top of page

Superb and very powerful Lombok – Bali Kebo Mundarang keris, kris - Lombok abad XX-era (20th century) – Imposing wilah with the very rare pamor Kembang Laos and equally rare Kebo Mundarang dapur (shape) with long Blelai Gajah  – Kekojongan warangka of Pelet  wood – Cenangan hilt.

(Article number: 2194)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This superb and spiritually very powerful Lombok keris dates to the Lombok abad XX-era (20th century).

 

All aspects of this superb keris are proof that not only antique kerisses are magnificent and spiritually powerful. To begin, the magnificent wilah is forged to the extremely rare Kebo Mundarang dapur (shape). A very long gandhik with equally long belalai gajah characterizes this rare dapur. In ancient times, the keris with the Kebo Mundarang dapur was widely owned by landlords, farmers and agricultural traders, because they believed that a Kebo Mundarang keris brought good luck, warded off negative spirits and persons and other evils. In addition, these magical properties fuel the owner's imagination, entrepreneurial spirit and motivation so that his business or career will flourish. This power also radiates to the owner's family, making his family excel in studies as well as successful in life. Spiritually, a Kebo Mundarang keris is often seen as a Pan-headed figure. As a guide, Kebo/Buffalo is considered to have a strong and large physique, be hardworking, loyal and patient. Moreover, ancient people in the past have inherited local wisdom and ancestral traditions in the agricultural sector that see Kebo/Buffalo as "Rojokoyo" meaning "Rojo" meaning king and "Koyo" meaning rich. So the meaning is Buffalo, which is understood as "King" to get multiple results (for example, by plowing the fields). So, it is not surprising that the buffalo, seen from a materialistic side, gives optimism in life. Essentially everything in this world is of the supernatural. However, as humans, we are obliged to strive both physically and mentally to get out of all difficulties and achieve our goals.

 

Furthermore, the wilah is forged with a beautifully forged example of pamor Kembang Laos. The image of this rare and beautiful pamor motif looks a lot like a stretched version of pamor Ron Genduru. It is indigenous to the island of Lombok and is a very expensive and rare pamor because not many Empu’s have the skill and finances to forge it. It possesses magical and spiritual powers that make its owner a natural leader who will enjoy great authority and respect from his business or private environment. This pamor motif is very suitable for entrepreneurs with many employees and managers.

 

The keris is housed in an equally magnificent Kekojongan warangka of striking Pelet wood. The top of the keris is adorned with a Cenangan hilt with massive copper decorations.

 

The spiritual power of this keris transcends its beauty. Upon request I will gladly tell you all about its powers.

 

Characteristics:

Dapur: Kebo Mundarang

Pamor: Kembang Laos

Tangguh: Lombok abad XX (20th century)

Warangka: Kekojongan

Kayu: Timoho pelet

 

Dimensions:

Total length: 74cm

Length of the Keris: 66cm.

Length of the Wilah: 47cm.

 

Schitterend en zeer krachtige Lombok – Bali Kebo Mundarang keris, kris - Lombok abad XX-tijdperk (20e eeuw) – Imposante wilah met de zeer zeldzame pamor Kembang Laos en even zeldzame Kebo Mundarang dapur (vorm) met lange Bmelai Gajah – Kekojongan warangka van Pelet hout – Cenangan greep.

 

Deze prachtige en spiritueel zeer krachtige Lombok keris dateert uit het Lombok abad XX-tijdperk (20e eeuw).

 

Alle aspecten van deze indrukwekkende keris zijn het bewijs dat niet alleen antieke kerissen prachtig en spiritueel krachtig zijn. Om te beginnen is de imposante wilah gesmeed naar de uiterst zeldzame Kebo Mundarang dapur (vorm). Een zeer lange gandhik met een even lange belalai gajah karakteriseert deze zeldzame dapur. In de oudheid waren de keris met de Kebo Mundarang dapur grotendeels eigendom van landheren, boeren en landbouwhandelaren, omdat ze geloofden dat een Kebo Mundarang keris geluk bracht, negatieve geesten en personen en ander kwaad afweerde. Bovendien voeden deze magische eigenschappen de verbeeldingskracht, ondernemerszin en motivatie van de eigenaar, zodat zijn bedrijf of carrière zal floreren. Deze kracht straalt ook uit naar de familie van de eigenaar, waardoor zijn familie zowel uitblinkt in studie als succesvol in het leven. Spiritueel wordt een Kebo Mundarang keris vaak gezien als een figuur met een panhoofd. Als gids wordt aangenomen dat Kebo/Buffalo een sterke en grote lichaamsbouw heeft, hardwerkend, loyaal en geduldig is. Bovendien hebben oude mensen in het verleden lokale wijsheid en voorouderlijke tradities in de landbouwsector geërfd, waarin Kebo/Buffalo wordt gezien als "Rojokoyo", wat "Rojo" betekent, wat koning betekent, en "Koyo", wat rijk betekent. De betekenis is dus buffel, wat wordt opgevat als 'Koning' om meerdere resultaten te behalen (bijvoorbeeld door de velden te ploegen). Het is dus niet verrassend dat de buffel, gezien vanuit een materialistische kant, optimisme in het leven geeft. In wezen is alles in deze wereld van het bovennatuurlijke. Als mensen zijn we echter verplicht om er zowel fysiek als mentaal naar te streven om uit alle moeilijkheden te komen en onze doelen te bereiken.

 

Verder is de wilah gesmeed met een prachtig gesmeed exemplaar van pamor Kembang Laos. De afbeelding van dit zeldzame en prachtige pamormotief lijkt veel op een uitgerekte versie van pamor Ron Genduru. Het is inheems op het eiland Lombok en is een zeer dure en zeldzame pamor omdat niet veel Empu’s de vaardigheden en financiën hebben om het te smeden. Hij beschikt over magische en spirituele krachten die de eigenaar tot een natuurlijke leider maken, die veel gezag en respect zal genieten vanuit zijn zakelijke of privéomgeving. Dit pamormotief is zeer geschikt voor ondernemers met veel medewerkers en managers.

 

De keris huist in een al even schitterende Kekojongan warangka van opvallend Pelethout. Aan de bovenzijde prijkt een Cenangan-handvat met massieve koperen versieringen.

 

De spirituele kracht van deze keris overstijgt zijn schoonheid. Op verzoek vertel ik u graag alles hierover.

 

Kenmerken:

Dapur: Kebo Mundarang

Pamor: Kembang Laos

Tangguh: Lombok abad XX (20e eeuw)

Warangka: Kekojongan

Kayu: Timoho pelet

 

Dimensies:

Totale lengte: 74cm

Lengte van de Keris: 66cm.

Lengte van de Wilah: 47cm.

Lombok – Bali Kebo Mundarang keris, kris - pamor Kembang Laos - Kebo Mundarang

€ 450,00Price
    bottom of page