top of page

Large, antique Bali Tilam Sari keris, kris - Jet black Tilam Sari Wilah (blade) with beautiful pamor - Beblatungan sheath - Tapukan handle.

 

Scroll naar beneden voor Nederlands s.v.p.

 

The Wilah (blade) of this Bali keris is the "pièce de résistance". The entire Wilah (blade) is covered with a beautiful and complex Wos Wutah pamor. In addition, the Wilah is forged to Tilam Sari Dapur.

 

Wos Wutah means spilled rice that is spilled due to abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately meet his necessities of life.

 

This pamor motif possesses magical powers that give the owner serenity, prosperity and an abundance of natural resources. By owning this keris, the owner will be promoted faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The purpose behind Tilam Sari's philosophy, the form this keris is forged into, is to interpret the bedroom of the house as a place to sleep, a resting place, and in modern language it is at home, while Sari is fragrant. The meaning of Sari when digging deeper is the meaning of having a nice shadow spread for the supreme and fellow humans. This keris possesses magical powers that will always give the owner of the keris the glory, happiness, peace and respect of the people around him and always deserve the protection of the supreme. Some keris lovers believe that this keris is good for a family man because of the power to bring peace and tranquility to the household. This way he will easily find his way to his fortune.

 

The top of the keris is adorned with an authentic Tapukan handle that is wrapped with wrought horsehair.

 

The keris is housed in a Beblatungan sheath made of solid Cendana wood. The front is decorated with checkered paintings.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Sari

Pamor: Wos Wutah Entip

Tangguh: Mataram

Warangka: Bali Beblatungan

Kayu: Cendana

 

Dimensions:

Total length including Gandar: 61.5 cm. / 24”

Length of the Keris: 45.5 cm. / 17.7”

Length of the Wilah: 34 cm. / 12.39”

 

Forse, antieke Bali Tilam Sari keris, kris – Gitzwarte Tilam Sari Wilah (kling) met prachtig pamor - Beblatungan schede - Tapukan greep.

 

De Wilah (kling) van deze Bali keris is de ‘pièce de résistance’. De gehele Wilah (kling) is bedekt met een prachtige en complexe Wos Wutah pamor. Daarnaast is de Wilah gesmeed naar Tilam Sari Dapur.

 

Wos Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien.

 

Dit pamor motief bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Het doel achter de filosofie van Tilam Sari, de vorm waar deze keris naar is gesmeed, is om de slaapkamer van het huis te interpreteren als een slaapplaats, een rustplaats en in moderne taal is het thuis, terwijl Sari geurig is. De betekenis van de Sari wanneer dieper wordt gegraven, is de betekenis van het hebben van een mooie schaduw verspreid voor de oppermachtige en medemensen. Deze keris bezit magische krachten die de eigenaar van de keris altijd de glorie, het geluk, de vrede en respect van de mensen om hem heen zal geven en altijd de bescherming van de oppermachtige zal verdienen. Sommige keris liefhebbers menen dat deze keris goed is voor een huisvader vanwege de kracht om rust en vrede in het huishouden te brengen. Hierdoor zal hij gemakkelijk de weg naar zijn fortuin vinden.

 

Aan de bovenzijde prijkt een authentieke Tapukan greep dat is omwikkeld met gevolchten paardenhaar.

 

De keris huist in een Beblatungan schede van massief Cendana hout. De voorzijde is versierd met geblokte beschilderingen.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Sari

Pamor: Wos Wutah Entip

Tangguh: Mataram

Warangka: Bali Beblatungan

Kayu: Cendana

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief Gandar: 61,5cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 34cm.

 

Large, antique Bali Tilam Sari keris, kris - Wilah with beautiful pamor

€ 195,00Price
    bottom of page