top of page

Exclusive Mesem keris, kris - Pajajaran (12th century) wilah forged with Pasir Malela and impressive, old pamor - warangka from Pelet Ceplok Banteng wood - beautiful NunggakSemi handle.

 

The wilah of this exclusive keris dates from the Pajajaran era (12th century). The old, silver pamor motif Ngulit Semangka stands out nicely against the black background of the wilah. The typical silver glitters of Pasir Malela iron contribute to the rarity of this keris.

 

The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase both his assets and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

 

I recently had the wilah ritually washed so that the pamor motif shines again.

 

The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that we should not be discouraged in this life to reach our dreams and goals. It reinforces the owner's faith to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to go on without being discouraged, struggling and never giving up.

 

The keris is further forged to Mesem dapur. The philosophy of a keris with Mesem dapur is the message that the water you drink must be of the best quality. In other words, life is short and one must strive for the best quality during this short life, be it in materialistic or relationship perspective. This Mesem keris has powers that will help its owner to set and achieve his goals during life.

 

At the top of the keris is a beautifully carved Nunggak Semi Ukiran (handle) from Surakarta. Note the stylized silhouette of the crouching ancestor and the demonic Patra-Patra masks. Nunggak Semi means the trunk that sprouts again, it shows a combination of a guard, an ancestor and a plant. If one looks at the side face of the grip, it has the shape of an ancestor in a crouching position. The demonic protective aspect is illustrated by the two demonic Patra-Patra masks, which are carved on the front of the handle.

 

The hilt is trimmed with a silver selut.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka carved from the scarce Pelet Ceplok Banteng wood. Dark flames traverse the golden wood.

 

The gandar is covered with a Blewah (half open) pendok with a snake leather insert.

 

A beautiful old keris.

 

Characteristics:

Dapur: Mesem

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Pajajaran (12th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Ceplok Banteng

 

Dimensions:

Total length: 50.5 cm.

Length of the Keris: 44.5 cm.

Length of the Wilah: 33.5 cm.

 

Exclusieve Mesem keris, kris – Pajajaran (12de eeuw) wilah gesmeed met Pasir Malela en indrukwekkende, oude pamor – warangka van Pelet Ceplok Banteng hout – prachtige NunggakSemi greep.

 

De wilah van deze exclusieve keris stamt van de Pajajaran tijdperk (12de eeuw). Het oude, zilveren pamor motief Ngulit Semangka steekt mooi af tegen de zwarte achtergrond van de wilah. De typisch zilveren glitters van Pasir Malela ijzer dragen bij aan de zeldzaamheid van deze keris.

 

Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. 

 

De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Ik heb de wilah recentelijk ritueel laten wassen waardoor het pamor motief opnieuw straalt.

 

De keris is verder gemseed naar Mesem dapur. De filosofie van een keris met Mesem dapur is de boodschap dat het water dat je drinkt van de beste kwaliteit moet zijn. Met andere woorden, het leven is kort en men moet streven naar de beste kwaliteit tijdens dit korte leven, of dat nu in materialistisch of relatieperspectief is. Deze Mesem keris heeft krachten die de eigenaar helpen zijn doelen tijdens het leven te bepalen en te bereiken.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een prachtig gesneden Nunggak Semi Ukiran(greep) van Surakarta. Let op het gestileerde silhouet van de hurkende voorouder en de demonische Patra-Patra-maskers. Nunggak Semi betekent de stam die opnieuw ontspruit, het toont een combinatie van een bewaker, een voorouder en een plant. Als men naar het zijvlak van de greep kijkt, heeft het de vorm van een voorouder in hurkende positie. Het demonische beschermend aspect wordt geïllustreerd door de twee demonische Patra-Patra-maskers, die op de voorkant van de greep zijn gesneden.

 

De greep is afgezet met een zilveren selut.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka dat gesneden is van het schaarse Pelet Ceplok Banteng hout. Donkere vlammen doorkruisen het goudachtige hout.

 

De gandar is bedekt met een Blewah (half open) pendok met een slangenleren inzet.

 

Een prachtige oude keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Mesem

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Pajajaran (12de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Ceplok Banteng

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50,5 cm.

Lengte van de Keris: 44,5 cm.

Lengte van de Wilah: 33,5 cm.

 

Exclusive Mesem keris, kris - Pajajaran (12th century) wilah - Pasir Malela

€ 235,00Price
    bottom of page