top of page

Exclusive Pendawa Megantoro keris, kris - Cirebon abad XVIII (18th century) - Very rare Megantoro wilah with the also two rare pamors - Beautifully carved Ganesha handle.

 

This exclusive keris dates to the Cirebon abad XVIII (18th century).

 

The wilah is forged with the rare dapur (shape) Pendawa Megantoro.

Megantoro is a form of dapur of keris with 7 luk seven which is very rare. At first glance it looks like a 5 luk keris with a straight piece at the end of the wilah. However, this is exactly what makes Megantoro's dapur unique, as it has a combination of the luk at the base (where the distance between the luks keeps getting bigger) and the 'fall' of the last luk (6th and 7) is often faint, right at the tip of the wilah. It must be admitted that Megantoro is one of the dhapur keris that is very hard to find. Its present existence is like a myth. In addition, this keris is strongly believed to have magical powers that can create great authority for its owner, so it is sought after by those who are actively involved in politics, military, and government.

 

Besides the rare dapur, the wilah is forged with two pamors namely Segoro Muncar and Tunggak Semi. The rare pamor Segoro Muncar possesses spiritual powers that enable the owner to achieve his ideals and goals to achieve this, the powers of this pamor motif enhance the sincerity, perseverance, vigilance and patience of the owner of the keris. There are no people who are prosperous/suddenly rich, everything has to be walked through from the bottom up. In addition, this pamor brings household peace, career, fortune, facilitating the arrival of livelihood, career success, business, trade, business, disaster repellent, self-fences and trading places against witchcraft attacks, witchcraft and witchcraft.

 

Pamor Tunggak Semi possesses magical powers that bring good luck to its owner and also an extraordinary aura of success on both a personal and spiritual level. This keris gives positive energy to the owner to stay disciplined, straightforward and optimistic, never backslide and keep trying to chase dreams and hopes. Effort is the foundation of every person's success. A keris with Pamor Tunggak Semi can be an alternative mental effort (metaphysics) to help the owner's success. Tunggak is the base of a tree that once lived but was cut down. Semi means spring. So the tree that has been cut does not die, but lives again by making new trunks and starting a completely new life.

 

At the top of the keris is a beautifully carved Ganesha handle.

 

The keris is housed in a Tegal warangka and gandar of dark Sawo Keciki wood.

 

Characteristics:

Dapur: Pandawa Megantoro

Pamor: Segoro Muncar, Nunggak Semi

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18th century)

Warangka: Tegal

Kayu: Sawo Keciki

 

Dimensions:

Total length: 52cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 36cm.
 

Exclusieve Pendawa Megantoro keris, kris - Cirebon abad XVIII (18de eeuw) – Zeer zeldzame Megantoro wilah met het eveneens twee zeldzame pamors – Prachtig gestoken Ganesha greep.

 

Deze exclusieve keris stamt van de Cirebon abad XVIII (18de eeuw).

 

De wilah is gesmeed met het zeldzame dapur (vorm) Pendawa Megantoro.

Megantoro is een vorm van dapur van kerissen met 7 luk zeven die zeer zeldzaam is. Op het eerste gezicht lijkt het op een 5 luk keris met een recht stuk aan het uiteinde van de wilah. Dit is echter precies wat Megantoro's dapur uniek maakt, omdat het een combinatie heeft van de luk aan de basis (waar de afstand tussen de luks steeds groter wordt) en de 'val' van de laatste luk (6e en 7) is vaak flauw, recht aan de punt van de wilah. Toegegeven moet worden dat Megantoro een van de dhapur keris is die erg moeilijk te vinden is. Het huidige bestaan ervan is als een mythe. Bovendien wordt sterk aangenomen dat deze keris magische krachten heeft die grote autoriteit kunnen creëren voor de eigenaar, dus hij is gewild bij degenen die actief betrokken zijn bij politiek, leger en overheid.

 

Naast het zeldzame dapur is de wilah gesmeed met twee pamors namelijk Segoro Muncar en Tunggak Semi. Het zeldzame pamor Segoro Muncar bezit spirituele krachten die de eigenaar instaat stelt om zijn idealen en doelen te bereiken om dit te bereiken versterken de krachten van dit pamormotief de oprechtheid, doorzettingsvermogen, waakzaamheid en geduld van de eigenaar van de keris. Er zijn geen mensen die welvarend / plotseling rijk zijn, alles moet van onderaf worden doorlopen. Daarnaast brengt dit pamor huishoudelijke vrede, carrière, fortuin, het vergemakkelijken van de komst van levensonderhoud, carrièresucces, zaken, handel, zaken, rampenafweermiddel, zelfhekken en handelsplaatsen tegen hekserijaanvallen, hekserij en hekserij.

 

Pamor Tunggak Semi bezit magische krachten die de eigenaar veel geluk brengt en ook een buitengewoon succes aura op zowel persoonlijk als spitituele vlak. Deze keris geeft de eigenaar positieve energie om gedisciplineerd, rechtlijnig en optimistisch te blijven, nooit terug te vallen en te blijven proberen dromen en hoop na te jagen. Inspanning ligt ten grondslag van het succes van iedere mens. Een keris met Pamor Tunggak Semi kan een alternatieve mentale inspanning zijn (metafysica) om het succes van de eigenaar te helpen. Tunggak is de basis van een boom die ooit leefde maar werd gekapt. Semi betekent lente. Dus de boom die is gekapt gaat niet dood, maar leeft weer door nieuwe stammen te maken en een compleet nieuw leven te beginnen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een prachtig gestoken Ganesha greep.

 

De keris huist in een Tegal warangka en gandar van het donkere Sawo Keciki hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Pandawa Megantoro

Pamor: Segoro Muncar, Nunggak Semi

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18de eeuw)

Warangka: Tegal

Kayu: Sawo Keciki

 

Afmetingen:

Totale lengte: 52cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Exclusive Tegal, Cirebon Pendawa Megantoro keris, kris - 2rare pamors.

€ 775,00Price
    bottom of page