top of page

Exclusive Naga Siluman keris, kris – Nom Noman era (Early 20th century) – Wilah with the rare pamor Bonang Serenteng pamor and Naga Siluman dapur – Solo Gayaman warangka of Cendana wood – Copper Solo bunton pendok.

(Article number: 1926)

 

This exclusive Naga Siluman keris dates from the Nom Noman era (Early 20th century).

 

The wilah is forged with the rare pamor Bonang Serenteng. Pamor Bonang Serenteng is one of the pamor motifs that has an image shape like Bonang, a Javanese gamelan instrument, in the form of a straight line in the center of the wilah, with symmetrical circles attached to the left and right sides of the line. The diameter of the circle is usually larger than that of pamor udan mas. While the distance between one pair of circles and the next pair of circles is about 1 to 1.5 cm. Pamor bonang serenteng, the way to make it is exactly the same as pamor udan mas. The difference is that if in Udan Mas the accent position is not parallel while in Pamor Bonang the ketokan is aligned left and right from the base to the tip of the keris. Pamor Bonang Rinteng possesses spiritual powers that bring good luck through which the owner will have high authority and easily find a way to fortune. That is why, along with the pamor udan mas, this pamor is highly sought after and often owned by entrepreneurs, businessmen, managers and executives.

 

Pamor Bonang Serenteng is usually found on wilahs that are straight. It takes a great deal of Empu mastery to forge this rare pamor motif on a multi luk wilah, as is the case with this keris. I had the wilah ritually and professionally washed in Indonesia so that the near white pamor contrasts beautifully against the pitch black background of the wilah.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged to Naga Siluman dapur with five luk (waves). Naga Siluman, Seluman or stealth in Sanskrit means imagination (sight), which is the shadow generated by magical powers. Another meaning is masculine, which means magical and fascinating. So the definition of the Naga Siluman (stealth dragon) can be literally interpreted as an invisible dragon or a dragon that exists in the imaginary (mystic and mystical) world, but it awakens magical powers that are fascinating and charismatic. Keris with dapur Naga Siluman were worn by religious figures or people eager to explore the spiritual world. The people of the ancient Indonesian archipelago tried to harmonize their little selves (bhuwana alit) with the big world (bhuwana agung). What is in bhuwana agung is also considered to be in bhuwana alit. The demon that exists in the big world is actually in the small universe, in yourself. That "veil within" is the most dangerous. The "six-faced" self-stealth or sad ripu that is the enemy of the self is painted in the form of a tongue sticking out like the number 6, namely lust (kama), greed (lobha), anger (krodha) confusion of thought (moha), drunkenness (mada) and envy (matsarya). The way to overcome or avoid it is to control the elements of Sad Ripu himself and direct it towards positive actions so that his life is safe.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of Cendana wood. A copper, Solo bunton pendok with deeply driven floral motifs covers the gandar.

 

On request I will gladly tell you about the spiritual and magical powers of the isi.

 

Characteristics:

Dapur: Naga Siluman

Pamor: Bonang Serenteng

Tangguh: Nom Noman  (Early 20th century).

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana

 

Dimensions:

Total length: 51cm.

Length of the Keris: 48cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Exclusieve Naga Siluman keris, kris – Nom Noman tijdperk (begin 20e eeuw) – Wilah met de zeldzame pamor Bonang Serenteng pamor en Naga Siluman dapur – Solo Gayaman warangka van Cendana hout – Koperen Solo bunton pendok.

 

Deze exclusieve Naga Siluman kris dateert van de Nom Noman tijdperk (begin 20e eeuw).

 

De wilah is gesmeed met de zeldzame pamor Bonang Serenteng. Pamor Bonang Serenteng is een van de pamor-motieven die een beeldvorm heeft zoals Bonang, een Javaans gamelaninstrument, in de vorm van een rechte lijn in het midden van de wilah, met aan de linker- en rechterkant van de lijn symmetrische cirkels. De diameter van de cirkel is meestal groter dan die van pamor udan mas. Terwijl de afstand tussen het ene paar cirkels en het volgende paar cirkels ongeveer 1 tot 1,5 cm is. Pamor bonang serenteng, de manier om het te smeden is precies hetzelfde als pamor udan mas. Het verschil is dat als in Udan Mas de accentpositie niet evenwijdig is, terwijl in Pamor Bonang de ketokan links en rechts is uitgelijnd vanaf de basis tot de punt van de keris. Pamor Bonang Rinteng bezit spirituele krachten die geluk brengen waardoor de eigenaar een hoge autoriteit zal hebben en gemakkelijk een weg naar fortuin zal vinden. Daarom is deze pamor, samen met de pamor udan mas, zeer gewild en vaak eigendom van ondernemers, zakenlieden, managers en leidinggevenden.

 

Pamor Bonang Serenteng wordt meestal gevonden op wilahs die recht zijn. Er is veel Empu-meesterschap voor nodig om dit zeldzame pamor-motief op een multi luk wilah te smeden, zoals het geval is met deze keris. Ik heb de wilah ritueel en professioneel laten wassen in Indonesië zodat het bijna witte pamor mooi afsteekt tegen de pikzwarte achtergrond van de wilah.

 

Naast de zeldzame pamor wordt de wilah gesmeed tot Naga Siluman dapur met vijf luk (golven). Naga Siluman, Seluman of stealth in het Sanskriet betekent verbeelding (zicht), de schaduw die wordt gegenereerd door magische krachten. Een andere betekenis is mannelijk, wat magisch en fascinerend betekent. Dus de definitie van de Naga Siluman (stealth-draak) kan letterlijk worden geïnterpreteerd als een onzichtbare draak of een draak die bestaat in de denkbeeldige (mystieke en mystieke) wereld, maar het wekt magische krachten op die fascinerend en charismatisch zijn. Keris met dapur Naga Siluman werden gedragen door religieuze figuren of mensen die graag de spirituele wereld wilden verkennen. De mensen van de oude Indonesische archipel probeerden hun kleine zelf (bhuwana alit) in harmonie te brengen met de grote wereld (bhuwana agung). Wat in bhuwana agung staat, wordt ook beschouwd als in bhuwana alit. De demon die in de grote wereld bestaat, bevindt zich eigenlijk in het kleine universum, in jezelf. Die "sluier van binnen" is het gevaarlijkst. De "zes-faced" self-stealth of trieste ripu die de vijand van het zelf is, is geschilderd in de vorm van een tong die uitsteekt zoals het getal 6, namelijk lust (kama), hebzucht (lobha), woede (krodha) verwarring gedachten (moha), dronkenschap (mada) en afgunst (matsarya). De manier om het te overwinnen of te vermijden, is door de elementen van Sad Ripu zelf te beheersen en het op positieve acties te richten, zodat zijn leven veilig is.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van Cendana-hout. Een koperen Solo bunton pendok met diep gedreven florale motieven bedekt de gandar.

 

Op verzoek vertel ik u graag over de spirituele en magische krachten van de isi.

 

Kenmerken:

Dapur: Naga Siluman

Pamor: Bonang Serenteng

Tangguh: Nom Noman (begin 20e eeuw).

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana

 

Dimensies:

Totale lengte: 51cm.

Lengte van de Keris: 48cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

 

Exclusive Naga Siluman keris, kris – Bonang Serenteng pamor - Naga Siluman

€ 250,00Price
    bottom of page