top of page

Hakim (Judge) Bali keris, kris - Rare wilah (blade) with a putut, two pamors and a Tutup Mulut - Bali abad XVII (17th century) - Kekandikan warangka and gandar made of pelet mbelang sampi wood.

(Article number: 1193)

 

 The wilah (blade) of this Bali keris is rare. It is forged with three pamors.

 

A pamor circle is forged under the ganja. Some keris connoisseurs will class this as pamor titipan Kul buntet while others will call it a Tutup Mulut (closed lip). In ancient times these kerises were reserved for judges (Hakim). Namely, it has magical powers that give its owner a natural authority. In addition, annoying people can be gagged with this keris. The owner's judgment is always accepted and respected.

 

Furthermore, the wilah is forged with pamor Ngulit Semangka surrounded by pamor Wengkon. Pamor wengkon is formed by pamor lines that run along the edge of the Wilah and frame the pamor spheres in the center of the Wilah. This pamor motif symbolizes a shield that offers protection against disasters, illness, bad luck and unexpected events. This keris will therefore protect the owner against disasters, diseases, bad luck and other unexpected, negative events.

 

The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will both increase his power and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to keep going without being discouraged, to keep struggling and never to give up.

 

The keris is housed in a Kekandikan warangka and gandar made of pelet mbelang sampi wood. Black flames traverse the ocher-colored background.

 

At the top of the keris is a Bali bebondolan handle that is also carved from pelet mbelang sampi wood.

 

Characteristics:

Dapur: Putut

Pamor: Tutup Mulut, Wengkon, Ngulit Semangka

Tangguh: Bali Abad XVII (17th century)

Warangka: Kekandikan

Kayu: Pelet mbelang sampi

 

Dimensions:

Total length: 45.5 cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 32cm.

 

Hakim (Rechters) Bali keris, kris – Zeldzame wilah (kling) met een putut, twee pamors en een Tutup Mulut – Bali abad XVII (17de eeuw) – Kekandikan warangka en gandar van pelet mbelang sampi hout.

 

De wilah (kling) van deze Bali keris is zeldzaam. Het is gesmeed met drie pamors.

 

Onder de ganja is een pamor cirkel gesmeed. Sommige keris kenners zullen dit classificeren als pamor titipan Kul buntet terwijl anderen het weer een Tutup Mulut (gesloten lip) zullen noemen. Deze kerissen waren in de oudheid voorbehouden aan rechters (Hakim). Het bezit namelijk magische krachten die de eigenaar een natuurlijke autoriteit en gezag geeft. Daarnaast kan met deze keris vervelende mensen de mond worden gesnoerd en leg je ermee hem het zijgen op. Het oordeel van de eigenaar wordt altijd geaccepteerd en gerespecteerd.

 

Verder is de wilah gesmeed met pamor Ngulit Semangka dat door pamor Wengkon wordt omringd. Pamor wengkon wordt gevormd door pamor lijnen die langs de rand van de Wilah lopen en de pamor sferen in het midden van de Wilah omlijsten. Dit pamor motief symboliseert een schild, dat bescherming biedt tegen rampen, ziektes, pech en onverwachte gebeurtenissen. Deze keris zal de eigenaar dan ook beschermen tegen rampen, ziektes, pecht en andere onverwachte, negatieve gebeurtenissen. 

 

Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

De keris huist in een Kekandikan warangka en gandar van pelet mbelang sampi hout. Zwarte vlammen doorkruisen de okerkleurige achtergrond.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Bali bebondolan greep dat eveneens van pelet mbelang sampi hout is gesneden.

 

Kenmerken:

Dapur: Putut

Pamor: Tutup Mulut, Wengkon, Ngulit Semangka

Tangguh: Bali Abad XVII (17de eeuw)

Warangka: Kekandikan

Kayu: Pelet mbelang sampi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 45,5cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 32cm.

 

Hakim (Judge) Bali keris, kris - Blade with a putut, three pamors

€ 325,00Price
    bottom of page