top of page

Exclusive Riau Naga Siluman keris, kris – Sumatra, Indonesia – Riau Abad XX-era (Mid 20th century) – Wilah with the rare pamor Bonang Serenteng pamor and Naga Siluman dapur – Riau warangka of rare Telesium wood.

(Article number: 1690)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This exclusive Riau Naga Siluman keris dates from the Riau Abad XX era (Mid 20th century).

 

The wilah is forged with the rare pamor Bonang Serenteng. Pamor Bonang Serenteng is one of the pamor motifs that has an image shape like Bonang, a Javanese gamelan instrument, in the form of a straight line in the center of the wilah, with symmetrical circles attached to the left and right sides of the line. The diameter of the circle is usually larger than that of pamor udan mas. While the distance between one pair of circles and the next pair of circles is about 1 to 1.5 cm. Pamor bonang serenteng, the way to make it is exactly the same as pamor udan mas. The difference is that if in Udan Mas the accent position is not parallel while in Pamor Bonang the ketokan is aligned left and right from the base to the tip of the keris. Pamor Bonang Rinteng possesses spiritual powers that bring good luck through which the owner will have high authority and easily find a way to fortune. That is why, along with the pamor udan mas, this pamor is highly sought after and often owned by entrepreneurs, businessmen, managers and executives.

 

Pamor Bonang Serenteng is usually found on wilahs that are straight. It takes a great deal of Empu mastery to forge this rare pamor motif on a multiluk wilah, as is the case with this keris.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged to Naga Siluman dapur with five luk. Naga Siluman. Seluman or stealth in Sanskrit means imagination (sight), which is the shadow generated by magical powers. Another meaning is masculine, which means magical and fascinating. So the definition of the Naga Siluman (stealth dragon) can be literally interpreted as an invisible dragon or a dragon that exists in the imaginary (mystic and mystical) world, but it awakens magical powers that are fascinating and charismatic. Keris with dapur Naga Siluman were worn by religious figures or people eager to explore the spiritual world. The people of the ancient Indian archipelago tried to harmonize their little selves (bhuwana alit) with the big world (bhuwana agung). What is in bhuwana agung is also considered to be in bhuwana alit. The demon that exists in the big world is actually in the small universe, in yourself. That "veil within" is the most dangerous. The "six-faced" self-stealth or sad ripu that is the enemy of the self is painted in the form of a tongue sticking out like the number 6, namely lust (kama), greed (lobha), anger (krodha) confusion of thought (moha), drunkenness (mada) and envy (matsarya). The way to overcome or avoid it is to control the elements of Sad Ripu himself and direct it towards positive actions so that his life is safe.

 

The keris is housed in a Riau warangka and gandar of the rare Telesium wood.

 

Characteristics:

Dapur: Naga Siluman

Pamor: Bonang Serenteng

Tangguh: Riau Abad XX (Mid 20th century)

Warangka: Riau

Kayu: Telesium

 

Dimensions:

Total length: 52cm.

Length of the Keris: 43cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Exclusieve Riau Naga Siluman keris, kris – Sumatra, Indonesië – Riau Abad XX-era (Midden 20ste eeuw) – Wilah met het zeldzame pamor Bonang Serenteng pamor en Naga Siluman dapur – Riau warangka van het zeldzame Telesium hout.

 

Deze exclusieve Riau Naga Siluman keris dateert van de Riau Abad XX-era (Midden 20ste eeuw).

 

De wilah is gesmeed met het zeldzame pamor Bonang Serenteng. Pamor Bonang Serenteng is een van de pamor-motieven die een beeldvorm heeft zoals Bonang, een Javaans gamelaninstrument, in de vorm van een rechte lijn in het midden van de wilah, met symmetrische cirkels bevestigd aan de linker- en rechterkant van de lijn. De diameter van de cirkel is meestal groter dan de die van pamor udan mas. Terwijl de afstand tussen het ene paar cirkels en het volgende paar cirkels ongeveer 1 tot 1,5 cm is. Pamor bonang serenteng, de manier om het te maken is precies hetzelfde als pamor udan mas. Het verschil is dat als in Udan Mas de accentpositie niet parallel is, terwijl in Pamor Bonang de ketokan links en rechts is uitgelijnd van de basis tot de punt van de keris. Pamor Bonang Rinenteng bezit spirituele krachten die geluk brengt waardoor de eigenaar een hoge autoriteit zal hebben en gemakkelijk een weg naar fortuin zal vinden. Dat is de reden waarom, samen met het pamor udan mas, dit pamor zeer gewild is en vaak eigendom is van ondernemers, zakenlieden, managers en leidinggevenden.

 

Pamor Bonang Serenteng wordt meestal gevonden op wilahs die recht zijn. Het vereist een hoge mate van meesterschap van de Empu om dit zeldzame pamormotief op een wilah met meerdere luk, zoals bij deze keris het geval is, te smeden.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Naga Siluman dapur met vijf luk. Naga Siluman. Seluman of stealth in het Sanskriet betekent verbeelding (zicht), dat is de schaduw die door magische krachten wordt opgewekt. Een andere betekenis is mannelijk, wat betekend magisch en fascinerend is. Dus de definitie van de Naga Siluman (stealth-draak) kan letterlijk worden geïnterpreteerd als een onzichtbare draak of een draak die bestaat in de denkbeeldige (mystieke en mystieke) wereld, maar het wekt magische krachten aan die fascinerend en charismatisch zijn. Kerissen met dapur Naga Siluman werden gedragen door religieuze figuren of mensen die graag de spirituele wereld wilden verkennen. 

De mensen van de oude Indische archipel probeerden hun kleine zelf (bhuwana alit) te harmoniseren met de grote wereld (bhuwana agung). Wat in bhuwana agung staat, wordt ook beschouwd als in bhuwana alit. De demon die in de grote wereld bestaat, bevindt zich eigenlijk in het kleine universum, in jezelf. Die "sluier van binnen" is het gevaarlijkst. De "zes-faced" self-stealth of trieste ripu die de vijand van het zelf is, is geschilderd in de vorm van een tong die uitsteekt als het cijfer 6, namelijk lust (kama), hebzucht (lobha), woede (krodha ), verwarring in denken (moha) dronkenschap (mada) en afgunst (matsarya). De manier om het te overwinnen of te vermijden, is door de elementen van Sad Ripu zelf te beheersen en het te richten op positieve acties, zodat zijn leven veilig is.

 

De keris huist in een Riau warangka en gandar van het zeldzame Telesium hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Naga Siluman

Pamor: Bonang Serenteng

Tangguh: Riau Abad XX (Midden 20ste eeuw)

Warangka: Riau

Kayu: Telesium

 

Afmetingen:

Totale lengte: 52cm.

Lengte van de Keris: 43cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

 

Exclusive Riau Naga Siluman keris, kris – Sumatra, Indonesia - Bonang Serenteng

€ 325,00Price
    bottom of page