top of page

Antique Brojol, Singosari keris, kris – Singosari era (13th century) – Wilah with Ilining warih pamor and Brojol dapur – Silver Surakarta bunton pendok with deeply driven motifs – Antique Nunggak semi Catheng grip – Silver Pari Jatha mendak.

(Article number: 1258)

 

This antique Brojol keris dates from the Singosari era (13th century).

 

At first glance the wilah appears to be forged with Kelengan pamor, but if you look closely you will see fine pamor lines running along the length of the keris, starting at the base of the wilah (blade) and continuing to the tip of the wilah (blade). Some pamor lines are intact, others are broken or branched. Characteristic of pamor Ilining warih. Ilining Warih means "flowing water" in Javanese. The pamor lines of this pamor motif run along the length of the Wilah, symbolizing flowing water. Water is a symbol of life. The nature of water adapts to the environment around it and can flow where there is space. This pamor has magical powers that will bring new situations and possibilities to its owners in difficult times in his life. Like the philosophy of water always flowing to find its own way from the mountain to the ocean. Ilining Warih also has powers that make it easy for the owner of the keris to adapt to changing circumstances that will make his career or business flourish and make him successful in life. It is much sought after as it brings good luck to its owner.

 

In addition, the wilah is forged to Brojol dapur (shape). The philosophy of the dhapur Brojol kris, like a newborn baby, has nothing but surrender to its mother, so we surrender to the spiritual power of the almighty. In fact, with that birth we are again reminded of our origin. Dhapur Brojol can also be interpreted as an embodiment of the human desire to always be able to smooth things over in terms of solving life difficulties. Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It empowers the owner to live his life in a pure, peaceful and quiet way. By living this way, the owner will be protected and he will be impervious to stress and distractions, making him more focused on achieving his goals in life. What is certain is the same as with humans, in this world there will never be a keris that is exactly the same. It is possible that the two keris have the same shape, but still have differences in the pamor motif (this is affected by the forging process). That this keris is masterfully forged is apparent from the condition of the wilah with an estimated age of 700 years, it is still completely untouched and intact.

 

At the top is an antique and detailed carved Nunggak semi Catheng hilt that stands on a silver Pari Jatha mendak with 8 cut stones. A silver Surakarta bunton pendok with deeply embossed motifs covers the gandar.

 

Upon request I will gladly tell you about the providence and spiritual powers of this keris.

 

Characteristics:

Dapur: Brojoli

Pamor: Ilining warih

Tangguh: Singosari – Abad 13 (13th century)

Warangka: Solo ladrang Capu

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 49.5 cm.

Length of the Keris: 46.5 cm.

Length of the Wilah: 36.5 cm.

 

Antieke Brojol, Singosari keris, kris – Singosari-era (13de eeuw) – Wilah met Ilining warih pamor en Brojol dapur – Zilveren Surakarta bunton pendok met diep gedreven motieven – Antieke Nunggak semi Catheng greep – Zilveren Pari Jatha mendak.

 

Deze antieke Brojol keris dateert van de Singosari-era (13de eeuw).

 

Op het eerste gezicht lijkt de wilah gesmeed te zijn met Kelengan pamor maar wie goed kijkt ziet fijne pamor-lijnen lopen langs de lengte van de keris, beginnend bij de basis van de Wilah (kling) en doorlopend tot de punt van de Wilah (kling). Sommige pamorlijnen zijn intact, andere zijn gebroken of vertakt. Kenmerkend voor pamor Ilining warih. Ilining Warih betekent "stromend water" in het Javaans. De pamorlijnen van deze pamormotief draaien langs de lengte van de Wilah en symboliseren stromend water. Water is een symbool van leven. De aard van water past zich aan de omgeving eromheen aan en kan stromen waar ruimte is. Dit pamor heeft magische krachten die de eigenaren in moeilijke tijden in zijn leven nieuwe situaties en mogelijkheden zullen bieden. Zoals de filosofie van water dat altijd stroomt om zijn eigen weg te vinden van de berg naar de oceaan. Ilining Warih heeft ook krachten die het de eigenaar van de keris gemakkelijk maken om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden die zijn carrière of bedrijf zullen laten floreren en hem succesvol in het leven zullen maken. Het is erg gewild omdat het de eigenaar veel geluk brengt.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Brojol dapur (vorm). De filosofie van de dhapur Brojol kris heeft, net als een pasgeboren baby, niets anders dan overgave aan zijn moeder, zo geven wij ons over aan de de spirituele kracht van de almachtige. Sterker nog, met die geboorte worden we weer herinnerd aan onze oorsprong. Dhapur Brojol kan ook worden geïnterpreteerd als een belichaming van het menselijk verlangen om altijd alles te kunnen gladstrijken in termen van het oplossen van levensmoeilijkheden. Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is zijn kracht complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter gericht zijn doelen in het leven bereikt. Wat zeker is, is hetzelfde als bij mensen, in deze wereld zal er nooit een keris zijn die precies hetzelfde is. Het is mogelijk dat de twee kerissen dezelfde vorm hebben, maar toch verschillen in het pamor-motief hebben (dit wordt beïnvloed door het smeedproces). Dat deze keris meesterlijk is gesmeed blijkt uit de conditie van de wilah met een geschatte leeftijd van 700 jaar is het nog steeds geheel onaangetast en intact.

 

Aan de bovenzijde prijkt een antieke en gedetailleerd gesneden Nunggak semi Catheng greep die staat op een zilveren Pari Jatha mendak met 8 geslepen steentjes. Een zilveren Surakarta bunton pendok met diep gedreven motieven bedekt de gandar.

 

Op verzoek vertel ik u graag over de voorzienigheid en geestelijke krachten van deze keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Ilining warih

Tangguh: Singosari – Abad 13 (13de eeuw)

Warangka: Solo ladrang Capu

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 36,5cm.

 

 

Ilining warih pamor – Silver Pari Jatha mendak.

€ 275,00Price
    bottom of page