top of page

Keris, kris Tajong – Patani – 20th Century – Beautifully carved hilt in the shape of a Pekaka's (king fisher) head – Amazing Kala Misani wilah (blade) with striking, silver Tritik pamor -  Tajong warangka in multi colored wood.

(Article number: 1848)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This very rare Tajong keris dates from the 20th century and is a true masterpiece of Patani keris manufacture. To begin with the hilt is a work of art in its own. It is 3-dimensionally carved in the shape of a Pekaka's (king fisher) head. The hilt alone is more than worth the price of the keris because these hilts sell for +- €300,= in Malaysia.

 

The wilah (blade) is equally astonishing. It is forged with the rare and very well executed example of pamor Tritik. A keris with Pamor Tritik cannot be owned by just anyone. Only certain people with a high position, prominent status or well-developed spiritual powers are believed to be capable of becoming owners of a Keris with Pamor Tritik. Pamor Tritik is almost the same as Pamor Untu Walang, which is sharp and covers straight striped motifs, with round edges and includes other motifs. There are not only one Pamor Tritik motifs, but several. Keris with Pamor Tritik is believed by keris experts to have a strong positive power which gives the owner a natural authority. He will be respected by people in his network and his words will not be doubted. It will also bring dignity and safety to the owner.

 

Furthermore the wilah is forged to Kala Misani Robyong dapur with intricately forged grenengs on the Kebang Kecang. 

 

The keris is a key element in the material culture of the Malay world and keris tajong are one of the rarest types. It is said to have been worn exclusively by warriors in the Malay courts of Kelantan and Pattani. The hilt is believed to be an evolved form of early Garuda hilts found in Java before the region converted to Islam. Under Islamic influence these hilts became more abstracted and bird-like in form. Patani was an old sultanate located in the Southern Thailand covering today's provinces of Pattani, Yala and Narathiwat, east of the Malay Peninsula. It was probably one of Sri Vijayan empire's conquest and one of the first Malay states to convert to Islam. During the 15th century,  Patani benefits from the Portuguese occupation of Malacca and becomes a major trading center for the Chinese and all S-E Asia. The Sultanate height is from 1580 to 1620, it then declined when Batavia became the new center of trade for the region. The Patani Keris, called Tajong, differs slightly from its Northern variation, the Cho-Teng or Coteng (from the Songkhla province). Both share the Hulu Pekaka (kingfisher hilt), this name is used because of the long beak, however the hilt does not represent a bird, its more like a demonic figure with a long nose and bulgy eyes, it resembles a wayang character.

 

The warangka has previously been expertly restored. On request I will gladly send you my presentation and video of this keris.

 

Characteristics:

Dapur: Kalamisani Robyong

Pamor: Tritik

Tangguh: Patani 20th century

Warangka: Tajong

 

Dimensions:

Total length: 58cm.

Length of the Keris: 56,5cm.

Length of the Wilah: 46cm.

 

Keris, kris Tajong - Patani - 20e eeuw - Prachtig gesneden greep in de vorm van een Pekaka (king fisher) kop - Schitterende Kala Misani wilah (lkling) met opvallende zilveren Tritik pamor - Tajong warangka in multi gekleurd hout.

 

Deze zeer zeldzame Tajong kris dateert uit de 20e eeuw en is een waar meesterwerk van Patani kris fabricage. Om te beginnen is de geep een kunstwerk op zich. Het is 3-dimensionaal gesneden in de vorm van een Pekaka (king fisher) kop. De greep alleen al is de prijs van de kris meer dan waard want deze worden in Maleisië voor +- €300,= verkocht.

 

De wilah (kling) is even verbazingwekkend. Het is gesmeed met het zeldzame en zeer goed uitgevoerde exemplaar van pamor Tritik. Een kris met Pamor Tritik kan niet zomaar van iedereen zijn. Alleen bepaalde mensen met een hoge positie, prominente status of goed ontwikkelde spirituele krachten worden verondersteld eigenaar te worden van een Keris met Pamor Tritik. Pamor Tritik is bijna hetzelfde als Pamor Untu Walang, dat scherp is en rechte gestreepte motieven bedekt, met ronde randen en andere motieven bevat. Er is niet één Pamor Tritik-motief, maar meerdere. Keris met Pamor Tritik wordt door Keris-experts geloofd om een sterke positieve kracht te hebben die de eigenaar een natuurlijke autoriteit geeft. Hij zal worden gerespecteerd door mensen in zijn netwerk en zijn woorden zullen niet in twijfel worden getrokken. Het zal ook de eigenaar waardigheid en veiligheid brengen.

 

Verder is de wilah gesmeed tot Kala Misani Robyong dapur met complex gesmede grenengs op de Kebang Kecang.

 

De keris is een sleutelelement in de materiële cultuur van de Maleisische wereld en keris tajong is een van de zeldzaamste soorten. Er wordt gezegd dat het exclusief werd gedragen door krijgers in de Maleisische hoven van Kelantan en Pattani. Aangenomen wordt dat de greep een geëvolueerde vorm is van vroege Garuda-grpen die op Java werden gevonden voordat de regio zich tot de islam bekeerde. Onder islamitische invloeden werden deze grepen meer geabstraheerd en vogelachtig van vorm. Patani was een oud sultanaat in het zuiden van Thailand en besloeg de huidige provincies Pattani, Yala en Narathiwat, ten oosten van het Maleisische schiereiland. Het was waarschijnlijk een van de veroveringen van het Sri Vijayan-rijk en een van de eerste Maleisische staten die zich tot de islam bekeerden. Tijdens de 15e eeuw profiteert Patani van de Portugese bezetting van Malakka en wordt het een belangrijk handelscentrum voor de Chinezen en heel Zuidoost-Azië. De hoogte van het sultanaat is van 1580 tot 1620, daarna daalde het toen Batavia het nieuwe handelscentrum voor de regio werd. De Patani Keris, Tajong genaamd, verschilt enigszins van zijn noordelijke variant, de Cho-Teng of Coteng (uit de provincie Songkhla). Beiden delen de Hulu Pekaka (ijsvogelgevest), deze naam wordt gebruikt vanwege de lange snavel, maar het gevest stelt geen vogel voor, het lijkt meer op een demonische figuur met een lange neus en uitpuilende ogen, het lijkt op een wayang-karakter.

 

De warangka is eerder vakkundig gerestaureerd. Op verzoek stuur ik u graag mijn presentatie en video van deze keris toe.

 

Kenmerken:

Dapur: Kalamisani Robyong

Pamor: Tritik

Tangguh: Patani 20e eeuw

Warangka: Tajong

 

Dimensies:

Totale lengte: 58cm.

Lengte van de Keris: 56,5cm.

Lengte van de Wilah: 46cm.

 

 

 

 

Keris, kris Tajong – Patani – Pekaka's (king fisher) head – Tritik pamor

€ 375,00Price
    bottom of page