top of page

Exclusive Bugis Pandawa keris, kris - Wilah with special version of pamor Uler Lulut and Wengkon - Pandawa dapur with 5 luk - Patah Tiga hilt - Warangka of Kemuning Berut wood.

(Article number: 1879)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This exclusive Bugis Pandawa keris is a fine example that a more modern keris is not inferior to an antique one because all aspects of this keris make it a work of art. For example, the keris is housed in a Bugis warangka carved from the ivory-colored Kemuning Berut wood that contrasts beautifully with the gandar of Trembalo aceh wood.

 

The spectacle continues when the keris is pulled from the warangka. The wilah is forged with two pamors namely Uler Lulut which is framed by pamor Wengkon.

 

The pamor motif Uler Lulut has a pattern of pamor spheres that are connected to each other and resemble the body of a snake. This pamor resembles the nature of water as its flow is related to cumulative wealth and prosperity. Uler Lulut means 'tame snake' in Indonesian. It possesses magical powers that will bring good luck to the owner of the keris in the sense that it will become easy for him to generate income. In addition, it makes the owner flexible in entering into and maintaining both relational and business relationships. Thanks to this, the owner will be able to count on many friends. In the business or work field, the owner of the keris will be very popular with colleagues, his superior or his business relations.

 

Pamor wengkon is also sometimes referred to as 'Tepen' or pamor Lis-lisan, which is a 'rekan' type of pamor meaning it was deliberately made by the empu. While this particular pamor motif may seem rather common, it is nevertheless considered an extremely difficult pattern to forge; only an experienced and highly skilled empu will be able to make a keris with the pamor Wengkon on it. However, it is not a 'chosen' type of pamor and thus can be possessed by anyone. A keris with Wengkon pamor has mystical powers that protect the owner and his family from disasters, slander and nuisance from wild animals, evil spirits and negative persons.

 

On the top of the keris is a beautifully carved Patah Tiga hilt that is carved from Kemuning Berut wood like the warangka.

 

Characteristics:

Dapur: Pandawa – 5 luk

Pamor: Uler Lulut with Wengkon

Tangguh: Bugis abad XX – 20th century

Warangka: Bugis

Kayu: Kemuning Berut

 

Dimensions:

Total length : 45cm.

Length of the Keris: 43cm.

Length of the Wilah: 35.5 cm.

 

Exclusieve Bugis Pandawa keris, kris – Wilah met bijzondere uitvoering van pamor Uler Lulut en Wengkon – Pandawa dapur met 5 luk – Patah Tiga greep – Warangka van Kemuning Berut hout.

 

Deze exclusieve Bugis Pandawa keris is een mooi voorbeeld dat een modernere keris niet onderdoet voor een antiek exemplaar omdat alle aspecten van deze keris het tot een kunstwerkje maken. Zo huist de keris in een Bugis warangka gesneden van het ivoorkleurige Kemuning Berut hout dat prachtig contrasteert met de gandar van Trembalo aceh hout.

 

Het schouwspel zet zich voort wanneer de keris uit de warangka wordt getrokken. De wilah is gesmeed met twee pamors namelijk Uler Lulut dat omlijst wordt door pamor Wengkon.

 

Het pamormotief Uler Lulut heeft een patroon van pamor sferen die met elkaar verbonden zijn en die eruitzien als het lichaam van een slang. Dit pamor lijkt op de aard van water, omdat de stroming ervan verband houdt met cumulatieve rijkdom en welvaart. Uler Lulut betekent in het Indonesisch ‘tamme slang’. Het bezit magische krachten die de eigenaar van de keris goed geluk zal brengen in de zin dat het makkelijk voor hem zal worden om inkomsten te genereren. Daarnaast maakt het de eigenaar flexibel in het aangaan en onderhouden van zowel relationele als zakelijke relaties. Hierdoor zal de eigenaar op veel vrienden kunnen rekenen. Op zakelijk- of werkgebied zal de eigenaar van de keris zeer geliefd worden bij collega’s, zijn meerdere of zijn zakelijke relaties.

 

Pamor wengkon wordt soms ook 'Tepen' of pamor Lis-lisan genoemd, wat een 'rekan' type pamor is, wat betekent dat het opzettelijk door de empu is gemaakt. Hoewel dit specifieke pamor-motief misschien nogal gewoon lijkt, wordt het toch als een buitengewoon moeilijk te smeden patroon beschouwd; alleen een ervaren en zeer bekwame empu zal in staat zijn om een ​​keris te maken met de pamor Wengkon erop. Het is echter geen 'gekozen' type pamor en kan dus door iedereen worden bezeten. Een keris met Wengkon pamor heeft mystieke krachten die de eigenaar en zijn gezin beschermen tegen rampen, laster en overlast van wilde dieren, boze geesten en negatieve personen.

 

Op de bovenzijde van de keris prijkt een mooi gesneden Patah Tiga greep dat, zoals de warangka, van Kemuning Berut hout is gesneden.

 

Kenmerken:

Dapur: Pandawa – 5 luk

Pamor: Uler Lulut met Wengkon

Tangguh: Bugis abad XX – 20ste eeuw

Warangka: Bugis

Kayu: Kemuning Berut

 

Afmetingen:

Totale lengte : 45cm.

Lengte van de Keris: 43cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

 

Exclusive Bugis Pandawa keris, kris - pamor Uler Lulut & Wengkon - Patah Tigag

€ 180,00Price
    bottom of page