top of page

Golok – 19th century – Cikeruh, Java, Indonesia – Detailed carved handle in the shape of a bird's head – Matching scabbard – Blade decorated with floral engravings.

 

This Golok dates from the 19th century and comes from the Cikeruh region in Java, Indonesia.

 

A Golok is a machete that was mainly used during battle. Goloks were and are also very popular among practitioners of the hot Indonesian martial art pencak silat.

 

This is an interesting example of a Cikeruh Golok that was made in the Cikeruh region, Java during the Dutch colonial era. This Golok dates from the end of the 19th century.

 

Cikeruh (Tjikeroeh) is one of a cluster of communities, including Chicatjing, Chipatjing (Cipacing) Chisurat, and Tjibatoe (Cnibatu), which are well known for producing special weapons.

 

The handle of this Golok is carved in great detail in the shape of a bird's head, a sign that this Golok was worn by a high-ranking person, such as a village chief.

 

The blade is concave shaped with typical Cikeruh engravings. Due to the shape of the blade, the center of gravity of the blade is located at the middle and end, which means that you can hit harder.

 

Traditionally, a Golok was used as a fighting weapon by Cikeruh warriors. This Golok comes from a Cikeruh village chief and symbolizes masculinity and courage in the Cikeruh culture. A Jawara (village chief) will always have a Golok worn at the hip around the waist. This Golok has been passed down to the ruling village chief for generations.

 

Dimensions:

Total length: 48cm.

Length of the golok: 42cm.

Blade length: 29cm.

 

Golok – 19de eeuw – Cikeruh, Java, Indonesië – Gedetailleerd gesneden greep in de vorm van een vogelkop – Passende schede – Kling versierd met florale graveringen.

 

Deze Golok stamt van de 19de eeuw en is afkomstig van de Cikeruh regio in Java, Indonesië. 

 

Een Golok is een machete die voornamelijk tijdens de strijd werd gebruikt. Goloks waren en zijn ook zeer geliefd onder beoefenaars van heet Indonesische vechtsport pencak silat.

 

Dit is een interessant voorbeeld van een Cikeruh Golok dat werd gemaakt in de regio Cikeruh, Java tijdens de Nederlandse koloniale tijd. Deze Golok stamt van het einde van de 19e eeuw.

 

Cikeruh (Tjikeroeh) is een van een cluster van gemeenschappen, inclusief Tjicatjing, Tjipatjing(Cipacing) Tjisoerat en Tjibatoe(Cnibatu), die goed bekend zijn voor het produceren van bijzondere wapens.

 

De greep van deze Golok is zeer gedetailleerd gesneden in de vorm van een vogelkop, een teken dat deze Golok door een hooggeplaatst persoon, zoals een dorpshoofd, werd gedragen.

 

De kling is concaaf gevormd met typische Cikeruh graveringen. Door de vorm van de kling ligt het centrum van zwaartekracht van de kling bij het midden en eind waardoor men zwaarder kan uithalen.

 

Traditioneel werd een Golok gebruikt als vechtwapen door Cikeruh krijgers. Deze Golok is afkomstig van een Cikeruh dorpshoofd en symboliseert de mannelijkheid en moed in de Cikeruh cultuur. Een Jawara (dorpshoofd) zal altijd een Golok hebben die aan de heup rond de taille wordt gedragen. Deze Golok is generaties lang doorgegeven aan de heersende dorpshoofd.

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48cm.

Lengte van de golok: 42cm.

Lengte van de kling: 29cm.

 

Golok – 19th century – Cikeruh, Java, Indonesia – Birds head hilt

€ 75,00Price
    bottom of page