top of page

Fiery, antique Santan keris, kris - Mataram Amangkurat I-era (17th century) - Wilah with striking variant of pamor Ngulit Semangka and Santan dapur (shape) with 11 luk - Beautiful Nunggak semi hilt - Bunton krawang templek pendok.

(Article number: 1813)

 

This fiery, antique Santan keris dates from the Mataram Amangkurat I-era (17th century).

 

The excellent condition of the old wilah is evidence that a master Empu forged this keris. I had the wilah ritually and professionally washed in Indonesia, so that the complex, silver-gray pamor motif Ngulit Semangka contrasts beautifully against the black background of the keris.

 

The isi of this old keris is strong and lively. It opens the third chakra which is a fiery chakra. It is connected to the digestive organs, which could use some fire to process everything that comes to us. The chakra gives you courage and perseverance, so that you can achieve those things that you dream of.

 

The wilah is forged to the rare Santan dapur (shape) with 11 luk (bends). This dapur possesses spiritual powers which makes its owner strong so that he will overcome all the problems in life. In addition, it protects the owner against all forms of black magic. Keris Santan has a very deep meaning through the philosophy of coconut milk. Coconut milk is the juice of a coconut which is white in color and has many benefits. Coconut milk is the embodiment of the journey of human life that often has to go through various kinds of trials in life to become a real human being who is noble and beneficial to others. Like a coconut, it must first be grated and pressed to produce the white starch (coconut milk) and has many benefits. The older the coconut, the more coconut milk it will produce, so we as humans should also become more mature and fuller as we age.

 

The number 11 (the 11 luk) in Javanese is "sewelas", which is a symbol of "compassion" or mercy of the supreme power. Luke 11 is a symbol of hope that the owner of the Keris Santan will always receive mercy from the Supreme Power so that what he wants can be achieved.

 

In addition to the rare dapur, the keris is forged with pamor Ngulit Semangka. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to one direction. It is a message that we should not be discouraged in this life from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to keep going without getting discouraged, to keep struggling and to never give up.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of Nagasari wood. The Bunton krawang templek pendok with finely driven motifs covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Santan – 11 luk (turns)

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Amangkurat I (17th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Nagasari

 

Dimensions:

Total length: 47cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Vurige, antieke Santan keris, kris - Mataram Amangkurat I-era (17de eeuw) – Wilah met opvallende variant van pamor Ngulit Semangka en Santan dapur (vorm) met 11 luk – Beeldige Nunggak semi greep – Bunton krawang templek pendok.

 

Deze vurige, antieke Santan keris dateert van de Mataram Amangkurat I-era (17de eeuw).

 

De uitstekende conditie van de oude wilah is bewijs dat een meester Empu deze keris heeft gesmeed. Ik heb de wilah in Indonesië ritueel en professioneel laten wassen waardoor het complexe, zilvergrijze pamor-motief Ngulit Semangka prachtig contrasteert tegen de zwarte achtergrond van de keris.

 

De isi van deze oude keris is sterk en levendig. Het opent de derde chakra dat een vurige chakra is. Het is verbonden aan de spijsverteringsorganen, die wel wat vuur kunnen gebruiken om alles wat er bij ons binnenkomt te kunnen verwerken. Het chakra geeft je moed en doorzettingsvermogen, zodat jij die dingen voor elkaar kunt krijgen waar jij van droomt.

 

De wilah is gesmeed naar het zeldzame Santan dapur (vorm) met 11 luk (bochten). Dit dapur bezit spirituele krachten die de eigenaar sterk maakt zodat hij alle problemen in het leven zal overwinnen. Daarnaast beschermt het de eigenaar tegen alle vormen van zwarte magie. Keris Santan heeft een zeer diepe betekenis door de filosofie van kokosmelk. Kokosmelk is het sap van een kokosnoot wat wit van kleur is en veel voordelen heeft. Kokosmelk is de belichaming van de reis van het menselijk leven die vaak verschillende soorten beproevingen in het leven moet doormaken om een ​​echt mens te worden die nobel en heilzaam is voor anderen. Net als een kokosnoot moet hij eerst worden geraspt en geperst om het witte zetmeel (kokosmelk) te produceren en heeft veel voordelen. Hoe ouder de kokosnoot, hoe meer kokosmelk hij zal produceren, dus wij als mensen zouden ook volwassener en voller moeten worden naarmate we ouder worden.

 

Het getal 11 (de 11 luk) in het Javaans is "sewelas", wat een symbool is van "medeleven" of genade van de oppermacht. Luk 11 is een symbool van hoop dat de eigenaar van de Keris Santan altijd genade van de oppermacht zal krijgen, zodat wat hij wil kan worden bereikt.

 

 Naast het zeldzame dapur is de keris gesmeed met pamor Ngulit Semangka. De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van Nagasari hout. De Bunton krawang templek pendok met fijn gedreven motieven bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Santan – 11 luk (bochten)

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Amangkurat I (17de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Nagasari

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Fiery, antique Santan keris, kris - 17th century - pamor Ngulit Semangka

€ 350,00Price
    bottom of page