top of page

Large, antique Lombok Godong Pring Tombak - Lombok abad XVIII-era (18th century) - Wilah with pamor Kelengan and rare Godong Pring dapur - Warangka with decorative carving - Including Landeyan.

(Article number: 1851)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This sturdy, antique Lombok Godong Pring Tombak dates from the Lombok abad XVIII-era (18th century). The fact that this Tombak originates from Lombok makes it a rarity.

 

The wilah of this Tombak is forged to Godong Pring dapur (shape). It possesses spiritual and magical powers that will take its owner to business glory, throne, rank and position. The Godong Pring Tombak is very suitable for those who want to be noticed and get what they want. It has the ability to bring glory, position, ranking and business success. Also suitable for those who want to live both in peace and in this modern age.

 

Furthermore, the Tombak is forged with pamor Kelengan. Pamor Kelengan belongs to the element earth. The element earth is generated by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfect for the spherical shape that we can see from space. The guardians of the earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements is visible through the earth to the outside: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the "earth element," like time, which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to re-harmonizing irregularities. These Tombaks absorb negative energy and especially provide protection against all negative influences, be it persons, spirits, diseases or disasters. They also represent the destruction of the existing so that something new can emerge. In addition, these Tombaks possess magical powers that will increase the owner's self-awareness, caution and self-confidence.

 

It is said that the spiritual power of a Tombak is stronger than that of a keris because a Tombak gets its power from the universe while a keris gets it from the earth.

 

The Tombak is complete with warangka with decorative carving and Landeyan.

 

Characteristics:

Dapur: Godong Pring

Pamor: Kelengan

Tangguh: Lombok abad XVIII (18th century)

 

Dimensions:

Total length including landeyan and warangka: 107.5 cm.

Length of the tombak: 41.5 cm.

Wilah length: 30cm.

 

Forse, antieke Lombok Godong Pring Tombak - Lombok abad XVIII-era (18de eeuw) – Wilah met pamor Kelengan en zeldzame Godong Pring dapur – Warangka met decoratief snijdwerk – Inclusief Landeyan.

 

Deze forse, antieke Lombok Godong Pring Tombak dateert van de Lombok abad XVIII-era (18de eeuw). Dat deze Tombak zijn oorsprong vindt op Lombok maakt het tot een zeldzaamheid.

 

 De wilah van deze Tombak is naar Godong Pring dapur (vorm) gesmeed. Het bezit spirituele en magische krachten die de eigenaar naar zakelijke glorie, troon, rang en positie zal brengen. De Godong Pring Tombak is zeer geschikt voor wie opgemerkt wil worden en wil krijgen wat hij wil. Het heeft de vermogen om glorie, positie, ranking en zakelijk succes te brengen. Ook geshcikt voor degenen die zowel in vrede als in deze moderne tijd willen leven.

 

Verder is de Tombak gesmeed met pamor Kelengan. Pamor Kelengan behoort aan het element aarde. Het element aarde wordt door vuur, water en lucht voortgebracht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, volmaakt door de bolvorm die wij vanuit de ruimte kunnen zien. De wachters van de aarde zijn de scheppers daarvan: vuur vanbinnen, water aan de oppervlakte en de dampkring (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde zichtbaar naar buiten toe: de wonderbaarlijke natuur van ‘moeder aarde’. Langzaam, maar volhardend is het ‘aarde-element’, net als de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het erom gaat onregelmatigheden weer te harmoniseren. Deze Tombaks absorberen negatieve energie en geven vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden zei het personen, geesten, ziektes of rampen. Ze staan ook voor vernietiging van het bestaande zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Daarnaast bezitten deze Tombaks magische krachten die de zelfbewustheid, voorzichtigheid en zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

Naar verluidt is de spirituele kracht van een Tombak sterker dan die van een keris omdat een Tombak zijn kracht vanuit het heelal haalt terwijl een keris dit vanuit de aarde doet.

 

De Tombak is compleet met warangka voorzien van decoratief snijdwerk en Landeyan.

 

Characteristics:

Dapur: Godong Pring

Pamor: Kelengan

Tangguh: Lombok abad XVIII (18de eeuw)

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief landeyan en warangka: 107,5cm.

Lengte van de tombak: 41,5cm.

Lengte van de wilah: 30cm.

 

 

 

 

 

Large, antique Lombok Godong Pring Tombak - pamor Kelengan - Godong Pring dapur

€ 185,00Price
    bottom of page