top of page

Karno Tinanding Pudhak Sategal keris, kris - Mataram Amangkurat IV era (18th century) – Wilah with the rare Karno Tinanding Pudhak Sategal dapur (shape) and Ngulit Semangka pamor.

 

This rare Karno Tinanding Pudhak Sategal keris dates from the Mataram Amangkurat IV era (18th century).

 

The wilah (blade) is forged with the very rare Karno Tinanding Pudhak Sategal dapur (shape) with 7 luk (waves).

 

Dapur Karno Tinanding Pudhak Sategal is forged with two 'forks' symbolizing a pudhak leaf located in the sor-soran. For the keris, there is no special rule regarding the different positions of the pudhak sategale position between the front and back, it really depends on the creativity of the Empu. There are fronts and backs that are evenly parallel, there are those whose fronts are higher, or vice versa. There is an interesting note about the ricikan pudhak sategal written by Bambang Harsrinuksmo in the book Keris Jawa. According to him, the ricikan pudhak sategal only existed in the Late Mataram era and only became popular during the Surakarta era. A piece of dry land with an uneven surface landscape, the irrigation of which is very dependent on rainwater (as it will be dry and difficult to work during the dry season), usually the land is planted with seasonal or annual crops and separated from the area around the house referred to by the Javanese as "tegal" (another term for gardens, fields or rice paddies). So "Pudhak Sategal" can literally mean pandhan flowers fully spread out as far as the eye can see in a dry field.

If both young and old pandanus leaves have qualities that carry a wonderful aroma, it teaches us that we should live our lives in a positive way and not get caught up in negative thoughts that make us miss opportunities and possibilities. In addition to the special 'forks', that dapur shows a kembang kacang on both sides of the wilah.

 

In addition, the wilah is forged with a clear Ngulit Semangka pamor. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

 

The keris is housed in a Solo gayaman warangka of the noble Trembalo wood. A blewah (half open) pendok covers the gandar.

 

The isi of this keris is noticeably present and easily communicates with the owner. On request, I will gladly tell you how the ISI has revealed itself.

 

Characteristics:

Dapur: Karno Tinanding Pudhak Sategal 7 luk (turns)

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Amangkurat IV – Sunan Prabu (18th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 48cm.

Length of the Wilah: 36.5 cm.

 

Karno Tinanding Pudhak Sategal keris, kris - Mataram Amangkurat IV-era (18de eeuw) – Wilah met het zeldzame Karno Tinanding Pudhak Sategal dapur (vorm) en Ngulit Semangka pamor.

 

Deze zeldzame Karno Tinanding Pudhak Sategal keris dateert van de Mataram Amangkurat IV-era (18de eeuw).

 

De wilah (kling) is gesmeed met het zeer zeldzame Karno Tinanding Pudhak Sategal dapur (vorm) met 7 luk (bochten).

 

Dapur Karno Tinanding Pudhak Sategal is gesmeed met twee ‘vorken’ die een pudhak-blad symboliseren die gelegen zijn in de sor-soran. Voor de keris is er geen speciale regel met betrekking tot de verschillende posities van de pudhak sategale positie tussen de voor- en achterkant, het hangt echt af van de creativiteit van de Empu. Er zijn voor- en achterkanten die gelijkmatig evenwijdig zijn, er zijn er waarvan de voorkanten hoger zijn, of omgekeerd. Er is een interessante opmerking over de ricikan pudhak sategal die door Bambang Harsrinuksmo in het boek Keris Jawa is geschreven. Volgens hem bestond de ricikan pudhak sategal alleen in het Late Mataram-tijdperk en werd pas populair tijdens het Surakarta-tijdperk. Een stuk droog land met een oneffen oppervlaktelandschap, waarvan de irrigatie erg afhankelijk is van regenwater (omdat het tijdens het droge seizoen droog en moeilijk te bewerken zal zijn), meestal is het land beplant met seizoens- of eenjarige gewassen en is het gescheiden uit de omgeving rond het huis door de Javanen aangeduid als "tegal" (een andere term met tuinen, velden of rijstvelden). Dus "Pudhak Sategal" kan letterlijk pandhan-bloemen betekenen die volledig zijn uitgespreid zover het oog reikt in een droog veld.

Als zowel jonge als oude pandanusbladeren eigenschappen hebben die een heerlijk aroma met zich meedragen leert dat ons dat wij ons leven moeten leven op een positieve wijze en moeten we niet vestrengeld raken in negatieve gedachtes waardoor wij kansen en mogelijkheden over het hoofd zien. Naast de bijzondere ‘vorken’ vertoont die dapur een kembang kacang aan beide zeiden van de wilah.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met een heldere Ngulit Semangka pamor. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. 

 

De keris huist in een Solo gayaman warangka van het edele Trembalo hout. Een blewah (half open) pendok bedekt de gandar.

 

De isi van deze keris is merkbaar aanwezig en komt makkelijk in communicatie met de eigenaar. Op verzoek vertel ik u graag hoe de isi zich heeft geopenbaard.

 

Kenmerken:

Dapur: Karno Tinanding Pudhak Sategal 7 luk (bochten)

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Amangkurat IV – Sunan Prabu (18de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 48cm.

Lengte van de Wilah: 36,5cm.

 

Karno Tinanding Pudhak Sategal keris, kris Mataram Amangkurat IV era -18th cent

€ 245,00Price
    bottom of page