top of page

Phenomenal, unique Laler Mengen keris, kris - Paku Buwono X era (1893-1939) - Wilah with the very rare Laler Mengen dapur (shape) and Untu Walang pamor - Silver plated blewah pendok set with 60 zirconia stones.

(Article number: 1483)

 

A Laler Mengen keris is a unique appearance. The kambang kacang is forged inwards. In most keris, it is forged outwards.

 

In Indonesian historical times, a Laler Mengen keris belonged only to the Sultan. The keris was only drawn when the Sultan made a ruling on a case presented to him and he had to pass judgment on someone. Sultan Amangkurat-1 was the one who often used the Keris Laler Mengeng when pronouncing judgments. A Laler Mengen keris possesses spiritual powers that will enable its owner to always make the right decisions in life by weighing all the pros and cons.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with the equally rare pamor Untu Walang. Pamor Untu Walang literally the tooth of a grasshopper (walang). It is one of the pamor motifs whose shape resembles the pamor of Tepen or Wengkon. The difference is that pamor wengkon has a straight or slightly wavy frame along the edge of the wilah while in pamor untu walang the edges are consistently wavy, forming a saw blade-like image. This pamor motif is classified as voter, not everyone will be fit to own it. By some keris enthusiasts, the power of this pamor is experienced as a bringer of good luck. It makes the owner a trusted, elder and leader. His words will be heard and obeyed. It is therefore excellent for managers, entrepreneurs and executives. Historically, a keris with this pamor was reserved exclusively for dignitaries.

 

The keris is housed in a majestic Solo ladrang warangka of the rich Trembalo wood. A beautiful blewah (semi-open) pendok set with 60 cubic zirconia stones covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Laler Mengen

Pamor: Untu Walang

Tangguh: Mataram

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length including: cm.

Length of the Keris: 49.5 cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Fenominale, unieke Laler Mengen keris, kris - Paku Buwono X era (1893-1939) – Wilah met het zeer zeldzame Laler Mengen dapur (vorm) en Untu Walang pamor – Verzilverde blewah pendok bezet met 60 zirkonia steentjes.

 

Een Laler Mengen keris is een unieke verschijning. De kambang kacang is namelijk naar binnen gesmeed. Bij de meeste kerissen is deze naar buiten gesmeed.

 

In Indonesische historische tijden behoorde een Laler Mengen keris alleen aan de Sultan toe. De keris werd alleen getrokken wanneer de Sultan uitspraak deed over een casus die aan hem voorgelegd werd en hij oordeel over iemand moest vellen. Sultan Amangkurat-1 was degene die vaak de Keris Laler Mengeng gebruikte bij het uitspreken van vonnissen. Een Laler Mengen keris bezit spirituele krachten die de eigenaar instaat zal stellen om altijd de juiste beslissingen in het leven te maken doordat hij alle voor ten tegens juist afweegt.

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met het even zeldzame pamor Untu Walang. Pamor Untu Walang letterlijk de tand van een sprinkhaan (walang). Het is een van de pamormotieven waarvan de vorm lijkt op de pamor van Tepen of Wengkon. Het verschil is: dat pamor wengkon een rechte of licht golvende frame langs de rand van de wilah vorm terwijl bij pamor untu walang de randen consequent golvend zijn, wat een zaagbladachtig beeld vormt. Dit pamormotief is geclassificeerd als kiezer, niet iedereen zal geschikt zijn om het te bezitten. Door sommige keris liefhebbers wordt dit de kracht van dit pamor ervaren als een brenger van geluk. Het maakt van de eigenaar een vertrouwde, oudste en leider. Zijn woorden zullen worden gehoord en gehoorzaamd. Het is dan ook uitstekend geschikt voor managers, ondernemers en leidinggevenden. In de historie was een keris met dit pamor uitsluitende gereserveerd voor hoogwaardigheidsbekleders.

 

De keris huist in een majestueuze Solo ladrang warangka van het rijke Trembalo hout. Een prachtige blewah (half open) pendok dat bezet is met 60 zirkonia steentjes bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Laler Mengen

Pamor Untu Walang

Tangguh: Mataram

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief:  cm.

Lengte van de Keris: 49,5cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

 

 

 

Laler Mengen keris, kris - rare Laler Mengen dapur (shape) and Untu Walang pamor

€ 375,00Price
    bottom of page