top of page

Keris, kris Kinatah Emas – Spectacular Tumenggung wilah (blade) with full Kinatah (gold plated) – Yogya Gayaman warangka of Stigi wood – Antique two-piece slorok pendok with green kemalo – Yogya nunggak semi hilt.

(Article number: 1471)

 

The wilah of this keris is truly unique. The entire wilah is decorated with 'full Kinatah' (gold plated). Beautiful, golden floral decorations cover the entire wilah as well as the ganja. Kinatah is often applied by order of the owner of the keris to confirm his social status or wealth. Usually the kinatah is limited to the base of the wilah but in this keris it covers the entire wilah and ganja.

 

That this keris belonged to a highly placed and wealthy owner is also confirmed by the pendok, which is equipped with green kemalo. In Indonesian history, keris with green pendoks were reserved for prominent people.

 

I acquired this keris from the son of the owner of a rubber plantation in Indonesia. His father had this keris forged in the mid-sixties.

 

In addition, the wilah is forged to Tumenggung dapur. Keris with the dapur Tumenggung are seen as true "pusakas" that have been forged since ancient times. These keris are said to have magical powers to induce high authority making it easier for the owner to lead and motivate his subordinates. These forces generate sympathy and appreciation from everyone close to the owner which will make his career flourish or, in the case of an entrepreneur, his business will be highly profitable.

 

The keris is housed in a gayaman Yogyakarta warangka of the noble Stigi wood. A two piece slorok pendok with silver front and green kemalo covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Tumenggung

Pamor: Kinatah Emas

Tangguh: Kamardikan

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Stigi

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the keris: 46cm.

Wilah length: 36cm.

Keris, kris Kinatah Emas – Spectaculaire Tumenggung wilah (kling) met full Kinatah (goud verguld) – Yogya Gayaman warangka van Stigi hout – Antieke tweedelige slorok pendok met groen kemalo – Yogya nunggak semi greep.

 

De wilah van deze keris is een waar unicum. De gehele wilah is namelijk voorzien van ‘full Kinatah’ (goud verguld). Prachtige, gouden florale decoraties bedekken zowel de gehele wilah alsook de ganja. Kinatah is vaak in opdracht van de eigenaar van de keris aangebracht om zijn sociale status, c.q. rijkdom te bevestigen. Meestal beperkt de kinatah zich tot de basis van de wilah maar bij dit exemplaar bedekt het de hele wilah en ganja.

 

Dat deze keris aan een hooggeplaatst en vermogende eigenaar heeft toebehoord wordt ook bevestigd door de pendok dat is voorzien van groen kemalo. In Indonesische historie werden kerissen met groene pendoks voorbehouden aan vooraanstaande personen.

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van de zoon van de eigenaar van een rubberplantage in Indonesië. Zijn vader heeft deze keris midden jaren zestig laten smeden.

 

Daaraast is de wilah gesmeed naar Tumenggung dapur. Kerissen met de dapur Tumenggung worden gezien als ware “pusaka’s” die sinds de oudheid worden gesmeed. Naar verluidt hebben deze kerissen magische krachten om hoge autoriteit op te wekken waardoor het makkelijker is voor de eigenaar om leiding te geven aan zijn ondergeschikten en hen te motiveren. Deze krachten genereren sympathie en waardering bij iedereen in de omgeving van de eigenaar waardoor zijn carrière zal floreren of, in het geval van een ondernemer,  zijn onderneming zeer winstgevend zal zijn.

 

De keris huist in een gayaman Yogyakarta warangka van het edele Stigi hout. Een tweedelige slorok pendok met zilveren front en groen kemalo bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Tumenggung

Pamor: Kinatah Emas

Tangguh: Kamardikan

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Stigi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de keris: 46cm.

Lengte van de wilah: 36cm.

 

Keris, kris Kinatah Emas – Spectacular Tumenggung wilah with full Kinata (gold).

€ 525,00Price
    bottom of page