top of page

Large Kujang Ciung – Cirebon abad XIX (19th century) – Ciung wilah (blade) with a snow white Pendarigan Kebak pamor – Mega Mendung hilt – Matching scabbard.

 

This large Kujang Ciung dates from the Cirebon abad XIX era (19th century).

 

The kujang is filled with mysteries. It is said to possess a magical power with a high spiritual purpose. Embodied in its original figure lay the philosophy of the ancient Sundanese with their Hindu heritage. It is clear from the foregoing that this mystical weapon was created to be more of a talisman, a symbolic and spiritual artifact, than a weapon. This is especially considered so in contemporary times. This Kujang is also spiritually charged. I will be happy to tell you more about this upon request.

 

This Kujang measures no less than 52 cm. I had the wilah (blade) ritually and professionally washed in Indonesia, so that the snow white Pendarigan Kebak pamor that covers almost the entire wilah stands out beautifully against the black background of the wilah.

 

Pendaringan Kebak is synonymous with a full rice box. In the past, Javanese used to store rice in a large wooden box. A full rice chest symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Wos Wutah with the difference that Pendaringan Kebak's powers are many times stronger. This keris brings peace and quiet in the family, it allows the owner to grow faster in his career and for entrepreneurs it brings business success. Not only does it bring abundant prosperity but it also enhances the owner's social character and generosity.

 

In addition to the special pamor, the wilah is forged to Ciung dapur (shape). A Kujang is very often given a name adapted to the type, shape and function of the Kujang itself, including the basic form of animals that occur in the natural environment. The name of the Kujang is also closely related to the image of something sacred. Kujang Ciung, for example, bases its shape on the shape of the Ciung bird. In mythology, the ciung bird is considered to be an animal of the upper world with a beautiful and rambunctious appearance when perched on a tree branch, agile and has a loud song. Ciung is a reflection of intelligence, good at diplomacy and handsome. The other beliefs come from the Sundanese people (West Java). The Ciung bird is considered the "Reject Bala" bird. The myth that developed states that keeping a bird in a house is said to keep the owner away from all misfortune or disaster. The eyes or holes in the kujang are small holes in the wilah of the kujang that were initially covered with metal (usually gold or silver) or precious stones. But most of what is found today is only the rest in the form of tiny holes. The eyes on the wilah show a symbol of the position or status of the wearer. This Kujang has 7 eyes, a sign that it belonged to a high-ranking person.

 

The top of the Kujang is adorned with a detailed Mega Mendung (large clouds) hilt. The Kujang is housed in a matching sheath with floral motifs on the front.

 

Characteristics:

Dapur: Ciung

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Cirebon abad XIX (19th century)

 

Dimensions:

Total length: 54.5cm.

Length of the Kujang: 52cm.

Length of the Wilah: 35cm.

Forse Kujang Ciung – Cirebon abad XIX (19de eeuw) – Ciung wilah (kling) met een spierwitte Pendarigan Kebak pamor – Mega Mendung greep – Passende schede.

 

Deze forse Kujang Ciung dateert van de Cirebon abad XIX-era (19de eeuw).

 

De kujang is gevuld met mysteries. Naar verluidt bezit het het een magische kracht met een hoog spiritueel doel. Belichaamd in zijn oorspronkelijke figuur lag de filosofie van de oude Sundanese met hun hindoeïstische erfgoed. Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat dit mystieke wapen is gemaakt om meer een talisman te zijn, een symbolisch en spiritueel kunstvoorwerp, dan een wapen. Dit wordt vooral zo beschouwd in de hedendaagse tijd. Ook deze Kujang is spiritueel geladen. Op verzoek vertel ik u hier graag meer over.

 

Deze Kujang meet maar liefst 52cm. Ik heb de wilah (kling) ritueel en professioneel laten wassen in Indonesie waardoor de spierwitte Pendarigan Kebak pamor dat bijna de gehele wilah bedekt prahtig afsteekt tegen de zwarte achtergrond van de wilah.

 

Pendaringan Kebak staat synoniem een volle rijst kist. In het verleden bewaarden Javanen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van deze pamor komt overeen met die van pamor Wos Wutah met dit verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en in de familie, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière en bij ondernemers brengt het zakelijk succes. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart maar het versterkt ook het sociale karakter en vrijgevigheid van de eigenaar.

 

Naast het bijzondere pamor is de wilah gesmeed naar Ciung dapur (vorm). Een Kujang krijgt heel vaak een naam die is aangepast aan het type, de vorm en de functie van de Kujang zelf, inclusief de basisvorm van dieren die in de natuurlijke omgeving voorkomen. De naam van de Kujang hangt ook nauw samen met de afbeelding van iets heiligs. Kujang Ciung, bijvoorbeeld, baseert zijn vorm op de vorm van de Ciung-vogel. In de mythologie wordt de ciung-vogel beschouwd als een dier van de bovenwereld met een mooi en onstuimig uiterlijk wanneer hij op een boomtak zit, behendig en een luid lied heeft. Ciung is een weerspiegeling van intelligentie, goed in diplomatie en knap. De andere overtuigingen zijn afkomstig van het Soendanese volk (West-Java). De Ciung-vogel wordt beschouwd als de "Reject Bala" -vogel. De mythe die zich ontwikkelde stelt dat als je in een huis een vogel houdt, er wordt gezegd dat de eigenaar weggehouden wordt van alle ongeluk of rampspoed. De ogen of gaten in de Kujang zijn kleine gaatjes in de wilah van de Kujang die aanvankelijk bedekt waren met metaal (meestal goud of zilver) of edelstenen. Maar het meeste van wat tegenwoordig wordt gevonden, is alleen de rest in de vorm van kleine gaatjes. De ogen op de wilah tonen een symbool van de positie of status van de drager. Deze Kujang heeft 7 ogen, een teken dat het heeft toebehoord aan een hooggeplaatst persoon.

 

Aan de bovenzijde van de Kujang prijkt een gedetailleerde Mega Mendung (grote wolken) greep. De Kujang huist in een passende schede met florale motieven aan de voorzijde.

 

Kenmerken:

Dapur: Ciung

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Cirebon abad XIX (19de eeuw)

 

Afmetingen:

Totale lengte: 54,5cm.

Lengte van de Kujang: 52cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

 

Indonesian Ciung Kujang - 19th century - Pamor blade - Mega Mendung hilt

€ 270,00Price
    bottom of page