top of page

Jalak Ngore, Bonaspati kinatah emas keris, kris – Wilah with the rare pamor Tebu Kineret, Jalak Ngore dapur and a Bonaspati of kinatah (gold) on the gandik – Blewah gold plated pendok.

(Article number: 1612 )

 

This exclusive and rare keris dates to the Paku buwono X-era (20th century).

 

A misconception that keris forged in the 20th century would be less than antique keris is certainly not true in this case. The forging art of this keris is proof that a high and powerful Empu forged this keris. The quality is high and surpasses many antique keris.

 

To start with, the wilah is forged with the rare pamor Tebu Kineret. This pamor motif requires a high mastery of the Empu. Tebu Kineret refers to sugar cane. Tebu (sugar cane) is a plant used for making sugar and it tastes sweet, kineret means pulled or dragged. So that the philosophical meaning in a Keris Pamor Tebu Kineret is the hope that the owner continuously has the sweetness of beauty in life. Philosophically, the happiness of this pamor is very deep, the elements are sweetness or ease of continuous business achievements, a glorious career and a harmonious and intimate household. Each keris in ancient times was made with good intentions and purposes, so that its owner instilled positive qualities in every existing philosophy. So that it becomes the character and culture of the community. Therefore, it is desirable for the Javanese people to have at least one pusaka (heirloom) keris for every adult and married man. This pamor motif is rarely found, or the prestige keris can be said to be rare because few Empus possess the mastery to forge it.

 

The perfection continues with the Bonaspati mask in kinatah (gold) that can be admired on the gandhik. The ganja is also decorated with complex kinatah decorations.

 

In addition to the rare pamor and kinatah forging, the wilah is forged to Jalak Ngore dapur (shape). Dapur Jalak Ngore is a symbol of attaining happiness and being free from all life problems related to material things. For the Javanese starlings (Jalak) are symbols of good luck. They give a sense of pleasure that takes away sadness. When a starling flaps its wings loudly (Ngore), it makes an effort to find food (income) to meet the needs of its family. When foraging for food, starlings return favors to others, such as eating parasites from the back of a buffalo. A starling is also very loyal to its mate. This dapur possesses magical powers that help its owner to release and solve difficulties and problems. It increases his perseverance, so that the owner realizes his goals in life and knows how to meet his necessities in life, thus guaranteeing peace and harmony in his relationship and family. In addition, the social character of the owner of the keris is enhanced and he is much loved and respected in his work and private environment.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of the noble Stigi wood. A gold plated bewah pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Jalak Ngore

Pamor: Tebu Kineret

Tangguh: Mataram

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Stigi

 

Dimensions:

Total length: 52.5cm.

Length of the Keris: 48.5 cm.

Length of the Wilah: 37.5 cm.

 

Jalak Ngore, Bonaspati kinatah emas keris, kris – Wilah met het zeldzame pamor Tebu Kineret, Jalak Ngore dapur en een Bonaspati van kinatah (goud) op de gandik – Blewah goud vergulde pendok.

 

Deze bijzondere en zeldzame keris stamt van de Paku buwono X-era (20e eeuw).

 

Een misconceptie dat kerissen die gesmeed zijn in de 20ste eeuw minder zouden zijn als antieke kerissen is in dit geval beslist niet waar. De smeedkunst van deze keris is het bewijs dat een hoge en krachtige Empu deze keris heeft gesmeed. De kwaliteit is hoogstaand en overtreft menige antieke kerissen.

 

Om te beginnen is de wilah is gesmeed met het zeldzame pamor Tebu Kineret. Dit pamor-motief vereist een hoog meesterschap van de Empu. Tebu Kineret refereert aan suikerriet. Tebu (suikerriet) is een plant die wordt gebruikt voor het maken van suiker en het smaakt zoet, kineret betekent getrokken of gesleept. Zodat de filosofische betekenis in een Keris Pamor Tebu Kineret de hoop is dat de eigenaar continu de zoetheid van schoonheid in het leven heeft. Filosofisch gezien is het geluk van dit pamor erg diep, de elementen zijn zoetheid of het gemak van continue zakelijke prestaties, een glorieuze carrière en een harmonieus en intiem huishouden. Elke keris in de oudheid werd gemaakt met goede bedoelingen en doeleinden, zodat de eigenaar positieve eigenschappen in elke bestaande filosofie bijbracht. Zodat het, het karakter en de cultuur van de gemeenschap wordt. Daarom is het voor het Javaanse volk wenslijk om voor elke volwassen en getrouwde man ten minste één pusaka (erfstuk) keris te hebben. Dit pamormotief wordt zelden gevonden, of men kan zeggen dat de prestige keris zeldzaam is omdat maar weinig Empu’s het meesterschap bezitten om het te smeden.

 

De perfectie gaat verder met de Bonaspati masker uitgevoerd in kinatah (goud) die te bewonderen is op de gandhik. Ook de ganja is gedecoreerd met complexe kinatah versieringen.

 

Naast het zeldzame pamor en kinatah smeedwerk is de wilah gesmeed naar Jalak Ngore dapur (vorm). Dapur Jalak Ngore is een symbool van het bereiken van geluk en vrij zijn van alle levensproblemen die met materiële zaken te maken hebben. Voor de Javanen zijn spreeuwen (Jalak) symbolen van goed geluk. Zij geven een gevoel van plezier waardoor verdriet wordt weggenomen. Wanneer een spreeuw luid met zijn vleugels klappert (Ngore) doet hij een poging om voedsel te vinden (inkomen) om aan de behoeften van zijn gezin te voldoen. Bij het zoeken naar voedsel verlenen spreeuwen wederdiensten aan anderen, zoals het eten van parasieten van de rug van een buffel. Een spreeuw is ook zeer loyaal aan zijn partner. Dit dapur bezit magische krachten die de eigenaar helpt om moeilijkheden en problemen los te laten en op te lossen. Het verhoogt zijn doorzettingsvermogen waardoor de eigenaar zijn doelen in het leven verwezenlijkt en ruimschoots in zijn levensbehoefte weet te voorzien waardoor rust en harmonie in zijn relatie en gezin gewaarborgd wordt. Daarnaast wordt het sociale karakter van de eigenaar van de keris versterkt en hij zeer geliefd en gerespecteerd is in zijn werk- en privéomgeving.  

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het edele Stigi hout. Een goud vergulde bewah pendok bedekt de gandar.

Kenmerken:

Dapur: Jalak Ngore

Pamor: Tebu Kineret

Tangguh: Mataram

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Stigi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 52,5cm.

Lengte van de Keris: 48,5cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

 

 

 

Jalak Ngore, Bonaspati kinatah emas keris, kris – pamor Tebu Kineret -Bonaspati

€ 525,00Price
    bottom of page