top of page

Jaran Guyang keris, kris – Sumatra, Indonesia - Abad XVII (17th century) - Sheath and handle of finely driven silver - Impressive Bungo pamor.

 

This antique keris dates from the 17th century and has a majestic appearance.

 

The sheath and hilt are made of very finely driven silver after typical Minangkabau model. Both the sheath and the handle are decorated with finely embossed floral motifs. A work of art that continues to fascinate.

 

The wilah dates from the 17th century and is forged to Jaran Guyang dapur (shape).

 

Dapur Jaran Guyang itself means bathed horse (jaran) (guyang). Therefore, the philosophy is that horses are happy animals when they bathe. If the owner or human bathes the horse happily and voluntarily, the animal will obey and appreciate the bond with its owner. This is a symbol of human relations based on compassion. The aim of a master Empu to forge a kris is certainly not for pragmatic purposes, but for the sake of teaching noble teachings, by forging the Dapur and Pamor to make it an heirloom. Keris jaran guyang actually preserves meaning in terms of romance according to Javanese philosophy. As is known, 'asmaragama' for Javanese also has a spiritual dimension. Sex in the sense of Java is not a lust, but is the first gate for people to understand the two main concepts in Javanese cultural relations, namely the concept of 'sangkan paraning dumadi' (related to the origin of life) and the concept of maneuvering Kawula-Gusti (the main goal of life, namely unity with the supreme).

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with a striking light gray Sumatran pamor motif Bungo. This prestigious pamor motif helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, increasing both his wealth and achieving his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor spheres are like the different ways that lead to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

This keris belonged to a wealthy Indonesian family that is active in the palm oil industry. This beloved pusaka was owned by this family for generations. Around the end of the 19th century, the family had the beautiful silver sheath made because the old sheath had perished.

 

Characteristics:

Dapur: Jaran Guyang

Pamor: Bungo

Tangguh: Minangkabau, abad XVII (17th century)

Warangka: Minangkabau

 

Dimensions:

Total length: 48cm

Length of the Keris: 42cm.

Length of the Wilah: 35cm.

 

Jaran Guyang keris, kris – Sumatra, Indonesië - Abad XVII (17de eeuw) -  Schede en greep van fijn gedreven zilver – Indrukwekkende Bungo pamor.

 

Deze antieke keris stamt van de 17de eeuw en heeft een majestueuze uitstraling.

 

De schede en greep zijn naar typisch Minangkabau model gemaakt van zeer fijn gedreven zilver. Zowel de schede als de greep zijn versierd met fijn gedreven florale motieven. Een kunstwerk dat blijft facineren.

 

De wilah stamt van de 17de eeuw en is gesmeed naar Jaran Guyang dapur (vorm).

 

Dapur Jaran Guyang zelf betekent gebaad paard (jaran) (guyang). Daarom is de filosofie dat paarden gelukkige dieren zijn wanneer zij baden. Als de eigenaar of mens het paard gelukkig en vrijwillig baadt, zal het dier gehoorzamen en de band met zijn eigenaar waarderen. Dit is een symbool van menselijke relaties op basis van mededogen. Het doel van een meester Empu om een ​​kris te smeden is zeker niet voor pragmatische doeleinden, maar omwille van het onderwijzen van nobele leringen, door het smeden van de Dapur en Pamor om het tot een erfstuk te maken. Keris jaran guyang bewaart eigenlijk betekenis in termen van romantiek volgens de Javaanse filosofie. Zoals bekend heeft ‘asmaragama’ voor Javanen ook een spirituele dimensie. Seks in de zin van Java is geen lust, maar is de eerste poort voor mensen om de twee belangrijkste concepten in de Javaanse culturele relaties te begrijpen, namelijk het concept van ‘sangkan paraning dumadi’ (gerelateerd aan de oorsprong van het leven) en het concept van het manoeuvreren van Kawula-Gusti (het belangrijkste doel van het leven, namelijk eenheid met de oppermachtige).

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met een opvallend licht grijze Sumatraanse pamormotief Bungo. Dit prestigieuze pamormotief helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamor sferen zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Deze keris is afkomstig van een vermogende Indonesische familie die generaties lang actief is in de palmolie industrie. Deze geliefde pusaka was generatieslang in bezit van deze familie. Rond het eind van de 19e eeuw heeft de familie de prachtige, zilveren schede laten maken omdat de oude schede was vergaan.

 

Kenmerken:

Dapur: Jaran Guyang

Pamor: Bungo

Tangguh: Minangkabau, abad XVII (17de eeuw)

Warangka: Minangkabau

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48cm

Lengte van de Keris: 42cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

 

Jaran Guyang keris, kris – Sumatra, Indonesia - Abad XVII (17th century)

€ 495,00Price
    bottom of page