top of page

Rare Karo Batak, Taka sword – Karo Batak tribe – North Sumatra, Indonesia.

 

This rare Taka sword originates from the Karo Batak tribe who inhabit the rugged highlands and plains around Lake Toba in northern Sumatra.

 

The Bataks were regarded as fierce warriors and head-hunters.

 

Ritual cannibalism has been reported among Batak to strengthen a person’s Tondi. In particular, blood, heart, palms, and soles of the feet are considered as rich Tondi. As early as the 9th century, an Arab text mentions that Sumatra’s inhabitants eat human flesh. During his visit to east Sumatra from April to September 1292, Marco Polo said he met coastal people that described inland people as "man-eaters".

 

The blade of this rare sword is forged to the characteristic Taka model. The blade has a straight back and an S-shaped edge with a sharp point. Near the hilt, the edge turns in toward the back and curves into a small dip, giving the blade a narrow base.

 

The hilt is carved in the form of a spiritual ancestor. The Bataks believe that their ancestors will give them supernatural powers.

 

The sword comes with its original scabbard.

 

Dimensions:

Total length: 72cm.

Length of the sword: 69cm.

Length of the blade: 51,5cm.

 

Zeldzame Karo Batak, Taka zwaard - Karo Batak stam - Noord Sumatra, Indonesië.

 

Dit zeldzame Taka-zwaard is afkomstig van de Karo Batak-stam die de ruige hooglanden en vlaktes rond het Tobameer in het noorden van Sumatra bewonen.

 

De Bataks werden beschouwd als woeste krijgers en koppensnellers.

 

Er is melding gemaakt van ritueel kannibalisme onder Batak om iemands Tondi te versterken. Met name bloed, hart, handpalmen en voetzolen worden als rijke Tondi beschouwd. Al in de 9e eeuw vermeldt een Arabische tekst dat de inwoners van Sumatra mensenvlees eten. Tijdens zijn bezoek aan Oost-Sumatra van april tot september 1292, zei Marco Polo dat hij kustbewoners ontmoette die mensen in het binnenland beschreven als "menseneters".

 

De kling van dit zeldzame zwaard is gesmeed naar het kenmerkende Taka-model. De kling heeft een rechte rug en een S-vormige snede met een scherpe punt. Bij het gevest draait de rand naar achteren en buigt in een kleine dip, waardoor het blad een smalle basis krijgt.

 

De greep is gesneden in de vorm van een spirituele voorouder. De Bataks geloven dat hun voorouders hen bovennatuurlijke krachten zullen geven.

 

Het zwaard wordt geleverd met de originele schede.

 

Dimensies:

Totale lengte: 72cm.

Lengte van het zwaard: 69cm.

Lengte van de kling: 51,5cm.

 

Karo Batak, Taka sword, pedang – Karo Batak tribe – North Sumatra, Indonesia.

€ 195,00Price
    bottom of page