhuman stamina, endurance, resistance to injury and an enchanted longevity; he is not immortal like the gods of Olympus. He also has certain undefined mystical skills. One of his gems united the Man-Elephant with his battle suit.

 

Furthermore, the wilah is forged with an intricate version of pamor Pendarigan Kebak. Pendaringan Kebak means a full rice chest. In the past, Javanese kept rice in a large wooden chest. A full rice chest symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Wos Wutah with the difference that the powers of Pendaringan Kebak are many times stronger. This keris brings peace and family, it allows the owner to grow faster in his career or brings business success to entrepreneurs. It not only brings abundant prosperity but it also enhances the social character and generosity of the owner.

 

The top of the keris is adorned with a Tapukan hilt, set on a beautiful Robyong wewer. The keris is housed in a Kekonjongan warangka of multicolored Timoho pellet wood.

 

Characteristics:

Dapur: Ganesha

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Lombok abad XX (20th century)

Warangka: Kekonjongan

Kayu: Timoho pelet Nyamel

 

Dimensions:

Total length: 54cm.

Length of the Keris: 46cm.

Length of the Wilah: 35,5cm.

 

Prachtige Lombok Ganesha keris, kris – Lombok, abad XX (20e eeuw) – Wilah met Gensha in kinatah (verguld) en complexe versie van pamor Pendarigan Kebak – Tapukan greep met Robyong wewer – Lombok Kekonjongan warangka in veelkleurig Timoho pelethout.

 

Deze prachtige Lombok Ganesha kris dateert uit de Lombok, abad XX (20e eeuw).

 

Aan de basis van de wilah is een verbazingwekkend gedetailleerde Ganesha te bewonderen die is uitgevoerd in kinatah (verguld). Heer Ganesha is de goddelijke zoon van heer Siva en godin Parvati, de Heer van Wijsheid, de Heer van de massa's en de beschermer aan de deur. Ganesha is de machtigste God in de hindoeïstische religie, daarom bieden wijze mensen altijd eerst hun aanbidding aan hem aan. Ganesha wordt verondersteld de leiding te hebben over het wegnemen van obstakels en het geven van voorspoed en geluk in het leven. De krachten van Ganesha hebben een zeer sterke invloed op ons leven. Een Ganesha-idool is een opmerkelijk en onmisbaar element in elk huis. Het vertegenwoordigt een mens die de hele kosmos in zich heeft, met een enorme hoeveelheid spirituele energie en autoriteit. We zouden al deze waarden van de grote olifanten god in ons dagelijks leven moeten opnemen. Ganesha, met zijn mysterieuze krachten, zal iemand voorspoedig maken. Hij is een symbool van liefde en is ieders weldoener.

 

Krachten/mogelijkheden: Ganesha bezit de conventionele fysieke eigenschappen van de hindoegoden, zoals bovenmenselijke kracht, bovenmenselijk uithoudingsvermogen, uithoudingsvermogen, weerstand tegen verwondingen en een betoverde levensduur; hij is niet onsterfelijk zoals de goden van Olympus. Hij heeft ook bepaalde ongedefinieerde mystieke vaardigheden. Een van zijn edelstenen verenigde de man-olifant met zijn gevechtspak.

 

Bovendien is de wilah gesmeed met een ingewikkelde versie van pamor Pendarigan Kebak. Pendaringan Kebak betekent een volle rijstkist. Vroeger bewaarden Javanen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van deze pamor zijn vergelijkbaar met die van pamor Wos Wutah met het verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en gezin, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière of brengt zakelijk succes bij ondernemers. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart, maar versterkt ook het sociale karakter en de vrijgevigheid van de eigenaar.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Tapukan greep, geplaatst op een prachtige Robyong wewer. De keris huist in een Kekonjongan warangka van veelkleurig Timoho-pellethout.

 

Kenmerken:

Dapur: Ganesha

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Lombok abad XX (20e eeuw)

Warangka: Kekonjongan

Kayu: Timoho pelet Nyamel

 

Dimensies:

Totale lengte: 54cm.

Lengte van de Keris: 46cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

Lombok Ganesha keris, keris - Gensha in kinatah (gold) - pamor Pendarigan Kebak

€ 370,00Price
    bottom of page