top of page

Kalamisani Bali keris, kris - Bali abad XVIII era (18th century) - Large wilah (blade) - Kalamisani dapur - Two pamors - Warangka and gandar of impressive timoho pelet wood.

 

This old Bali keris dates from the Bali abad XVIII era (18th century) era and is an impressive sight in every way. To begin with, the warangka and gandar are carved from beautiful timoho pelet wood. On the gandar, dark bands seem to wrap around the almost gold-colored wood. The warangka is carved to Kekandikan model. In Balinese history, these sheath shapes were only worn by monarchs and high-ranking persons.

 

The spectacle continues when the hefty wilah (blade) is pulled from the sheath. The wilah is forged after Kalamisani dapur. Kalamisani ratuning wisa, is interpreted as a human condition because it is still in the realm of the mind, life in the world when the mind and body are united (birth), or after death. In the spirit realm it is like a bright, bright, bluish, flawless holy light. When he wanders the world, his lust enjoying the charm of the world can be a poison spreading in his life. Poison can be beneficial to life, on the contrary, a life that was originally calm can also become poison. But actually it has a hidden power called arta power or wisdom which is a source of extraordinary power by always remembering its origin and identity. Kris is like a life guide. Life must be straight and strong. This dapur is strong, but flexible in execution. It gives the owner an insight into the supernatural and allows him to communicate with his precious spirits and get help from them in troubled times.

 

Besides the complex dapur, the wilah is forged with two pamor motifs. One side of the wilah is forged with Ilining warih. Pamor lines run the length of the keris, starting at the base of the Wilah (blade) and continuing to the tip of the Wilah (blade). Some pamor lines are intact, others broken or branched. Ilining Warih means "running water". The pamor lines of this pamor motif run along the length of the Wilah and symbolize flowing water. Water is a symbol of life. The nature of water adapts to the environment around it and can flow where there is space. This pamor has magical powers that will provide the owners with new situations and opportunities in difficult times in his life. Like the philosophy of water that always flows to find its own way from the mountain to the ocean. Ilining Warih also has powers that make it easy for the keris owner to adapt to changing circumstances that will make his career or business flourish and make him successful in life. This pamor is in high demand as it brings good luck to its owner.

 

The other side is forged with Pamor Kelengan. Kelengan kerises absorb negative energy and above all provide protection against all negative influences, it said people, ghosts, diseases or disasters. They also stand for destruction of the existing so that something new can emerge from it. In addition, these kerises possess magical powers that will increase the self-awareness, caution and self-confidence of the owner.

 

At the top is an antique copper handle that is wrapped with braided copper wire in a diamond pattern.

 

The isi of this keris is also special. It allows the owner to communicate with the upper world which gives him strength and enables him to overcome life problems.

 

Dimensions:

Total length: 67cm.

Keris length: 59.5 cm.

Length of the Wilah: 45.5cm.

 

Kalamisani Bali keris, kris – Bali abad XVIII era (18de eeuw) – Forse wilah (kling) – Kalamisani dapur – Twee pamors – Warangka en gandar van indrukwekkend timoho pelet hout.

 

Deze oude Bali keris stamt van de Bali abad XVIII era (18de eeuw) era en is in alle opzichten een indrukwekkende verschijning. Om te beginnen zijn de warangka en gandar gesneden van prachtig timoho pelet hout. Op de gandar lijken donkere banden het haast goudkleurige hout te omwikkelen. De warangka is gesneden naar Kekandikan model. In Balinese historie werden deze schedevormen uitsluitend door vorsten en hooggeplaatste personen gedragen.

 

Het schouwspel zet zich voort wanneer de forse wilah (kling) uit de schede wordt getrokken. De wilah is gesmeed naar Kalamisani dapur. Kalamisani ratuning wisa, wordt geïnterpreteerd als een menselijke toestand omdat het nog steeds in het rijk van de geest is, leven in de wereld wanneer de geest en het lichaam verenigd zijn (geboorte), of na de dood. In het geestenrijk is hij als een helder, helder, blauwachtig, onberispelijk heilig licht. Wanneer hij door de wereld dwaalt, kan zijn lust die de charme van de wereld geniet, een gif zijn dat zich in zijn leven verspreidt. Gif kan gunstig zijn voor het leven, integendeel, een leven dat oorspronkelijk kalm was, kan ook vergif worden. Maar eigenlijk heeft het een verborgen kracht die arta-kracht of wijsheid wordt genoemd en die een bron van buitengewone kracht is door altijd de oorsprong en identiteit te onthouden. Kris is als een levensbegeleiding. Het leven moet recht en sterk zijn. Dit dapur is sterk, maar flexibel in de uitvoering. Het geeft de eigenaar inzicht in het bovennatuurlijke en stelt hem instaat om met zijn dierbare geesten te communiceren en hulp van hen te krijgen in moeilijke tijden.

 

Naast de complexe dapur is de wilah gesmeed met twee pamor motieven. De ene zijde van de wilah is gesmeed met Ilining warih. Pamorlijnen lopen langs de lengte van de keris, beginnend bij de basis van de Wilah (kling) en doorlopend tot de punt van de Wilah (kling). Sommige pamorlijnen zijn intact, andere zijn gebroken of vertakt. Ilining Warih betekent "stromend water". De pamorlijnen van deze pamormotief draaien langs de lengte van de Wilah en symboliseren stromend water. Water is een symbool van leven. De aard van water past zich aan de omgeving eromheen aan en kan stromen waar ruimte is. Deze pamor heeft magische krachten die de eigenaren in moeilijke tijden in zijn leven nieuwe situaties en mogelijkheden zullen bieden. Zoals de filosofie van water dat altijd stroomt om zijn eigen weg te vinden van de berg naar de oceaan. Ilining Warih heeft ook krachten die het de eigenaar van de keris gemakkelijk maken om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden die zijn carrière of bedrijf zullen laten floreren en hem succesvol in het leven zullen maken. Dit pamor is erg gewild omdat het de eigenaar veel geluk brengt.

 

De andere zijde is gesmeed met pamor Kelengan. Kelengan kerissen absorberen negatieve energie en geven vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden zei het personen, geesten, ziektes of rampen. Ze staan ook voor vernietiging van het bestaande zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Daarnaast bezitten deze kerissen magische krachten die de zelfbewustheid, voorzichtigheid en zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

Aan de bovenzijde prijkt een antieke, koperen greep dat is omwikkeld met gevlochten koperdraad in ruitjespatroon.

 

De isi van deze keris is eveneens bijzonder. Het stelt de eigenaar instaat om te communiceren met de bovenwereld die hem kracht geven en hem instaat stellen om levensproblemen te overwinnen.

 

Afmetingen:

Totale lengte: 67cm.

Lengte van de Keris: 59,5cm.

Lengte van de Wilah: 45,5cm.

 

 

 

Kalamisani Bali keris, kris - Bali abad XVIII era (18th century) - Two pamors

€ 495,00Price
    bottom of page