top of page

Impressive Tilam Upih keris, kris - Madura Sepuh era (15th century) - Silver Jung Isi Dunya pamor - Beautiful bunton pendok - Gayaman warangka made of Pelet Mbeleng Sapi wood.

 

The wilah of this keris dates from the Madura Sepuh era (15th century) and is forged to Tilam Upih dapur (shape).

 

Dapur Tilam Upih is a straight dapur keris, classified as very simple with no other bells and whistles. It is said that the Dhapur Tilam Upih was first forged by Empu Brama Kadhali in the Nata Praja Buddawaka era.

 

The popularity of this dapur is for good reason, it is a dapur that is neat and not too crowded which makes many people willing to wear it. On the other hand, there is a strong belief in the community so far that isoteric, powerful heirlooms are usually found in a simple (straight) dhapur such as brojol and tilam upih and not in the more complex dapurs. Moreover, according to ancient accounts, almost all qualified masters of the Pajajaran era preached to Mataram the two dapurs in their spiritual works. It is said that one of the wali sanga, namely Kanjeng Sunan Kalijaga, once suggested to his followers that the first pusaka kerises he has is a keris with a Tilam Upih dapur. According to him, a keris with this dapur can be a loyal follower / friend in times of joy and sorrow, when the owner is concerned or when he is victorious. Tilam Upih has a philosophical meaning. Tilam Upih, as a symbol of women. It means that treating the keris is the same as treating women. Keris is a symbol of a mother's love that never goes out of style, even though milk no longer flows; mother's love is eternal. Likewise, a father's compassion for his children and a husband for his wife should never diminish. In fact, the keris Tilam Upih is a symbol of a woman that always accompanies the symbol of masculinity. That is why the dhapur Tilam Upih keris, when viewed in a meaningful way, deserves to be considered a pusaka because it is feminine, full of symbols of princess and compassion. A keris with Tilam Upih dapur has magical properties that strengthen the owner in his masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to support and protect his family.

 

The striking, silver-colored Jung Isi Dunya pamor covers almost the entire wilah (blade). This pamor motif is classified as rare, especially if it is forged on old kerisse from the Madura era. Due to its rarity, this pamor motif is sought after by keris collectors. The image of this pamor is classified as pamor Mlumah. It is formed by several small circular pamor spheres surrounded by larger circular shapes.

 

The keris resides in a Yogya gayaman warangka carved from the striking Pelet Mbeleng Sapi wood. A very finely driven Bonton pendok with complex motifs covers the gandar.

 

The Isi of this ancient keris is strong and vibrant. It has revealed itself to me as an old teacher in the spiritual world.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Jung Isi Dunya

Tangguh: Madura Sepuh, Empu Koso (Abad XV)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Pelet Mbeleng Sapi Wood

 

Dimensions:

Total length including: 48.5 cm.

Length of the Keris: 47.5 cm.

Length of the Wilah: 37.5 cm.

 

Indrukwekkende Tilam Upih keris, kris – Madura Sepuh era (15e eeuw) – Zilveren Jung Isi Dunya pamor – Prachtige bunton pendok – Gayaman warangka van Pelet Mbeleng Sapi hout.

 

De wilah van deze keris stamt van de Madura Sepuh era (15de eeuw) en is gesmeed naar Tilam Upih dapur (vorm).

 

Dapur Tilam Upih is een keris met een rechte dapur keris, geclassificeerd als zeer eenvoudig zonder andere toeters en bellen. Naar verluidt werd de Dhapur Tilam Upih voor het eerst werd gesmeed door Empu Brama Kadhali in het Nata Praja Buddawaka-tijdperk.

 

De populariteit van deze dapur is niet zonder reden, het is een dapur die net is en niet te druk, waardoor veel mensen bereid zijn om het te dragen. Aan de andere kant is er tot nu toe een sterk geloof in de gemeenschap dat isoterische, krachtige erfstukken meestal worden gevonden in een eenvoudige (rechte) dhapur zoals brojol en tilam upih en niet in de meer complexe dapurs. Bovendien predikten volgens oude verslagen bijna alle gekwalificeerde meesters uit het Pajajaran-tijdperk tot Mataram de twee dapurs in hun spirituele werken. Er wordt gezegd dat een van de wali-sanga, namelijk Kanjeng Sunan Kalijaga, eens aan zijn volgelingen heeft voorgesteld dat de eerste pusaka kerissen die hij heeft een keris is met een Tilam Upih dapur. Volgens hem kan een keris met dit dapur een trouwe volgeling / vriend zijn in tijden van vreugde en verdriet, wanneer de eigenaar bezorgd is of wanneer hij zegeviert. Tilam Upih bevat een filosofische betekenis. Tilam Upih, als een symbool van de vrouw. Het betekent dat het behandelen van de keris hetzelfde is als het behandelen van vrouwen. Keris is een symbool van de liefde van een moeder die nooit uit de mode raakt, ook al vloeit er geen melk meer; moeders liefde is eeuwig. Evenzo mag het medeleven van een vader voor zijn kinderen en een echtgenoot voor zijn vrouw nooit afnemen. In feite is de keris Tilam Upih een symbool van een vrouw die altijd het symbool van mannelijkheid begeleidt. Dat is de reden waarom de dhapur Tilam Upih keris, als hij op een zinvolle manier wordt bekeken, het verdient het om als een pusaka te worden beschouwd, omdat hij vrouwelijk is, vol met symbolen van prinses en mededogen. Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

Het opvallende, zilverkleurige Jung Isi Dunya pamor bedekt bijna de gehele wilah (kling). Dit pamor motief wordt geclassificeerd als zeldzaam vooral als het is gesmeed op oude kerisse uit het Madura tijdperk. Vanwege de zeldzaamheid is dit pamor motief gewild bij keris verzamelaars. De afbeelding van dit pamor wordt geclassificeerd als pamor Mlumah. Het wordt gevormd door meerdere kleine cirkelvormige pamor sferen die worden omringd door grotere circulaire vormen.

 

De keris huist in een Yogya gayaman warangka dat gesneden is van het opvallende Pelet Mbeleng Sapi hout. Een zeer fijn gedreven bonton pendok met complexe motieven bedekt de gandar.

 

De Isi van deze oude keris is sterk en levendig. Het heeft zich aan mij geopenbaard als een oude leermeester in de spirituele wereld.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Jung Isi Dunya

Tangguh: Madura Sepuh, Empu Koso ( Abad XV )

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Pelet Mbeleng Sapi hout

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief: 48,5cm.

Lengte van de Keris: 47,5cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

 

Impressive Tilam Upih keris, kris - Madura Sepuh era (15th century)

€ 525,00Price
    bottom of page