top of page

Kebo Teki bali keris – Bali abad XIX (1st half 19th century) wilah (blade) with impressive black and white pamor - beautifully carved krishna hilt of horn - basar yang wewer - batun poh warangka carved from sena wood.

 

The hefty wilah of this Kebo Teki Bali keris measures no less than 40cm. and is forged with an impressive black and white Ngulit Semangka pamor.

 

The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network which will both increase his power and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

 

The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It reinforces the owner's belief to find and utilize different ways to achieve his goals and ideals and to keep going without being discouraged, to keep struggling and never to give up.

 

Besides this beautiful pamor the wilah is forged to Kebo Teki dapur. Dapur Kebo Teki, also called Mahesa Teki, is one of the dapurs (shape) of straight kerises. The length of this keris is normal; the wilah (blade) is flat and wider than other kerises. The gandik which is about 2 to 2.5 times the length of a normal keris, the pejetan is shallow. In ancient times, the keris with the Kebo Teki dhapur was widely owned by farmers and agricultural merchants as they believed Kebo Teki brought good luck to farmers and agricultural merchants. This dapur has magical properties that repel plant pests and fertilize the soil. In addition, these magical properties fuel the imagination, entrepreneurial spirit and motivation of the owner that will allow his business or career to flourish. This power also radiates to the owner's family so that his family will excel in studies as well as be successful in life.

 

The top of the keris is adorned with a beautifully carved Krishna handle of horn that is trimmed with a besay yang wewer. Krishna is the main character in the Mahabarata and is one of the most worshiped divine personalities in Hinduism. He is often considered an incarnation of Vishnu in popular form.

 

The keris resides in a Bali batun poh warangka, carved from the dark Sena wood.

 

Characteristics:

Dapur: Kebo Teki

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Bali, Abad XIX

Warangka: Bali batun poh

Kayu: Sena

 

Dimensions:

Total length: 62.5 cm. / 24.6”

Length of the Keris: 54.5 cm. / 21.5”

Length of the Wilah: 40.5 cm. / 15.9”

 

Kebo Teki Bali keris, kris – Kebo Teki wilah (kling) met indrukwekkend zwart-wit pamor – Prachtig gesneden Krishna greep van hoorn – Basar yang wewer - Batun poh warangka van Sena hout.

 

De forse wilah van deze Kebo Teki Bali keris meet maar liefst 40cm. en is gesmeed met een indrukwekkend zwart-wit Ngulit Semangka pamor.

 

Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. 

 

De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Naast dit prachtige pamor is de wilah gesmeed naar Kebo Teki dapur. Dapur Kebo Teki, ook wel Mahesa Teki genoemd, is een van de dapurs (vorm) van rechte kerissen. De lengte van deze keris is normaal; de wilah (kling) is vlak en breder dan andere kerissen. De gandik die ongeveer 2 tot 2,5 keer de lengte is van een normale keris, de pejetan is ondiep.  In de oudheid was de keris met de Kebo Teki dhapur op grote schaal eigendom van boeren en handelaren in landbouwproducten, omdat ze geloofden Kebo Teki geluk bracht aan boeren en handelaren in landbouwproducten. Deze dapur bezit magische eigenschappen die plantongedierte afweert en de grond bemest. Daarnaast voeden deze magische eigenschappen de fantasie, ondernemingsgeest en motivatie van de eigenaar waardoor zijn onderneming of carrière zal floreren.  Deze kracht straalt ook door naar het gezin van de eigenaar waardoor zijn familie zal excelleren in studies evenals succesvol zal zijn in het leven.  

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een mooi gesneden Krishna greep van hoorn dat is afgezet met een besay yang wewer. Krishna is de hoofdpersoon in de Mahabarata en is een van de meest aanbeden goddelijke persoonlijkheden in het Hindoeïsme. Vaak wordt hij beschouwd als een incarnatie van Vishnu in populaire vorm.

 

De keris huist in een Bali batun poh warangka, gesneden van het donkere Sena hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Kebo Teki

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Bali, Abad XIX

Warangka: Bali batun poh

Kayu: Sena

 

Afmetingen:

Totale lengte: 62,5cm.

Lengte van de Keris: 54,5cm.

Lengte van de Wilah: 40,5cm.

 

Kebo Teki bali keris – Bali abad XIX wilah (blade) with impressive pamor

€ 275,00Price
    bottom of page