top of page

Impressive and very powerful Pajang, Tilam Upih keris, kris - Beautiful, antique Tilam Upih wilah - Pajang tangguh (16th century) - Stunning pendaringan kebak pamor.

 

The impressive and very powerful Tilam Upih keris dates from the Pajang era (16th century). The Pajang Kingdom is located in the area of ​​Central Java. The Pajang kingdom continues the Demak kingdom in the north. There was only one king who had ruled in the kingdom of Pajang, namely Sultan Hadiwijaya, who was better known as Jaka Tingkir during his youth. However, as a kingdom with a king reigning in 1551-1582, there were also masters living at the time, one of whom was known as Empu Umyang.

 

A keris from the Pajang era generally has an above average length. The ganja and base of the wilah are broad and the pamor motif was not designed but created. The pamor has a special shine.

 

The wilah of this powerful keris therefore has a rare and beautiful Pendaringan Kebak pamor. The almost shiny silver pamor sparkles against the jet-black background of the wilah.

 

Pendaringan Kebak means a full rice box. In the past, Javanese kept rice in a large wooden box. A full rice box symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Wos Wutah with the difference that the powers of Pendaringan Kebak are many times stronger. This keris brings peace and in the family, it allows the owner to grow faster in his career and for entrepreneurs it brings business success. Not only does it bring abundant wealth but it also enhances the owner's perseverance, creativity, social character and generosity.

 

In addition to the beautiful pamor, the keris is forged after Tilan Upih dapur. Dapur Tilam Upih is also called Tilam Petak or Tilam Putih in other areas of Indonesia. In the Yogyakarta keraton there are at least three heirloom kerises with Tilam Upih dapur, namely KK Pulanggeni, KK Sirap and KK Sri Sadono. According to the science of Sunan Kalijaga percussion symbol, Tilam Upih is a symbol of women. It contains the meaning of Pasemon as one who has loved his keris, his attitude is like a person who loves a woman becoming a garwa, where the memory of his mind is always fixed on him. Like a soldier who considers his gun as a second wife, because a Javanese keris is like a second woman who needs attention, care and love. In Javanese culture, this keris is like one of the symbols of real men.

 

A keris with Tilam Upih dapur has magical properties that enhance the owner's masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to support and protect his family.

 

I myself experience that the Isi of this keris is lively and strong. In accordance with the powers of the dapur and pamor of the keris, the Isi boosts my self-confidence, it challenges me and allows my creativity to be boosted, stimulating me to come up with new ideas and develop them into successful realizations.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Pendaringan kebak

 

Tangguh: Pajang (16th century)

Warangka: Gayaman Solo

 

Dimensions:

Total length: 51.5 cm.

Length of the Keris: 46cm.

Length of the Wilah: 35cm.

 

Imponerend en bijzonder krachtige Pajang, Tilam Upih keris, kris – Prachtige, antieke Tilam Upih wilah – Pajang tangguh (16de eeuw) – Schitterend pendaringan kebak pamor.

 

De imponerend en bijzondere krachtige Tilam Upih keris stamt van de Pajang era (16de eeuw). Het Pajang-koninkrijk ligt in het gebied van Midden-Java. Het Pajang-koninkrijk zet het Demak-koninkrijk in het noorden voort. Er was maar één koning die in het koninkrijk Pajang had geregeerd, namelijk Sultan Hadiwijaya, die tijdens zijn jeugd beter bekend stond als Jaka Tingkir. Echter, als een koninkrijk met een koning die regeerde in 1551-1582, waren er ook meesters die in die tijd leefden, van wie er één bekend stond als Empu Umyang.

 

Een keris uit de Pajang era heeft over het algemeen een bovengemiddelde lengte. De ganja en basis van de wilah zijn breed en het pamormotief is niet ontworpen maar ontstaan. Het pamor heeft een bijzondere glans.

 

De wilah van deze krachtige keris heeft dan ook een zeldzame en prachtige Pendaringan Kebak pamor. De haast glanzende, zilveren pamor schittert tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah.  

 

Pendaringan Kebak betekent een volle rijst kist. In het verleden bewaarden Javanen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van deze pamor komt overeen met die van pamor Wos Wutah met dit verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en in de familie, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière en bij ondernemers brengt het zakelijk succes. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart maar het versterkt ook het doorzettingsvermogen, creativiteit, sociale karakter en vrijgevigheid van de eigenaar.

 

Naast het schitterende pamor is de keris gesmeed naar Tilan Upih dapur. Dapur Tilam Upih wordt in andere gebieden in Indonesië ook Tilam Petak of Tilam Putih genoemd. In de Yogyakarta keraton zijn minstens drie erfstuk kerissen met Tilam Upih dapur, namelijk KK Pulanggeni, KK Sirap en KK Sri Sadono. Volgens de wetenschap van het percussiesymbool van Sunan Kalijaga is Tilam Upih een symbool van vrouwen. Het bevat de betekenis van Pasemon als iemand die van zijn keris heeft gehouden, zijn houding is als een persoon die van een vrouw houdt die een garwa wordt, waar het geheugen van zijn geest altijd op hem is gefixeerd. Zoals een soldaat die zijn vuurwapen als een tweede vrouw beschouwt, want een Javaanse keris is als een tweede vrouw die aandacht, verzorging en liefde benodigd. In de Javaanse cultuur is deze keris als een van de symbolen van echte mannen.

 

Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

Zelf ervaar ik dat de Isi van deze keris levendig en sterk is. In overeenstemming met de krachten van de dapur en pamor van de keris geeft de Isi mijn zelfzekerheid een boost, het daagt mij uit en laat mijn creativiteit zegenvieren waardoor ik gestimuleerd word om nieuwe ideeën te bedenken en uit te werken naar succesvolle realisaties.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Pendaringan kebak

 

Tangguh: Pajang (16de eeuw)

Warangka: Gayaman Solo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51,5cm.

Lengte van de Keris: 46cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

 

Impressive and very powerful Pajang, Tilam Upih keris - Pajang tangguh(16th cen)

€ 325,00Price
    bottom of page