top of page

Graceful Sengkelat keris, kris - Mataram Amangkurat II era (17th century) - Sengkelat wilah with 13 luk and Beras Wutah Halus pamor - Yogyakarta Ladrang warangka of the noble Cendana Wangi wood - Silver 2-part slorok pendok.

 

The old, elegant wilah (blade) of this Sengkelat keris dates from the Mataram Amangkurat II era (17th century). This era was influenced by Mataram during the reign of Amangkurat I. Therefore, it does not differ much from kerises of the Amangkurat I era. The pasikutan is bright and less harmonious. The pamor motif is strong and attractive. Pamor is used like mlinjon, wutah rice, etc. The iron used also appears to be a mixture of greyish black and shiny white. The length of the blade and the ganja keris is estimated at 35 cm and the total length is 40 cm. This keris is classified as an ancient keris that is believed to have supernatural powers and high potency.

 

The wilah is forged to Sengkelat dapur (shape) with 13 luk (waves). Dapur Sengelat is a dapur form of kerises with 13 Luk (curves). Historically, kerises with Sengelat dapur were reserved for high officials and politicians because a Sengelat keris gives the owner natural authority. Sengelat kerises possess magical powers that enhance the owner's authority and leadership qualities.

 

In addition to this special dapur, the wilah is forged with a very complex pamor motif Beras Wutah Halus that largely covers the entire wilah and has a very fine structure. Pamor Wos Wutah means spilled rice spilled because of abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately provide for his life needs. Beras Wutah possesses magical powers that bring serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. Owning this keris will allow the owner to promote his career more quickly or make his own business flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The keris is housed in a Yogyakarta Ladrang warangka made of the beautiful, blonde Cendana Wangi wood from which the Yogyakarta Krajan handle is also carved.

 

The gandar is covered with a silver, two-piece slorok pendok with finely driven copper insert.

 

Characteristics:

Dapur: Sengkelat

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Mataram Amangkurat II era (17th century)

Warangka: Ladrang Yogyakarta

Kayu: Cendana Wangi

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 45.5cm.

Length of the Wilah: 35.5 cm.

Total weight:

 

Sierlijke Sengkelat keris, kris - Mataram Amangkurat II era (17e eeuw) – Sengkelat wilah met 13 luk en Beras Wutah Halus pamor – Yogyakarta Ladrang warangka van het edele Cendana Wangi hout – Zilveren 2-delige slorok pendok.

 

De oude, sierlijke wilah (kling) van deze Sengkelat keris stamt van de Mataram Amangkurat II era (17e eeuw). Deze era werd beïnvloed door Mataram tijdens het bewind van Amangkurat I. Daarom verschilt het niet veel met kerissen van de Amangkurat I era. De pasikutan is fel en minder harmonieus. Het pamor motief is sterk en aantrekkelijk. Pamor wordt gebruikt zoals mlinjon, wutah rijst, etc. Het gebruikte ijzer lijkt ook een mengsel te zijn van grijsachtig zwart en glanzend wit. De lengte van het lemmet en de ganja keris wordt geschat op 35 cm en de totale lengte is 40 cm. Deze keris is geclassificeerd als een oude keris waarvan wordt aangenomen dat hij bovennatuurlijke krachten en een hoge potentie heeft.

 

De wilah is gesmeed naar Sengkelat dapur (vorm) met 13 luk (golven). Dapur Sengelat is een dapur vorm van kerissen met 13 Luk (bochten). In de historie waren kerissen met Sengelat dapur voorbehouden aan hoge ambtenaren en politici omdat een Sengelat keris de eigenaar natuurlijke autoriteit geeft. Sengelat kerissen bezitten magische krachten die de autoriteit en leiderschapskwaliteiten van de eigenaar versterken.

 

Naast dit bijzondere dapur is de wilah gesmeed met een zeer complexe pamor motief Beras Wutah Halus dat grotendeels de gehele wilah bedekt en zeer fijn van structuur is. Pamor Wos Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Beras Wutah bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

De keris huist in een Yogyakarta Ladrang warangka van het prachtige, blonde Cendana Wangi hout waar ook de Yogyakarta Krajan greep van gesneden is.

 

De gandar is bedekt met een zilveren, tweedelige slorok pendok met fijn gedreven koperen inzet.

 

Kenmerken:

Dapur: Sengkelat

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Mataram Amangkurat II era (17e eeuw)

Warangka: Ladrang Yogyakarta

Kayu: Cendana Wangi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

Totale gewicht:

 

Graceful Sengkelat keris, kris - Mataram Amangkurat II era (17th century)

€ 295,00Price
    bottom of page