top of page

Antique Kudup Gambir Tombak - Madura, Abad XVII (17th century) - Complete with matching scabbard - Wilah with Beras Wutah pamor and Kudup Gambir dapur.

(Article number: 1603)

 

This antique Tombak dates from the Madura, Abad XVII (17th century).

 

The Tombak is forged from Kudup Gambir dapur. Kudhup = bud, Gambir = Gambir flower. Indeed, as the name implies, the shape of this spear resembles the Gambir flower bud. In Indonesia, gambier is generally used for betel nut (nginang, Jw), which has been known to the people of the archipelago from Sumatra to Papua for hundreds of years. Gambir has a slightly bitter taste, which symbolizes the stability of the heart. This meaning is obtained from the yellowish color of the gambier leaves and requires a certain processing to obtain the juice before it can be enjoyed. It is explained that if we strive for something, we must have patience to carry out the process with determination to achieve it.

 

While it can be used physically as a weapon of war, Kudhup Gambir's spear is usually stored as a sipat candelabra. Among the heirlooms of the Sultanate Palace of Yogyakarta is a spear bearing the dhapur of Kudhup Gambir. The heirloom spear was called Kanjeng Kiai Jimat which was owned by Sri Sultan Hamengku Buwono I since he was a prince in Surakarta. In Javanese culture, heirlooms in the form of spears are actually consecrated in a very special caste. In fact, if the kris is often associated with succession or succession to the throne, some legendary tombaks are used as symbols of the struggle for power to the establishment of a palace (dynasty transfer).

 

 Kiai Pare Anom is the meaning and prayers chanted are the spirit of youth and fertility (blessing) for everyone or illustrate that people should always help others.

 

 It is said that the spiritual power of a Tombak is stronger than that of a keris because a Tombak gets its power from the universe while a keris does it from the earth.

 

Furthermore, the wilah is forged with a silver-grey version of pamor Ngulit Semangka. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

 

The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

The top of the Tombak is adorned with a slender hilt that is trimmed at the bottom with a wide copper band.

 

The Tombak is complete with matching scabbard.

 

Characteristics:

Dapur: Kudup Gambir

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Madura, Abad XVII (17th century)

 

Dimensions:

Total length: 61cm.

Length of the Tombak: 45cm.

Length of the Wilah: 21cm.

 

Antieke Kudup Gambir Tombak – Madura, Abad XVII-era (17de eeuw)

Compleet met bijpassende schede – Wilah met Beras Wutah pamor en Kudup Gambir dapur.

 

Deze Tombak dateert van de Madura, Abad XVII-era (17de eeuw)

 

De Tombak is gesmeed naar Kudup Gambir dapur. Kudhup = knop, Gambir = Gambir-bloem. Zoals de naam al aangeeft, lijkt de vorm van deze speer inderdaad op de Gambir-bloemknop. In Indonesië wordt gambier over het algemeen gebruikt voor betelnoot (nginang, Jw), die al honderden jaren bekend is bij de mensen van de archipel, van Sumatra tot Papua. Gambir heeft een licht bittere smaak, wat symbool staat voor de stabiliteit van het hart. Deze betekenis wordt verkregen door de gelige kleur van de gambierbladeren en vereist een bepaalde verwerking om het sap te verkrijgen, voordat het kan worden genoten. Er wordt uitgelegd dat als we ergens naar streven, we geduld moeten hebben om het proces vastberaden uit te voeren om het te bereiken.

 

Hoewel het fysiek als oorlogswapen kan worden gebruikt, wordt de speer van Kudhup Gambir meestal opgeslagen als een sipat kandel. Onder de erfstukken van het sultanaatpaleis van Yogyakarta bevindt zich een speer met de dhapur van Kudhup Gambir. De erfstukspeer heette Kanjeng Kiai Jimat die eigendom was van Sri Sultan Hamengku Buwono I sinds hij een prins was in Surakarta. In de Javaanse cultuur zijn er erfstukken in de vorm van speren daadwerkelijk gewijd in een heel bijzondere kaste. Als de kris vaak wordt geassocieerd met opvolging of opvolging van de troon, worden een aantal legendarische tombaks feitelijk gebruikt als symbolen van de strijd om de macht tot de oprichting van een paleis (dynastieoverdracht).

 

Kiai Pare Anom is de betekenis en gebeden die worden gezongen zijn de geest van jeugd en vruchtbaarheid (zegening) voor iedereen of illustreren dat mensen altijd anderen moeten helpen.Naar verluidt is de spirituele kracht van een Tombak sterker dan die van een keris omdat een Tombak zijn kracht vanuit het heelal haalt terwijl een keris dit vanuit de aarde doet. 

 

Verder is de wilah gesmeed met een zilvergrijze uitvoering van pamor Ngulit Semangka. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. 

 

De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Aan de bovenzijde van de Tombak prijkt een ranke greep dat aan de onderzijde is afgezet met een brede koperen band.

 

De Tombak is compleet met passende schede.

 

Kenmerken:

Dapur: Kudup Gambir

Pamor: Pedarigan Kebak

Tangguh: Madura, Abad XVII (17de eeuw)

 

Afmetingen:

Totale lengte: 61cm.

Lengte van de Tombak: 45cm.

Lengte van de Wilah: 21cm.

 

Kudup Gambir Tombak - 17th century Wilah with Beras Wutah pamor

€ 150,00Price
    bottom of page