top of page

Stunning keris, kris Anak Alang– Bahari, Panjang keris, kris – Sumatra abad XX-era (begin 20th century) – Wilah with complex version of pamor Jala Sutra -  Bulan Sabit warangka and gandar of striking Timoho Alusan wood with silver mountings – Anak Ayam hilt.

(Article number: 2012)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This Anak Alang keris is stunning in all its aspects. To begin, the keris is housed in a Bulan Sabit warangka and gandar of striking Timoho Alusan wood. Near black veins cross the golden colored wood. The gandar is covered with zilver mountings with deeply driven floral patterns.

 

Some would call this a keris Panjang (executioners keris) but it is infact a keris Anak Alang. Kerisses with such long wilah’s can be devided into three groups; 1. Bahari (blade length 23 – 31cm. 2. Anak Alang (blade length 35 – 44cm). 3. Panjang (blade length 46 – 56cm). These long bladed kerisses are also known as the "executioner keris" since they were usually owned by a Malay (or other cognate ethnicity) aristocrat who had execution authority .

 

The wilah measures 41,5cm (excluding peksi) and is forged with a complex version of the rare pamor Jala Sutra. Pamor Jala Sutra looks a lot like pamor Tirta Tumetes but it has trangles and squares in the pamor pattern besides circular patterns. This pamor possesses spiritual and magical powers powers that increase the strength, courage, persuasion, and patience of its owner. It also encourages you to succeed through your inner strength and using your external drive and power. Instead of using brute force, you will become virtuous and tactful. It will give the ability to remain optimistic, calm, and logical even when your patience and strength are being tested. When discussing health, pamor Jula Sutra is an excellent pamor to have. It is commonly used to indicate good health and physical fitness. Strength reversal could represent overcoming disease or beginning to regain strength if you have been ill. It also depicts the body and mind regaining balance. It's an excellent time to change your lifestyle, especially those requiring more self-control. It represents significantly increased fitness due to overcoming a long-term illness, is the one of the best pamors for a person's health and well-being. It also implies that the body and mind are perfectly in sync. It also represents self-control and a new, healthier way of life.

 

The top of the keris is adorned with a Anak Ayam hilt of the same wood as the warangka is carved from.

 

The spiritual and magical powers of the isi of this keris are almost completely in line with the powers of the pamor. It increases the strength, courage, persuasion, and patience of its owner. It also encourages you to succeed through your inner strength and using your external drive and power. Upon request I will gladly tell you more.

 

Characteristics:

Dapur: Anak Alang

Pamor: Jala Sutra

Tangguh: Sumatra abad XX (begin 20th century)

Warangka: Bulan Sabit

Kayu: Timoho Alusan

 

Dimensions:

Total length: 62cm.

Length of the Keris: 50cm.

Length of the Wilah: 42cm.

 

Fenominale keris, kris Anak Alang– Bahari, Panjang keris, kris – Sumatra abad XX-tijdperk (begin 20e eeuw) – Wilah met complexe versie van pamor Jala Sutra - Bulan Sabit warangka en gandar van opvallend Timoho Alusan-hout met zilveren monteringen – Anak Ayam greep.

 

Deze Anak Alang keris is fenomenaal in al zijn aspecten. Om te beginnen huist de keris in een Bulan Sabit warangka en gandar van opvallend Timoho Alusan-hout. Bijna zwarte aders kruisen het goudkleurige hout. De gandar is bedekt met zilveren monturen met diep gedreven motieven.

 

Sommigen zouden dit een keris Panjang (executie keris) noemen, maar het is in feite een keris Anak Alang. Kerissen met zulke lange wilah’s zijn onder te verdelen in drie groepen; 1. Bahari (wilah lengte 23 – 31 cm. 2. Anak Alang (wilah lengte 35 – 44 cm). 3. Panjang (wilah lengte 46 – 56 cm). Deze kerissen met lange wilahs worden ook wel de "executie keris" genoemd, omdat ze gewoonlijk eigendom van een Maleisische (of andere verwante etniciteit) aristocraat waren die executiebevoegdheid had.

 

De wilah meet 41,5 cm (exclusief peksi) en is gesmeed met een complexe versie van de zeldzame pamor Jala Sutra. Pamor Jala Sutra lijkt veel op pamor Tirta Tumetes, maar heeft naast cirkelvormige patronen driehoeken en vierkanten in het pamor-patroon. Deze pamor bezit spirituele en magische krachten die de kracht, moed, overtuigingskracht en geduld van de eigenaar vergroten. Het moedigt je ook aan om te slagen door je innerlijke kracht en je externe drive en kracht te gebruiken. In plaats van brute kracht te gebruiken, word je deugdzaam en tactvol. Het geeft je de mogelijkheid om optimistisch, kalm en logisch te blijven, zelfs als je geduld en kracht op de proef worden gesteld. Als we het over gezondheid hebben, is pamor Jula Sutra een uitstekende pamor om te hebben. Het wordt vaak gebruikt om een goede gezondheid en lichamelijke conditie aan te duiden. Krachtomkering kan betekenen dat u een ziekte overwint of weer op krachten komt als u ziek bent geweest. Het toont ook het herstel van lichaam en geest. Het is een uitstekende tijd om uw levensstijl te veranderen, vooral degenen die meer zelfbeheersing nodig hebben. Het vertegenwoordigt een aanzienlijk verhoogde conditie als gevolg van het overwinnen van een langdurige ziekte, het is een van de beste pamors voor de gezondheid en het welzijn van een persoon. Het impliceert ook dat lichaam en geest perfect op elkaar zijn afgestemd. Het staat ook voor zelfbeheersing en een nieuwe, gezondere manier van leven.

 

Aan de bovenzijde prijkt een Anak Ayam greep van hetzelfde hout als waar de warangka uit is gesneden.

 

De spirituele en magische krachten van de isi van deze keris komen bijna geheel overeen met de krachten van de pamor. Het vergroot de kracht, moed, overtuigingskracht en geduld van de eigenaar. Het moedigt je ook aan om te slagen door je innerlijke kracht en je externe drive en kracht te gebruiken. Op verzoek vertel ik u graag meer.

 

Kenmerken:

Dapur: Anak Alang

Pamor: Jala Sutra

Tangguh: Sumatra abad XX (begin 20e eeuw)

Warangka: Bulan Sabit

Kayu: Timoho Alusan

 

Dimensies:

Totale lengte: 62cm.

Lengte van de Keris: 50cm.

Lengte van de Wilah: 42cm.

keris, kris Anak Alang– Bahari, Panjang keris, kris – pamor Jala Sutra

€ 345,00Price
    bottom of page