top of page

Exceptionally decorated Tilam Upih - Semar keris, kris - Nom Noman era – Abad XIX (19dth century) – Wilah with full Kinatah Semar decorations and double Wengkon pamor – Tilam Upih dapur (shape) – Complex Donorico hilt – Gandar Iras of Timoho wood – Blewah pendok.

(Article number: 2193)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This exceptionally decorated Tilam Upih - Semar keris, kris dates from the Nom Noman era – Abad XIX (19th century).

 

The wilah is a true work of art. It is forged with 8 Semars made of Kinatah (gold). The ganja is also decorated with floral motifs in Kinatah. The name Semar is said to be derived from the Javanese word samar ("dark, obscure, mysterious"). Semar is seen as an incarnation of a god, present in contradictory situations, in a divine lineage but banished by being born as an ordinary man with less than ideal appearance by world standards. Semar is also described as the father of the clowns who are the servants of the Pandava knights. As a guardian of the Pandavas, Semar is also believed to have extraordinary supernatural powers, especially his direct relationship with Kawula and Gusti's concept of manunggalen. According to Javanese belief, a Semar has powers that make its owner clairvoyant. He will become sharp-witted and able to know what's next. In addition, he will be wiser, more intelligent and better able to act and make decisions.

 

In addition, the wilah is forged with a double Wengkon pamor. Although this particular pamor motif may seem quite common, it is still considered an extremely difficult pattern to forge; only an experienced and highly skilled empu will be able to forge a keris with the pamor Wengkon on it. However, it is not a 'chosen' type of pamor and can therefore be possessed by anyone. A keris with Wengkon pamor has mystical powers that protect the owner and his family against illness, disasters, slander and nuisance from wild animals, evil spirits and negative persons.

 

Furthermore, the wilah is forged after Tilam Upih dapur.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of the gandar Iras type. The warangka and gandar are carved from a solid piece of Timoho wood.

 

A complexly carved Donoriko handle adorns the top.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih - Semar

Pamor: Wengkon

Tangguh: Nom Noman – Abad XIX (19th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Timoho

 

Dimensions:

Total length: 44.5cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 35cm.

 

Bijzonder gedecoreerde Tilam Upih - Semar keris, kris - Nom Noman-era – Abad XIX (19de eeuw) – Wilah met full Kinatah Semar decoraties en dubbele Wengkon pamor – Tilah Upih dapur (vorm) – Complex gesneden Donoriko greep – Gandar Iras van Timoho hout – Blewah pendok.

 

Deze bijzonder gedecoreerde Tilam Upih - Semar keris, kris dateert van de Nom Noman-era – Abad XIX (19de eeuw).

 

De wilah is een waar kunstwerk. Het is namelijk gesmeed met 8 Semars uitgevoerd in Kinatah (goud). Ook de ganja is gedecoreerd met florale motieven in Kinatah. De naam Semar zou afgeleid zijn van het Javaanse woord samar ("donker, duister, mysterieus"). Semar wordt gezien als een incarnatie van een god, aanwezig in tegenstrijdige situaties, in een goddelijke afstamming maar verbannen door geboren te worden als een gewone man met een minder dan ideaal uiterlijk naar wereldstandaarden. Semar wordt ook beschreven als de vader van de clowns die de dienaren zijn van de Pandava-ridders. Als bewaker van de Pandava's wordt ook aangenomen dat Semar buitengewone bovennatuurlijke krachten heeft, vooral zijn directe relatie met het concept van het manunggalen van Kawula en Gusti.

Volgens Javaans geloof heeft een Semar krachten die de eigenaar helderziend laat worden. Hij zal scherp van heest worden en in staat zijn om te weten wat de toekomst biedt. Daarnaast zal hij wizer, intelligenter en beter in staat zijn om te handelen en beslissingen te nemen.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met een dubbele Wengkon pamor. Hoewel dit specifieke pamor-motief misschien nogal gewoon lijkt, wordt het toch als een buitengewoon moeilijk te smeden patroon beschouwd; alleen een ervaren en zeer bekwame empu zal in staat zijn om een ​​keris te smeden met de pamor Wengkon erop. Het is echter geen 'gekozen' type pamor en kan dus door iedereen worden bezeten. Een keris met Wengkon pamor heeft mystieke krachten die de eigenaar en zijn gezin beschermen tegen ziekte, rampen, laster en overlast van wilde dieren, boze geesten en negatieve personen.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het type gandar Iras. De warangka en gandar zijn uit een massief stuk Timoho hout gesneden.

 

Aan de bovenzijde prijkt een complex gesneden Donoriko greep.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih - Semar

Pamor: Wengkon

Tangguh: Nom Noman – Abad XIX (19de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman     

Kayu: Timoho

 

Afmetingen:

Totale lengte: 44,5cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

 

 

Exceptionally decorated Tilam Upih - Semar keris, kris - full Kinatah Semar

€ 275,00Price
    bottom of page