top of page

Exclusive, antique Jalak Ngore keris, kris – Blambangan-era (14th century) – Magnificent silver Topengan makoro pendok with Bonaspati mask and deeply chased floral motifs - Gayaman Banyumas warangka of Timoho pellet Sembur wood – Putra hilt of stag horn set on a silver filigree selut with intens.

(Article number: 2097)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This exclusive, antique Jalak Ngore keris dates from the Blambangan-era (14th century).

 

All aspects of this ancient keris are equally exclusive and magnificent. To begin, the keris is housed in an antique Gayaman Banyumas warangka of the noble Timoho pelet Sembur wood. The spectacle continues with the silver Topengan Makoro pendok which boasts a detailed Bonaspati mask at the top and deeply chased floral motifs that continue down the pendok.

 

As if that is not enough, a detailed Putra hilt of stag horn, set on a silver filigree selut which is set with Intens (rough diamonds) adorns the top of the keris.

 

The wilah is forged to Jalak Ngore dapur (shape). Dapur Jalak Ngore is a symbol of attaining happiness and being free from all life problems related to material things. For the Javanese, starlings (Jalak) are symbols of good luck. They give a feeling of pleasure that takes away sadness. When a starling flaps its wings loudly (Ngore) it is attempting to find food (income) to meet the needs of its family. When searching for food, starlings reciprocate, such as eating parasites off the back of a buffalo. A starling is also very loyal to its partner. This dapur possesses magical powers that help its owner to release and resolve difficulties and problems. It increases his perseverance, allowing the owner to achieve his goals in life and to provide himself with sufficient necessities, thus guaranteeing peace and harmony in his relationship and family. In addition, the social character of the owner of the keris is strengthened and he is very loved and respected in his work and private environment.

 

Furthermore, the wilah is forged with pamor Kelengan. A Kelengan keris absorbs negative energy and above all gives protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. It also stands for destruction of the existing so that something new can arise from it. In addition, this keris possess magical powers that will increase the owner's self-confidence, spiritual power and prudence.

 

Upon request I will gladly tell all about the strong spiritual and magical powers of this magnificent keris.

 

Characteristics:

Dapur: Jalak Ngore

Pamor: Kelengan

Tangguh: Blambangan (14th century)

Warangka: Gayaman Banyumas

Kayu: Timoho (motif pelet Sembur)

 

Dimensions:

Total length: 51,5cm.

Length of the Keris: 43cm.

Length of the Wilah: 32,5cm.

 

Exclusieve, antieke Jalak Ngore keris, kris – Blambangan-tijdperk (14e eeuw) – Prachtige zilveren Topengan makoro pendok met Bonaspati masker en diep gedreven floralemotieven - Gayaman Banyumas warangka van Timoho pelet Sembur hout – Putra greep van hertshoorn gezet op een zilveren filigraan selut met intens.

 

Deze exclusieve, antieke Jalak Ngore keris dateert uit het Blambangan-tijdperk (14e eeuw).

 

Alle aspecten van deze eeuwenoude keris zijn even exclusief en schitterend. Om te beginnen is de keris gehuist in een antieke Gayaman Banyumas warangka van het nobele Timoho pelet Sembur-hout. Het spektakel gaat verder met de zilveren Topengan Makoro pendok met een gedetailleerd Bonaspati-masker aan de bovenkant en diepgejaagde bloemmotieven die doorlopen in de pendok.

 

Alsof dat nog niet genoeg is, siert een gedetailleerd Putra greeo van hertshoorn, geplaatst op een zilveren filigrane selut die is bezet met Intens (ruwe diamanten), de bovenkant van de keris.

 

De wilah is gesmeed naar Jalak Ngore dapur (vorm). Dapur Jalak Ngore is een symbool van het bereiken van geluk en vrij zijn van alle levensproblemen die verband houden met materiële zaken. Voor de Javanen zijn spreeuwen (Jalak) symbolen van geluk. Ze geven een gevoel van plezier dat verdriet wegneemt. Wanneer een spreeuw luid met zijn vleugels klapt (Ngore), probeert hij voedsel (inkomen) te vinden om in de behoeften van zijn gezin te voorzien. Bij het zoeken naar voedsel beantwoorden spreeuwen een antwoord, zoals het eten van parasieten van de rug van een buffel. Een spreeuw is ook erg trouw aan zijn partner. Deze dapur bezit magische krachten die de eigenaar helpen moeilijkheden en problemen los te laten en op te lossen. Het vergroot zijn doorzettingsvermogen, waardoor de eigenaar zijn levensdoelen kan bereiken en zichzelf van voldoende benodigdheden kan voorzien, waardoor vrede en harmonie in zijn relatie en gezin wordt gegarandeerd. Daarnaast wordt het sociale karakter van de eigenaar van de keris versterkt en is hij zeer geliefd en gerespecteerd in zijn werk- en privéomgeving.

 

Verder is de wilah gesmeed met pamor Kelengan. Een Kelengan keris absorbeert negatieve energie en geeft vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden of het nu gaat om personen, geesten, ziekten of rampen. Ze staan ook voor de vernietiging van het bestaande, zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Bovendien bezit deze keris magische krachten die het zelfvertrouwen, de spiritualiteit en het zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

Op verzoek vertel ik graag alles over de sterke spirituele en magische krachten van deze prachtige keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Jalak Ngore

Pamor: Kelengan

Tangguh: Blambangan (14e eeuw)

Warangka: Gayaman Banyumas

Kayu: Timoho (motief pelet Sembur)

 

Dimensies:

Totale lengte: 51,5cm.

Lengte van de Keris: 43cm.

Lengte van de Wilah: 32,5cm.

 

KLIK HIER OM DE VOLLEDIGE PRESENTATIE VAN DEZE KERIS TE BEKIJKEN EN TE DOWN LOADEN

 

Exclusive, antique Blambangan Jalak Ngore keris, kris – Topengan makoro pendok

€ 675,00Price
    bottom of page