top of page

Kabeala sword – Sumbawa, Goa, Indonesia – Mid 18th century - Silver sheath with elaborate decorations – Hilt of horn – Long blade.

 

The Island of Sumbawa is situated in the central-southern part of Indonesia. Between 1620 and 1958 A.D. the eastern part of the island was ruled by the Bima Sultanate. For the most part, Bima was a stable kingdom and a prosperous hub of trade under strong Islamic and Hindu cultural influences. Kabeala was the East Sumbanese word for parang, which in turn is Indonesian for sword.

 

This example

A rather fine specimen of this type. The blade with a pronounced widening towards the tip. The top section, seen from the side, seems to consist of two billets that have been folded back over themselves and then joined. Each "fold" is reminiscent of Tibetan "hairpin forging".

 

The downward curving hilt is carved from a single piece of black water buffalo horn. The grain in the horn nicely follows the shape of the hilt. The pistol shape at first looks odd on what is purely a cutting weapon, but it actually enables the user to add leverage to the cut with the little finger placed just behind the notch near the end.

 

The wooden scabbard is entirely covered with silver sheet. The silver is of high purity as indicated by the blueish hue in its tarnish. It consists of three pieces, a mouthpiece, end piece and a plate covering the midsection. Mouth and end pieces are joined at the seem while the middle section is joined in the middle of what would be the inside of the scabbard, worn against the body. The other side is much more finely worked, including the detail in the repousse decoration.

 

The decoration consists of floral scrollwork, floral sprays, vegetal borders, and geometric shapes worked in repousse and then chased for added detail. The style reminds of Javanese work.

 

Conclusion

Sumbawa kabaela are fairly rare on the market, and when encountered most are simple affairs with wooden scabbards held together by bands of rattan. Among those that are entirely silver-clad, the work on this example ranks quite well.

 

Dimensions:

Total length: 47,5cm

Length of the Kabeala: 45cm.

Length of the blade: 34cm.

 

Kabeala-zwaard - Sumbawa, Goa, Indonesië - Midden 18e eeuw - Zilveren schede met uitgebreide versieringen - Greep van hoorn – Lange kling.

 

Het eiland Sumbawa ligt in het centraal-zuidelijke deel van Indonesië. Tussen 1620 en 1958 na Christus werd het oostelijke deel van het eiland geregeerd door het Bima-sultanaat. Bima was voor het grootste deel een stabiel koninkrijk en een welvarend handelscentrum onder sterke islamitische en hindoeïstische culturele invloeden. Kabeala was het Oost-Sumbanese woord voor parang, wat op zijn beurt Indonesisch is voor zwaard.

 

Dit voorbeeld

Een vrij fraai exemplaar van dit type. De kling met een uitgesproken verwijding naar de punt toe. Het bovenste gedeelte, van opzij gezien, lijkt te bestaan ​​uit twee knuppels die over zichzelf zijn teruggevouwen en vervolgens zijn samengevoegd. Elke "vouw" doet denken aan het Tibetaans "haarspeldsmeden".

 

Het naar beneden gebogen greep is uit één stuk zwarte waterbuffelhoorn gesneden. Het graan in de hoorn volgt mooi de vorm van de greep. De pistoolvorm ziet er in eerste instantie vreemd uit voor wat puur een snijwapen is, maar het stelt de gebruiker in feite in staat om de snede te versterken met de pink net achter de inkeping bij het einde.

 

De houten schede is geheel bedekt met bladzilver. Het zilver is van hoge zuiverheid, zoals blijkt uit de blauwachtige tint in zijn aanslag. Het bestaat uit drie delen, een mondstuk, een eindstuk en een plaat die het middendeel bedekt. De mond- en eindstukken zijn bij de naad verbonden, terwijl het middelste gedeelte wordt samengevoegd in het midden van wat de binnenkant van de schede zou zijn, die tegen het lichaam wordt gedragen. De andere kant is veel fijner bewerkt, inclusief het detail in de repousseer decoratie.

 

De decoratie bestaat uit bloemenkrullen, bloemensproeiers, plantaardige randen en geometrische vormen die in repousseer zijn bewerkt en vervolgens zijn gejaagd voor extra details. De stijl doet denken aan Javaans werk.

 

Gevolgtrekking

Sumbawa kabaela zijn tamelijk zeldzaam op de markt, en wanneer ze worden aangetroffen, zijn de meeste eenvoudige zaken met houten scheden bij elkaar gehouden door rotanbanden. Onder degenen die volledig met zilver zijn bekleed, scoort het werk aan dit voorbeeld redelijk goed.

 

Dimensies:

Totale lengte: 47,5cm

Lengte van de Kabeala: 45cm.

Lengte van het lemmet: 34cm.

 

Kabeala sword – Sumbawa, Goa, Indonesia – Mid 18th century

€ 250,00Price
    bottom of page